Flora zapošljava menadžera održavanja i šefa laboratorije. Detaljnije u oglasima.

Menadžer/menadžerka održavanja

Mesto rada: Bečej

Opis posla:

Organizuje, koordinira i rukovodi Odeljenjem održavanja u okviru Sektora Flora;

Organizovanje i kontrola aktivnosti i resursa u okviru svog delokruga;

Unapređenje procesa rada i izrada procedura;

Donošenje odluka u okviru svojih nadležnosti;

Zadužen za redovno i preventivno održavanje linija za preradu, objekata i mašina, mašinskih instalacija, održavanje i kontrolu opreme i instalacija u okviru Sektora Flora;

Redovno izveštava nadređene o uočenim nepravilnostima i disfunkcionalnostima opreme i instalacija u prostoru;

Sastavlja i sprovodi planove investicionog i redovnog održavanja;

Radi na iznalaženju mogućnosti uštede u Sektoru Flora;

U saradnji sa Koordinatorom za bezbednost i zdravlje na radu i koordinatorom za zaštitu od požara organizuje periodične zakonom propisane preglede sudova pod pritiskom;

Zajedno sa direktorom Sektora Flora ili menadžerom proizvodnje postavlja tehnološke linije pojedinih proizvoda i odgovara za ispravan rad istih;

Organizuje popravku i remont vozila u Sektoru Flora;

Kvalifikacije:

Visoka ili viša stručna sprema, elektro ili mašinske struke

Minimum dve godine radnog iskustva na sličnim poslovima

Prijave

Ukoliko ste zainteresovani za posao, možete svoj CV poslati na mail:

Tatjana.Santa@mkagriculture.rs ili nas kontaktirajte na telefon 064/8271-413

Rok za prijavu 29.1.2019.

Šef/šefica laboratorije

Mesto rada: Bečej

Opis posla:

Organizuje, koordinira i rukovodi radom laboratorije;

Sprovođenje i realizacija standarda koje fabrika poseduje

Organizovanje i kontrola aktivnosti i resursa u okviru svog delokruga;

Unapređenje procesa rada i izrada procedura;

Izrada planova kontrole

Davanje stručnih uputstava i smernica za rad kontrole.

Organizovanje i kontrola sprovođenja zakonskih propisa i drugih akata iz oblasti kontrole kvaliteta, tehnološke i radne discipline.

Obuka osobolja

Određuje postupke i kriterijume za sve vrste kontrole, kao i načine vođenja evidencije;

Radi na iznalaženju novih recepata za nove proizvode, sarađujući sa nadređenima;

Predlaže izmenu tehnoloških procesa na osnovu analize i dobijenih podataka;

Svakodnevno i periodično podnosi izveštaj direktoru Sektora Flora i menadžeru proizvodnje o kvalitetu sirovina ambalaže i gotovih proizvoda;

Kvalifikacije:

Diplomirani hemičar, diplomirani tehnolog, diplomirani mikrobiolog

Poznavanje engleskog jezika

Minimum dve godine rada na istim ili sličnim poslovima

Prijave

Ukoliko ste zainteresovani za posao, možete svoj CV poslati na mail:

Tatjana.Santa@mkagriculture.rs ili nas kontaktirajte na telefon 064/8271-413

Rok za prijavu 29.01.2019.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име