Na inicijativu Bečejskog udruženja mladih (BUM) i uz podršku Olof Palme internacionalnog centra formiran je Građanski savet za javne finansije opštine Bečej.

Ovo nezavisno telo, jedinstveno po sastavu i misiji u Srbiji, baviće se izradom analiza, donošenjem preporuka, saopštenja, odluka, stavova i otvorenih pisama, kao i javnim zagovaranjem i zastupanjem stavova i autentičnih potreba građana. Polazne tačke za funkcionisanje Saveta su monitoring kreiranja i realizacije budžeta opštine Bečej, analize poslovanja javnih preduzeća i ustanova i praćenje implementacije novog Zakona o javnim nabavkama. Savet broji 30 članova, zainteresovanih i motivisanih pojedinaca, različitog formalnog obrazovanja, zanimanja i iskustva – predstavnika institucija, medija, preduzetnika, udruženja građana, sportskih klubova, prosvete i studenata.

Savet, koji će zastupati stavove i autentične potrebe građana opštine Bečej, naročito onih koji su politički nerelevantni, formiran je nakon prvog seminara koji je realizovan u Kovačici (od 24. do 27. aprila). Na pomenutom četvorodnevnom skupu predavanja su održali neki od deset budućih spoljnih saradnika Saveta dr Miroslav Prokopijević ispred Instituta za evropske studije, Nenad Radojčić, inspektor poreske uprave Novi Sad, Zoran Bašić, predsednik Društva protiv korupcije, Dejan Milić, načelnik službe za rešavanje o sukobu interesa Agencije za borbu protiv korupcije, Đorđe Popov, načelnik Odeljenja za finansije Opštinske uprave Bečej i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. Predavači su buduće članove Saveta uputili u strukturu budžeta, sistem javnih nabavki, konkretne mehanizme za nadzor javnih finansija, u identifikaciju najčešćih “tragova” koruptivnih radnji, nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i sukob interesa, ali su zajedno sa grupom i analizirali konkretne slučajeve u opštini Bečej.

Odmah nakon povratka sa seminara u Bečej, okupljeni u nekoliko tematskih grupa, članovi su se, na osnovu, kako su ih prethodno mapirali, prioritetnih aktivnosti, pozabavili tim pitanjima i učinili osnovne korake za dalji rad. Na sastanku Saveta održanom sedmog maja je usvojen Poslovnik o radu i Akcioni plan Saveta. O svim dobijenim i analiziranim podacima građani će pravovremeno biti informisani putem medija i putem internet prezentacije Saveta na adresi www.Savet.Nadzor.org.rs

Inače, formiranje Građanskog saveta za javne finansije je jedno od niza aktivnosti u okviru projekta „Više transparentnosti u lokalnoj vlasti – prava građana, obaveza države“ koji, uz podršku Olof Palme internacionalnog centra iz Stokholma, BUM ove godine realizuje. Valja istaći da je BUM jedina nevladina organizacija sa Balkana kojoj je Olof Palme Centar odobrio realizaciju novog projekta za ovu godinu, odnosno uključio kao nove partnere u njihov program.

– Ciljeve ovog projekta dosegnućemo kroz splet od 14 različitih glavnih aktivnosti u koje spadaju: seminari, ulične akcije, analize javnih nabavki, monitoring realizacije budžeta, okrugli stolovi, tv emisije, medijska kampanja, široka mobilizacija zajednice, istraživanje javnog mnjenja, analiza budžetskih prioriteta za 2015. godinu, publikacija „Društveno odgovorne lokalne javne finansije“ i još neke interesantni sadržaji koje ćemo prezentovati naknadno, objasnio je predsednik BUM-a Aleksandar Đekić.

Savet je zvanično formiran i, što je veoma ohrabrujuće, članovi nakon obuke zajednički rade na temama koje su mapirali. Ako je sudeći po početku, ovo telo će u Bečeju biti pravi glas građana i primer za organizaciju građanskog nadzora širom države i regiona.  

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име