U skladu sa prethodno usvojenim Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja ili štete koju prouzrokuju napuštene životinje, Opštinsko veće formiralo je sredinom aprila petočlanu komisiju koja će postupati po konkretnim slučajevima.

Komisiju za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja i štete koja je od napuštenih životinja prouzrokovana čine: Danijela Bugarski, republički veterinarski inspektor, predsednica komisije, Branka Vidić, lekar, Dijana Peter, zaposlena na poslovima u Kancelariji za mlade opštine Bečej, Aneta Sekrenj, pomoćnica predsednika opštine i Nataša Vukašinović iz JP „Komunalac“, članice, dok je za sekretarku komisije imenovala Biljanu Gagić.

Krajem marta usvojenim pravilnikom regulisan je sastav i zadatak komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja i štete koja je od napuštenih životinja prouzrokovana. Njime je regulisano da komisija ima predsednika i četiri člana, od kojih jedan član po struci mora biti lekar, a drugi član po struci mora biti veterinar. Predsednika komisije i tri člana komisije imenuje Opštinsko veće vodeći računa o potrebnoj struci, a jednog člana komisije imenuje JP „Komunalac“ Bečej. Komisija radi bez naknade i odlučuje u punom sastavu.

Zadatak komisije je da, nakon što joj Opštinsko pravobranilaštvo dostavi uredne zahteve (u smislu člana 7. Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja ili štete koju prouzrokuju napuštene životinje) za naknadu štete nastale usled ujeda napuštene životinje ili druge vrste štete pričinjene od napuštene životinje, iste razmotri i uputi obrazloženi predlog Opštinskom pravobranilaštvu da zahtev ili prihvati i sa oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete do visine novčanog iznosa koji predlaže komisija ili ga odbije zahtev kao neosnovan.

Podsetimo da je za prethodne tri godine, prema podacima kojima raspolaže portal MojBečej, sudskim i vansudskim postupcima građanima iz opštinskog budžeta isplaćeno više od 21 milion dinara za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica. Kako je to rečeno i odbornicima Skupštine opštine Bečej posredstvom Građanske stolice nedovoljno novca se izdvaja za sterilizaciju pasa lutalica.

Inače, pomenutim Pravilnikom je, između ostalog definisano da se pisana prijava o ujedu najkasnije u roku od 72 sata, podnosi Javnom preduzeću „Komunalac“, koje je dužno da vodi evidenciju o prijavama i da opštinskoj upravi dostavlja mesečni izveštaj o tim događajima. Takođe, oštećeno lice je dužno da o napadu obavesti policiju, te da službenu belešku koja bude sačinjena dostavi uz zahtev za naknadu štete, uz medicinsku dokumentaciju koja je detaljnije definisana predloženim pravilnikom.

2 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име