Novi Bečej, ilustracija
Novi Bečej, ilustracija

Kontrolišući finansijske izveštaje završnih računa budžeta i pravilnosti poslovanja opština, Državna revizorska institucija (DRI) evidentirala je potencijalne obaveze, odnosno vrednosti sudskih sporova koje lokalne samouprave vode. Preporuka DRI je da opštine organizuju pravobranilaštva kao organe koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine. U Bečeju, za razliku od opštine Ada i Novi Bečej, postoji Opštinsko pravobranilaštvo.

Konkretna preporuka opštini Novi Bečej, u izveštaju objavljenom sredinom decembra ove godine, jeste da obrazuje pravobranilaštvo kao organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Novi Bečej, kao jedinice lokalne samouprave.

Naime, opština Novi Bečej zaključila je 56 vansudskih poravnanja u vrednosti od 3.097.000 dinara. Ova poravnanja odnose se na naknadu štete nastalu usled ujeda pasa lutalica. Pojedinačna vrednost ovih poravnanja kreće se od 10.000 dinara do 169.000 dinara ukoliko su oštećena lica u postupku zastupali advokati.  Na osnovu revizije utvrđeno je da opština Novi Bečej nije obrazovala pravobranilaštvo kao poseban organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine kao jedinice lokalne samouprave, što je suprotno članu 2. stav 1. i 4. i članu 51. Zakona o pravobranilaštvu.

Advokatske usluge u 2015. godini plaćene su 476.000 dinara.

-Preporučujemo odgovornim licima opštine Novi Bečej da obrazuje pravobranilaštvo kao organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Novi Bečej kao jedinice lokalne samouprave, jedna je od preporuka DRI za opštinu Novi Bečej.

Od opština iz potiskog regiona, pored pomenute banatske opštine, državni revizori su ove godine kontrolisali finansije i poslovanje i opštine Ada i opštine Srbobran.

Na dan 12. februar ove godine opština Srbobran vodila je četiri sudska postupka, vrednosti 14.570.000 dinara, protiv nje je vođeno 19 postupaka, vrednosti 6.371.000 dinara, dok je bila predlagač jednog vanparničkog postupka, vrednosti 1.587.000 dinara, navodi se u izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa za 2015. godinu.

Inače, Skupština opštine Srbobran donela je Odluku o pravobranilaštvu u 2014. godini kojom se uređuje položaj, osnivanje, nadležnost, uređenje i organizacija Pravobranilaštva opštine Srbobran, položaj pravobranioca i zaposlenih u Pravobranilaštvu opštine Srbobran i druga značajna pitanja za rad.

Opština Ada na dan 4. maja 2016. godine vodi četiri sudska postupka ukupne vrednosti procenjene na 54.913.000 dinara, dok je kao tužena u 19 postupaka, čija vrednost iznosi 200.126.000 dinara.

Što se sudskih sporova protiv opštine Ada tiče, njih su pokrenula kako pravna, tako i fička lica. Ima slučajeva gde se traži naknada nematerijalne štete i poništaj rešenja o otkazu radnog odnosa i vraćanja na rad, ali i onog zbog pada u parku i preloma. Tu je i tužba u poslu izgradnje vetroparka, ali i mosta preko Tise u Adi, čiji je procenjena vrednost i najveća.

U izveštaju piše i da je Skupština opštine Ada ukinula pravobranilaštvo 2013. godine, a da opštinu pred sudom zastupa advokat koji se posebno angažuje.

Skupština opštine Ada donela je 11. juna 2013. godine Odluku o prestanku važenja Odluke o javnom pravobranilaštvu. Predsednik opštine Ada dao je pisano objašnjenje da se poslovi zaštite imovinskih prava i interesa obavljaju u okviru Opštinske uprave, Odeljenja za imovinsko pravne poslove, što je uređeno članom 16. Odluke o opštinskoj upravi opštine Ada i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi Ada, a za poslove zastupanja pred sudom angažuje se advokat, navedeno je u izveštaju Državne revizorske institucije.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име