Bečejsko udruženje mladih (BUM) obratilo se Agenciji za borbu protiv korupcije 14. oktobra 2016. godine postavljajući nekoliko pitanja u vezi sa transparentnošću i ažurnošću rada te institucije, a sve povodom postupanja u predstavkama koje je udruženje upućivalo u nekoliko navrata. Obraćanje BUM-a Agenciji je usledilo nakon što je u Skupštini opštine Bečej konstatovana ostavka direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej Norberta Kovača, ali i zbog dvojice funkcionera opštine Novi Bečej, za koje je, posle se potvrdilo, sumnja u povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije bila opravdana. Drugim rečima, u predmetima koji su na inicijativu BUM-a pokrenuti pred Agencijom za borbu protiv korupcije, izostalo je blagovremeno informisanje javnosti, odnosno građana, a za jedan sumnjamo i da bi bez podsećanja Agencije da se „pozabavi“ predmetom, isti ostao u fioci. Krenimo redom.

 

Deo drugi

 

Funkcionerski hleb nije dugog veka

Vasković je u žalbi na rešenje Agencije naveo da je u celini priznao i dostavio dokaze za povredu zakona, u sukobu interesa je bio iz neznanja, te svoje nedozvoljeno ponašanje ispravio čim je saznao da krši zakon. Za njega je samim pokretanjem postupka ostvarena svrha kažnjavanja, jer je zbog svega, kako je tvrdio, zatvorio preduzetničku radnju od koje je godinama živeo, iako je direktorska funkcija izborna i ne zna se do kada će trajati. Agencija je odbila Vaskovićevu žalbu i molbu da preispita odluku o izrečenoj meri.

Inače, Agencija za borbu protiv korupcije (Rešenje br. 014-07-00-01120/2014-11 od 14. jula 2015. godine), utvrdila je da je Nemanja Vasković, direktor Turističke organizacije opštine Novi Bečej, postupio suprotno odredbama čl. 30. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na taj način što je bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije uz ovu javnu funkciju do 19. februara 2015. godine obavljao preduzetničku delatnost pod nazivom Nemanja Vasković PR SUR „11 plavih NS“ Novi Bečej. Takođe, utvrđeno je da je Nemanja Vasković postupio suprotno odredbama čl. 27. i 32. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jer je tokom vršenja javne funkcije direktora, Turistička organizacija opštine Novi Bečej imala poslovnu saradnju sa preduzetničkom radnjom Nemanja Vasković PR SUR „11 plavih NS“ Novi Bečej, kojoj je Turistička organizacija opštine Novi Bečej na ime troškova reprezentacije prenosila sredstva u ukupnom iznosu od 211.945 dinara, čime je javnu funkciju potencijalno iskoristio za sticanje koristi za sebe i tako doveo u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, a da o sukobu interesa koji je imao u navedenoj situaciji pismenim putem obavestio Skupštinu opštine Novi Bečej i Agenciju za borbu protiv korupcije, pa mu se na osnovu čl. 51. st 1. Zakona o Agenciji izriče mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije direktora Turističke organizacije Novi Bečej.

Vasković je, kao funkcioner, pre svega, bio dužan da izbegne sukob interesa, a kada je već došao u situaciju da Turistička organizacija, u kojoj je direktor, ima poslovnu saradnju sa „11 plavih NS“, bio je dužan da o sukobu interesa, koji je u konkretnim situacijama imao, pismeno obavesti Skupštinu opštine Novi Bečej i Agenciju, što nije učinio.

Imenovani, kao javni funkcioner podleže odredbama Zakona o Agenciji kojim su propisane obaveze funkcionera, između ostalog, dužan je da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije (čl. 27. zakona), te nepoznavanje zakona nije opravdan razlog za nepostupanje funkcionera po svojim obavezama.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име