Građane više uključiti u planiranje i trošenje javnog novca

0
95

Učešće građana u procesima odlučivanja jedno je od ključnih načela demokratskog društva. Svojim ličnim doprinosom građani mogu da utiču na to da se poveća odgovornost, pre svega, lokalne vlasti. Jedan od preduslova za građansku kontrolu celokupne javne potrošnje jeste edukacija.

Sistem javnih nabavki u Srbiji je, uprkos onome što o tome govore predstavnici vlasti, pun slabih tačaka, a na štetu novca građana, poreskih obveznika, iz više razloga. Zbog toga je doprinos organizacija civilnog društva koje u fokus stavljaju konkretne probleme s tim u vezi, od suštinskog značaja.

Srbija je poslednja država u Evropi koja je osnovala Državnu revizorsku instituciju. Snaga državnih revizora je, pre svega, u njihovom izveštaju o svakom subjektu kontrole, odnosno o finansijama i poslovanju svakog ko troši novac građana. Ti su izveštaju javno objavljeni, temeljni su i puni relevantnih informacija na kojima se dalje temelje i prekršajne i krivične, kojih je sektor za lokalne samouprave podneo na stotine.

Autentične potrebe lokalne sredine treba da se prožimaju u svakom segmentu javne potrošnje koja doprinosu poboljšanju kvaliteta života svih građana, jedan je do zaključaka seminara, koji je uz podršku Međunarodnog centra Ulof Palme realizovalo Bečejsko udruženje mladih.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here