Óbecse község közigazgatási helyzete  

Az óbecsei önkormányzati közigazgatás működésének 2022-ben elvégzett statisztikai megfigyelése és értékelése során a közigazgatás működését, a hat elemzett területen összesen 3-as pontszámmal értékelték, egy hatfokú skálán (0-5).

Óbecse egyike annak a 17 szerbiai önkormányzatnak, amelyekben 2022-ben a Közigazgatás nyomon követése a jobb helyi közigazgatás elérésének érdekében elnevezésű projekt keretében elvégezték a helyi közigazgatás működésének a megfigyelését és értékelését.

A projektet az Európai Politikák Központja valósította meg, a partnerszervezetek segítségével.

Az elemzés egyrészt azt mutatta, hogy Óbecse két területen, a humán erőforrás menedzsmentben és a felelősség vállalásban áll a legjobb helyen. Az első területen a humán erőforrás, míg a másodikban a helyi közigazgatás proaktivitása, a hivatalos honlapon történő információk közzététele kapta a legjobb értékelést.

Az értékelés alapján Óbecse területén a legrosszabb a helyzet a szolgáltatásnyújtás, és a helyi közpolitikák kialakításával és koordinálásával kapcsolatos államigazgatási területeken. Az első említett területen belül a polgárok számára nyújtott adminisztratív szolgáltatások elérhetősége és minősége, míg a másodikon belül az inkluzivitás és a közpolitikai dokumentumok létrehozásának nyitottsága kapta a legrosszabb minősítést.

A kutatócsoport januártó júniusig folytatott vizsgálatot. A vizsgálaz során hat kulcsterületet értékeltek. Ezek:

  1. Stratégiai tervezés a helyi közigazgatás munkájának javítása érdekében
  2. Fejlesztési illetve szakpolitikai koordináció
  3. Hivatalos rendszer és humán erőforrás menedzsment
  4. Felelősség
  5. Szolgáltatá nyújtás
  6. Az államháztartás irányítása

Az elemzett mutatók a közigazgatás mind a 6 területén 59,92%-ot értek el. A helyzetértékelés a közigazgatás mind a hat elemzett területén a hatos skálán hármas értéket ért el. Az elért pontok számának köszönhetően Óbecse az összesített rangsorban a második helyet szerezte meg a 17 község között, amelyek szintén vizsgálat alá estek 2022-ben.

Az elemzés kimutatta, hogy Óbecsén a legjobb a helyzet a humán menedzsment területén, ahol 73,6%-os eredményt ért el, míg a legrosszabb értékelést az adminisztratív szolgáltatások nyújtása terén érte el, 35,7%-al.

Az első terület, amelyet vizsgálat alá helyeztek a stratégiai tervezés a helyi közigazgatás munkájának javítása érdekében, ahol az értékelés során a megfigyelők arra  a következtetésre jutottak, hogy Óbecse önkormányzatta biztosította a civil szféra és az érintee felek részvételét a nyilvános konzultációkon a korrupció elleni küzdelelmre vonatkozó akcióterv kidolgozása során, valamint  a nők helyzetének előremozdítására vonatkozó akció terv kialakítása során is, amit a vizságló bizottság pozitívan értékelt. Azonban a megfigyelés arra is kitért, hogy az adott bizottságoknak nincsenek rendszeres üléseik, legfeljebb félévente szerveznek gyűlést.

A fejlesztési illetve szakpolitikai koordináció területén a felmérések azt mutatják, hogy a polgárok számára biztosított az önormányzati tanács munkájának az átláthatósága, mivel a jegyzőkönyvek, az elfogadott határozatok és egyébb törvényjavaslatok elérhetőek a polgárok számára. Azonban a a polgárok nincsene időben értesítve a képvisleő testületi ülések időpontjáról, sem a napirendi pontokról, ugyanakkor az elfogadott határozatokkal kapcsolatban sem tesznek közé semmilyen információt, ami érthetőbbé tenné a polgárok számára az egyes határozati javaslatok lényegét, vagyis azt, hogy az adott javaslat miért és hogyan hat a polgárok életére.

A harmadik terület a hivatalos rendszer és a humán erőforrás menedzsment, ahol a legjobb eredményeket érte el a közigazgtatás. A vizsgálat során pozitív példaként emelték ki, a naprakész személyi nyilvántartást, valamint az alkalmazottak létszámáról és szerkezetéről szóló jelentések hitelességét és nyilvános közzétételét. Azonban komoly hiányosságok vannak a vezetői tisztséget betöltő munkaerő kiválasztásának a folyamatában. A nyilvános pályázatok nem tartalmazzák a munkaköri leírást, bizonyos esetben az állások feltételeit a pályázati kiírása előtt módosítják, az előre meghatározott jelölteknek megfelelően, nem teszik nyilvánosan közzé a pályázati eredmények megindoklását.

A negyedik területen, amely keretében az önkormányzat felelősségteljes működését kísérték, a vizsgáló bizottság arra a következtetésre jutott, hogy amíg egyrészről mindig naprakész információkhoz juthatnak a polgárok az önkormányzat hivatalos honlapján, ugyanezen információk nem jelennek meg minden esetben az oldal magyar nyelvű változatán.

Az ötödik vizsgált terület a szolgáltatás nyújtást illetően a közigazgatásnak nincs külön tervdokumentációja a polgárok számára nyújtott szolgáltatások minőségének a javítását illetően. Ennek ellenére a polgárok számára elérhetők a különböző szolgáltatások, személyesen és a község honlapján keresztül is.

A hatodik terület, azaz az államháztartás irányításának felmérése során megállapították, hogy az önkormányzati költségvetés elfogadásakor nem veszik figyelembe a költségvetési naptárt. Ugyanakkor nincs jelen a nemek közötti egyenlőség elvének érvényesítése a költségvetési eljárás során.

A felsoroltak mellett az összes területet érintették még különböző megfigyelések melyekről bővebben a cep.org.rs oldalon található talumányban olvashatnak az érdekeltek.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име