Opština Bečej mora u roku od pet dana prema nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja Bečejskom udruženju mladih (BUM) da dostavi podatke o pojedinim plaćanjima Turističke organizacije opštine Bečej za koje ta organizacija sumnja da su obavljena mimo Zakona o javnim nabavkama. Navodeći da BUM traži „hrpu dokumenata“, odbivši da odgovori na zahtev i upućujući ga da informacije zatraži na drugom mestu, načelnik Opštinske uprave Zoran Kovač uskratio je pravo javnosti da se blagovremeno saznaju informacije o poslovanju Turističke organizacije opštine Bečej i time postupio suprotno Zakonu o slobnodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Opštinska uprava Bečej je početkom oktobra ove godine odbila da odgovori na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja BUM-a u kom su traženi podaci koji bi, prema novodima bečejske nevladine organizacije, potvrdili sumnje u to da su pojedina plaćanjima Turističke organizacije opštine Bečej u 2016. i 2017. godini bila mimo zakona.

Obrazloženje zbog kog se odbija odgovor na zahtev BUM-a prema navodima iz službe Poverenika nije u skladu sa propisima, odnosno, Opštinska uprava nije imala pravo da odbije dostavljanje traženih dokumenata.

Opštinska uprava je prethodno BUM-u dostavila kopije analitičkih kartica dobavljača Turističke organizacije opštine Bečej za prethodne dve godine, ali je kasnije odbila da dostavi i kopije kompletne dokumentacije (ugovore, fakture i slično) s tim u vezi.

BUM je u žalbi Povereniku za informacije od javnog značaja, kao i prethodno načelniku Opštinske uprave, naveo da nije jasno zašto Opštinska uprava odjednom odbija da dostavi dokumentaciju koja bi mogla da da više informacija o za njih spornim plaćanjima sa tri računa Turističke organizacije opštine Bečej, koja se već delimično vide u karticama dobavljača.

Organizacija, koja se, inače, bavi monitoringom javnih finansija i borbom protiv korupcije u žalbi Povereniku navodi da je prethodno sakupila informacije o plaćanjima kod Uprave za trezor Ministarstva finansija, gde se vidi da je sa pojedinim dobavljačima u istoj godini prekoračen iznos od 500.000 dinara, a da nisu sprovedeni postupci javnih nabavki.

BUM navodi i da je uvidom u Portal javnih nabavki zaključeno da Turistička organizacija opštine Bečej nema Plan nabavki, što je zakonska obaveza, te da zbog svega navedenog osnovano sumnja u to da je u pitanju krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, pa je tako opravdan interes javnosti da zna pojedinosti o tome kome, koliko i za šta je Turistička organizacija plaćala sredstvima poreskih obveznika.

 Opštinska uprava previdela nepravilnosti u Turističkoj organizaciji?

Bečejsko udruženje mladih se zahtevom za dostavljanje dokumentacije od javnog značaja obratilo Opštinskoj upravi zbog toga što je opština Bečej osnivač Turističke organizacije opštine Bečej, kao i zbog toga što Odeljenje za finansije pri Opštinskoj upravi Bečej obavlja knjigovodstvene usluge, usluge plaćanja i praćenje Registra izmirenja novčanih obaveza (RINO), pa su samim tim, tražene informacije nastale u radu Opštinske uprave, odnosno, ona ih takođe poseduje i mora da ih da tražiocu posredstvom zahteva. Pored toga, BUM se Opštinskoj upravi obratio i sa namerom da sazna da li je u njenim službama konstatovana nepravilnost u radu Turističke za koje iz te organizacije sumnjaju. Iz BUM su pitali načelnika da li će u vezi sa sumnjama u finansijama Turističke organizacije Opštinska uprava ispitati njihove navode, kao i preduzeti korake, po službenoj dužnosti. Međutim, na pitanja nije stigao jasan odgovor, već poziv da se obavi uvid u spornu dokumentaciju, što nije bilo u skladu sa zahtevom. Pored toga, ostaje pitanje kako niko iz drugih struktura, Opštinsko veće, Skupština opštine Bečej, primetili da ima spornih pitanja u poslovanju Turističke organizacije, ali je tu, prema navodima BUM-a, primetno i da fali interni revizor, kao poseban kontrolni faktor.

U odgovoru Povereniku načelnik Opštinske uprave, gde je ostao pri stavu da se tražiocu informacija, u ovom slučaju BUM-u može omogućiti uvid u tražene informacije, ali ne i kopije. On je Povereniku još napisao da on u ovom slučaju osnovano sumnja u to da se radi o zloupotrebi prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, iz razloga što je tražena „hrpa dokumenata“. Međutim, u Rešenju Poverenika u vezi sa ovim slučajem, navodi se da Opštinska uprava nije imala osnova da odbije zahtev za pristup traženim dokumentacijama, kao i da je nedvosmisleno i Opštinska uprava adresa, odnosno organ, od kog se mogu pribaviti tražene informacije u vezi sa radom Turističke, te da je Opštinska uprava pogrešila što je BUM uputila na to da informacije traži od Turističke i da je irelevantno to, na šta se načelnik pozivao, da je sporne informacije sačionio neko drugi, budući da one postoje i kod opštinske uprave.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo monitoring rada budžetske inspekcije. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име