U toku 2022. godine evidentirano je 4.638 korisnika usluga Centra za socijalni rad Bečej, dok je u toku 2021. godine taj broj iznosio 4.011, navodi se u Godišnjem izveštaju te ustanove.

Kretanje broja korsnika po uzrastu u toku prošle godine je sledeće: deca (od nula do 17 godina) 1.295, mladi od 18 do 25 godina 488, odrasli od 26 do 64 godina 1.954, i stariji 65 i više godina 901. Na evidenciji se u toku 2022. godine nalazi 2.049 osoba muškog pola i 2.589 žena.

Poslednjih godina ukupan broj korisnika na godišnjem nivou imao je blagu tendenciju porasta.

-Primećeno je da se povećava broj prekida prava na novčanu socijalnu pomoć i to po osnovu zapošljavanja korisnika ali sa druge strane još uvek je u toku godine veći broj novih korisnika koji prvi put podnose zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Faktori koji utiču na ova dešavanja su odlivi korisnika materijalnih davanja u inostranstvo radi zaposlenja, bolja ekonomska situacija u Bečeju u smislu postojanja novih radnih mesta, ali sa druge strane i nestabilna u tom pogledu (česti prekidi ugovora o radu, minimalne zarade, zatvaranje firme ili dela firme…). Ekonomska situacija u Bečeju oslabljena je uticajem kovid pandemije a u aktuelnoj situaciji gde nije bilo vremena za oporavak od nje dodatno je oslabljenja novom krizom – ratom u Ukrajini, navodi se u Godišnjem izveštaju CSR za 2022. godinu.

 Beleži se sve veći broj korisnika koji su u kontaktu sa CSR zbog drugih nadležnosti kojima se ova ustanova bavi – postupci poveravanja dece, nasilje u porodici, savetovalište,  maloletnici sa problemima u ponašanju, maloletnici u sukobu sa zakonom.

Najveći broj korisnika iz svih starosnih grupa je i dalje iz kategorije materijalno ugroženog stanovništva koji nisu u mogućnosti da zadovoljaju sopstvene egzistencijalne potrebe i potrebe članova svoje porodice (2.003 registrovanih lica). U toku prošle godine CSR se obratilo 2.049 lica koja su bila u potrebi za domskim ili porodičnim smeštajem, registrovano je 172 lica žrtava nasilja, zanemarenih lica ili u riziku od zanemarivanja. U toku 2022. godine CSR je podnet 1.569 za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, od čega je prihvaćeno 1.455 zahteva. Među podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je najviše pripadnika romske nacionalnosti, starih i bolesnih građana opštine Bečej, samohranih roditelja, višečlanih porodica i žrtava nasilja. Predmet velikog broja zahteva za jednokratnom pomoći je zdrastvena zaštita građana koju redovno zdravstveno osiguranje ne pokriva (bolničko lečenje, specijalizovani pregledi, kupovina lekova bez recepta, putovanja radi bolničkog lečenja). U zimskom periodu broj zahteva za jednokratnom novčanom pomoći je najveći kada se CSR obraćaju korisnici najčešće zbog nabavke ogrevnog drveta. CSR Bečej zahvaljujući decenijskoj saradnji sa nemačkom organizacijom Kirchengemeinde Altenberg Schildgen Schullenbusch iz Gladbaha ove godine je pored redovnih aktivnosti podelilo ogrev za preko 300 porodica. U toku prošle godine podneto je 455 zahteva za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, od čega je priznato 452 prava. Broj porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć i dalje se kreće oko 1.000, a na evidenciji CSR u toku 2022. godine nalazi se 2.003 građana opštine Bečej iz kategorije materijalno ugroženih lica i 611 dece. U toku 2022. godine je podneto 78 zahteva za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, a u toku godine je priznato 50 prava.

Pored novčane socijalne pomoći, stručni radnici Centra najčešće su odraslim i starim osobama pružali usluge smeštaja u ustanove socijalne zaštite. U izveštajnom periodu je primećen porast samačkih domaćinstava, posebno u prigradskim delovima opštine. Na aktivnoj evidenciji Centra nalazi se veliki broj starih i bolesnih osoba koje žive potpuno same u domaćinstvu bez srodnika koji o njima brinu. Centar je pravcu rešavanja ovakvih i sličnih problema pojačao deo rada koji se tiče rada na terenu, pri čemu se starim i obolelim licima pružaju, pored materijalnih davanja i smeštaja u ustanove socijalne zaštute, i druge usluge kao što su upućivanje na savetovalište, usluge pomoći u kući, usluge narodne kuhinje, informisanje o zakonskom obavezivanju srodnika na izdržavanje, izrada ličnih dokumenata i slično. Na evidenciji Centra u toku 2022. godine zabeleženo je 249 lica kod kojih postoji potreba za domskim ili porodičnim smeštajem, 65 odraslih lica je pod starateljstvom dok na evidenciji ima 46 osoba lišenih poslovne sposobnosti. U toku prošle godine registrovano je 141 lice koje se spori oko vršenja roditeljskog prava i 223 odrasla lica sa društveno neprihvatljivim ponašanjem.

Zaključno sa poslednjim danom 2022. godine na evidenciji Centra za socijalni rad Bečej nalazi se 13.204 korisnika usluga socijalne zaštite.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име