Opština Novi Bečej tokom 2019. godine samo je jednom ažurirala svoj informator o radu. Obaveza objavljivanja i blagovremenog ažuriranja ovog dokumenta, u nekim organima se, pak, to čini svakog meseca, propisana je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja iako, autorima ovog teksta, nije poznato da se nepostupanje po ovom propisu i sankcioniše.

Informator o radu državnih organa je korisno sredstvo za rad organizacija civilnog društva, a korisno je, naročito, za građana, poreske obveznike. Može se reći da je informator svojevrsni vodič za „upotrebu“ lokalne samouprave i knjiga po kojoj se, delimično, može ceniti stepen transparetnosti rada jednog organa, u ovom slučaju opštine Novi Bečej.

 

Šta kažu propisi:

Informator se objavljuje u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa.

Obaveza objavljivanja informatora

Član 39

Državni organ, najmanje jednom godišnje, izrađuje informator sa osnovnim podacima o svom radu, koji sadrži naročito:

1) opis ovlašćenja, obaveza i organizacione strukture;

2) podatke o budžetu i sredstvima rada;

3) podatke u pogledu vrsta usluga koje neposredno pruža zainteresovanim licima;

4) postupak podnošenja zahteva državnom organu, odnosno ulaganja žalbi protiv njegovih odluka, radnji ili propusta;

5) pregled zahteva, žalbi i drugih neposrednih mera preduzetih od strane zainteresovanih lica, kao i odluka državnog organa povodom podnetih zahteva i uloženih žalbi, odnosno odgovora na druge neposredne mere preduzete od strane zainteresovanih lica;

6) podatke o načinu i mestu čuvanja nosača informacija, vrsti informacija koje poseduje, vrsti informacija koje stavlja na uvid, kao i opis postupka podnošenja zahteva;

7) imena starešina državnog organa i opis njihovih ovlašćenja i dužnosti, kao i postupaka po kojima oni donose odluke;

8) pravila i odluke državnog organa koji se tiču javnosti rada tog organa (radno vreme, adresa, kontakt telefoni, identifikaciona obeležja, pristupačnost licima sa posebnim potrebama, pristup sednicama, dopuštenost audio i video snimanja i sl.), kao i svako autentično tumačenje tih odluka;

9) pravila i odluke o isključenju i ograničenju javnosti rada državnog organa, kao i njihovo obrazloženje.

Državni organ će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u informator, odnosno dati mu primerak informatora, uz naknadu nužnih troškova.

Član 40

Poverenik izdaje uputstvo po kojem se izrađuje i objavljuje informator iz člana 39. ovog zakona i pruža savete, na zahtev državnog organa, u cilju pravilnog, potpunog i blagovremenog ispunjenja obaveze objavljivanja informatora.

Neke institucije, prema našim saznanjima, objavljuju u proseku četiri informatora o radu u toku jedne godine. Opština Novi Bečej jedan objavila u toku 2019. godine, odnosno ažurirala  dokument.

 

S tim u vezi,  Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa definiše, između ostalog, rok izrade i ažuriranje informatora.

Rok izrade

Tačka 4

Smatraće se da je državni organ ispunio obavezu iz člana 39. stav 1. Zakona da informator o radu izradi najmanje jednom godišnje, ukoliko taj dokument, izrađen u ranijim godinama, redovno ažurira u skladu sa ovim uputstvom.

Ažuriranje informatora

Tačka 17

Državni organ je obavezan da redovno vrši proveru tačnosti i potpunosti podataka objavljenih u informatoru i da, najkasnije do kraja svakog kalendarskog meseca, unese sve promene nastale u toku meseca.

Ukoliko je neki podatak u informatoru zastareo ili je neki deo informatora nepotpun, ali tekst izmene i dopune informatora još uvek nije pripremljen, državni organ unosi napomenu o tome.

 

U nastavku naše analize predstavićemo šta je ono za šta su se tražioci informacija od javnog značaja interesovali. Koristićemo podatke iz Informatora o radu opštine Novi Bečej u 2019. godini koji je objavljen 19. decembra. Dakle, na sajtu opštine, inače, vrlo preglednom i sa većim relevantnih informacija koje bi trebalo da se objavljuju, našli smo jedan informator za tekuću godinu, dok, u trenutku pretrage, arhiva sa ranijim nije bila dostupna.

U tom dokumentu iskazani su, narativno, zahtevani dokumenti i pitanja građana, organizacija civilnog društva, medija… iz perioda od 2015. do 2018. godine, ali ne i u 2019. godini. Moguće je da će tokom 2020. sadržaji zahteva iz prethodne godine biti objavljeni. Nažalost, nije uočljiv podataka o žalbama na postupanje opštine pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što se može videti, pak u susednoj opštini Bečej, gde se, doduše tek u poslednjih godinu dana, informator redovnije ažurira i dopunjuje informacijama. Međutim, podaci o sadržaju zahteva, ovako detaljni izraženi kao u Novom Bečeju, nisu dostupni javnosti u toj bačkoj opštini.

 

Praksa opštine Novi Bečej – po pitanju dostavljanja dokumentacije po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, ima ne tako pozitivnu tendenciju, a to je omogućavanje uvida u dokumentaciju, umesto davanja informacija na nosaču (kopija, USB, slanje imejlom i slično).

 

Projekat „Imaš pravo da znaš“ sufinansira opština Novi Bečej

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име