Građani malo znaju, tačnije, jedva znaju kakva je funkcija internih revizora u javnom sektoru.

Uporedili smo rad internih revizora u opštinama u potiskom regionu. Interna revizija treba da bude uspostavljena sa ciljem da se unapredi poslovanje organizacije pružanjem nezavisnog, objektivnog uveravanja i savetodavnih usluga, ona dodaje vrednost organizaciji, ne samo kroz analiziranje i izveštavanje o onome šta se dogodilo, već i kroz identifikovanje oblasti u kojima su moguća poboljšanja. Interna revizija pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup proceljivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena. Poslove interne revizije obavlja ovlašćeni interni revizor, koji je direktno odgovoran predsedniku opštine.

Interna revizija jedne opštine ili grada, kao i drugih organa i institucija treba da se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije i skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije.

Čoka ima internog revizora. Na sajtu je objavljeno par dokumentanata, među njima Izmenjen godišnji plan interne revizije opštine Čoka za 2022. godinu  i Izmenjen strateški plan interne revizije opštine Čoka za period 2022 – 2024. godine. Međutim, dokumenti nisu čitljivi.

Senta takođe ima internog revizora. Pripremila je godišnji plan interne revizije za 2022. godinu. Jedanaest dana je planirano za usavršavanje i planirala je četiri revizije sistema u toj godini.
Aktivnosti: Pregled izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021.godine, izrada godišnjeg izveštaja o radu za prethodnu godinu za Ministarstvo finansije, izrada godišnjeg izveštaja o radu ingerne revizije u 2021. godini za Predsednika opštine.
U planu je četiri revizija sledećih sistema: Proces rada komunalne inspekcije; Procedure izdavanja, preuzimanja, kontrole, preuzimanja, čuvanja, arhiviranja i zastarevanja menice, Postupak dodele sredstava u okviru programa ruralnog razvoja i Ostvarivanje prava na dečiji dodatak. Uz to, dodaje su eventualne revizije po nalogu predsednika opštine.

Postoji još jedna nezavisna revizija, i to koju radi Državna revizorska institucija.

S tim u vezi, oni su primetili 2022. godine da su rashodi za platu internog revizora, u iznosu od 1.231.000 dinara planirani, izvršeni i evidentirani na razdelu Predsednika opštine umesto sa razdela Opštinske uprave.Takođe, rashodi za socijalne doprinose na teret poslodavca za internog revizora, u iznosu od 204.000 dinara planirani su, izvršeni i evidentirani na razdelu Predsednika opštine umesto sa razdela Opštinske uprave.
Iskazane mere ispravljanja:
Opština Senta je u Odazivnom izveštaju navela da je preduzela sledeće mere ispravljanja:
(1) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta Opštinska uprava opštine Senta pravilno je planirala, evidentirala i izvršila isplatu plate internog revizora na razdelu Opštinske uprave počev od plate za mesec jun 2022. godine, (2) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta Opštinska uprava opštine Senta je pravilno evidentirala i izvršila isplatu socijalnih doprinosa na teret poslodavca na razdelu Opštinske uprave za internog revizora počev od isplate doprinosa za mesec maj 2022. godine.

Opština Žabalj ima internog revizora od 2017. godine. Na sajtu opštine su objavljeni osnovni akti, kao što su i strateški program za period 2019 – 2021, ali ništa svežije od toga.
Iz Кoalicije za nadzor javnih finansija kažu da je opšti utisak da su interni revizori u službi vlasti, odnosno predsednika opštine ili grada, što bi i trebalo da bude, ali da se zaista sporne radnje na štetu građana i javnih sredstava kriju od očiju javnosti. Stoga se slabi efekti njihovog dometa u stvari mogu videti u njihovim zvaničnim izveštajima. U našem društvu i dalje se ne radi za viši cilj, već iz drugih interesa.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име