Od tri plana nabavki u Srbobranu do 11 u Adi

Opština Bečej menjala je tokom 2022. godine plan nabavki čak šest puta. Susedna opština Novi Bečej je to učinila osam puta tokom 12 meseci, Temerin sedam, Srbobran tri puta dok je mala opština Ada u odnosu na prvobitni plan nabavki radova, usluga i dobra imala 10 izmena, što će reći da je imala 11 verziji plana javnih nabavki.

Broj ponuda je i dalje na niskom nivou. Jedan od razloga je sigurno i ograničavanje konkurencije.

Ponuđači, doduše samo pojedini, i dalje koriste mogućnosti da utiču na to. S tim u vezi imamo jedan tipičan primer javne korespodencije u sistemu javnih nabavki gde je ponuđač postavio pitanje, a naručilac dao odgovor i pritom izmenio ono što je ponuđač smatrao da ne utiče povoljno na konkurenciju. Prenosimo pitanje i odgovor iz jedne nabavke u opštini Bečej:

Iz kog razloga Naručilac zahteva angažoavnje inženjera sa licencom 413, kad licenca 410 pokriva predmetne radove? Takođe, zašto traži angažovanje 14 zidara?

Postavljeni uslovi treba da budu u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te ovim putem ukazujemo naručiocu na preterane zahteve i molimo da ih izmeni, kako ne bismo podnosili Zahtev za zaštitu prava i nepotrebno odugovlačili sa predmetnim postupkom javne nabavke.

-Izvršena je izmena i usklađivanje konkursne dokumentacije u skladu sa postavljenim pitanjem, istovremeno je produžen rok za podnošenje ponuda, napisao je naručilac.

Ovo je nešto što se relativno često dešava, ali i dalje nedovoljno i nema ni dalje očekivane efekte na povećanje konkurencije.

To što je neki naručilac menjao plan nabavki više puta ne mora da znači da je nešto loše uradio, ali to može da utiče na transparetnost sistema, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu se manje opštine i gradovi oslanjaju na sredstva iz drugih nivoa vlasti, sa jedne strane, a sa druge strane da ne objavljuju više na svojim sajtovima ništa vezano za nabavke, kažu iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

Pitanje:

Iz kog razloga Naručilac odbija da javno objavi informaciju o tačnim koordinatama kamernih mesta navodeći „Tačne koordinate i pozicije biće poslate izabranom ponuđaču”? Navedeno je suprotno načelu transparentnosti postupka javne nabavke i onemogućava privredne subjekte da sagledaju sve informacije od relevantnog značaja za postupak javne nabavke a samim tim i da podnesu prihvatljive ponude.

Odgovor:

Tačne koordinate nisu relevantne za podnošenje ponuda. Sve neophodne informacije su date u predmeru i predračnu i sasvim su dovoljne za podnošenje ponude.

I još jedno interesantno pitanje:

Da li Naručilac prećutkivanjem informacija o tačnim koordinatama kamernih mesta favorizuje jednog ponuđača i kojeg? Na koji način Naručilac obrazlaže nameru svesnog neobjavljivanja navedenih informacija značajnih za podnošenje ponuda u predmetnom postupku javne nabavke?

I odgovor na to pitanje:

Tačne koordinate, lokacije nemaju nikakve veze sa odabirom ponuđača, niti se time favorizuje izbor ponuđača. Sve potrebne informacije date su u predmeru i predračuni i svi zainteresovani privredni subjekti imaju na raspolaganju iste informacije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име