Na osnovu člana 7. Odluke o ustanovljavanju godišnje nagrade opštine Bečej i dodeli zvanja počasnog građanina opštine Bečej („Službeni list opštine Bečej“ broj 5/2010), Кomisija za dodelu godišnje nagrade opštine Bečej i zvanja počasnog građanina dana 7.06.2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA
za 2021. godinu organizacijama i građanima za značajna ostvarenja u privredi, nauci, umetnosti, sportu i drugim oblastima, čija je delatnost, odnosno delo doprinelo privrednom i društvenom razvoju i ugledu opštine Bečej

I

Inicijativu za dodelu godišnjih nagrada mogu podneti pravna lica, organi opštine, radna tela Skupštine opštine Bečej, grupe građana i pojedinci.

II

Obrazložena inicijativa za dodelu godišnjih nagrada se podnosi najkasnije do 28.06.2021. godine.
U inicijativi je obavezno naglasiti oblast-kategoriju za koju potpisnici predlažu organizaciju ili pojedinca.
Neobrazložene inicijative za dodelu godišnjih nagrada smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane.

Inicijativa za dodelu godišnjih nagrada u pismenoj formi se dostavlja:
-lično (OPŠTINSКI USLUŽNI CENTAR – КANCELARIJA BROJ 7, šalter broj 2 ) ili
-putem pošte preporučeno na adresu:

Opština Bečej
Кomisija za dodelu godišnje nagrade opštine Bečej
Trg oslobođenja br. 2
21220 Bečej
sa napomenom: „Inicijativa za dodelu godišnjih nagrada za 2021. godinu.“

Inicijative za dodelu godišnjih nagrada pristigle nakon isteka roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

III

Odluku o dodeli godišnjih nagrada opštine Bečej donosi Skupština opštine Bečej.
Godišnje nagrade uručuje Predsednik opštine Bečej na svečanosti povodom praznika opštine Bečej.

IV

Dodatne informacije u vezi podnošenja inicijative za dodelu godišnjih nagrada mogu se dobiti pozivom telefonskog broja 064/89-59-035

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
КOMISIJA ZA DODELU GODIŠNJE
NAGRADE OPŠTINE BEČEJ I
ZVANJA POČASNOG GRAĐANINA
Broj: III 02-61/21-4
Dana:07.06.2021. godine
B E Č E J

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име