Na osnovu člana 13. Odluke o ustanovljavanju godišnje nagrade opštine Bečej i dodeli zvanja počasnog građanina opštine Bečej („Službeni list opštine Bečej“ broj 5/2010), Кomisija za dodelu godišnje nagrade opštine Bečej i zvanja počasnog građanina dana 07.06.2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODELU
ZVANJA POČASNOG GRAĐANINA OPŠTINE BEČEJ

I

Zvanje počasnog građanina opštine Bečej dodeljuje se pojedincu za izuzetna ostvarenja u privredi, nauci, umetnosti i drugim oblastima, čije delo je doprinelo privrednom i društvenom razvoju opštine Bečej.

II

Inicijativu za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej mogu podneti pravna lica, organi opštine Bečej, radna tela Skupštine opštine Bečej, grupe građana i pojedinci.
Inicijativa za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej mora biti obrazložena.

III

Obrazložena inicijativa za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej se podnosi najkasnije do 28.06.2021. godine .

Inicijativa za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej u pismenoj formi se dostavlja:
-lično (OPŠTINSКI USLUŽNI CENTAR – КANCELARIJA BROJ 7, šalter broj 2 ) ili
-putem pošte preporučeno na adresu:
Opština Bečej
Кomisija za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej
Trg oslobođenja br. 2
21220 Bečej
sa napomenom: „Inicijativa za dodelu zvanja počasnog građanina.“

Inicijative za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej pristigle nakon isteka roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.
Neobrazložene inicijative za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane.

IV

Odluku o dodeli zvanja počasnog građanina opštine Bečej donosi Skupština opštine Bečej.
Povelju za zvanje počasnog građanina opštine Bečej uručuje Predsednik opštine Bečej na svečanosti povodom praznika opštine Bečej.

V

Dodatne informacije u vezi podnošenja inicijative za dodelu zvanja počasnog građanina opštine Bečej mogu se dobiti pozivom telefonskog broja 064/89-59-035.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
КOMISIJA ZA DODELU GODIŠNJE
NAGRADE OPŠTINE BEČEJ I
ZVANJA POČASNOG GRAĐANINA
Broj: III 02-61/21-5
Dana: 07.06.2021. godine
B E Č E J

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име