Foto: Ilustracija | Arhiva
Foto: Ilustracija | Arhiva

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Opštinske uprave Bečej oglasilo je izlaganje nacrta Izmene i dopune Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečej na javni uvid po skraćenom postupku.

Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečej (u daljem tekstu: Nacrt Planskog dokumenta) obuhvataju ciljane izmene:

Lokacija br. 1 – preispitivanje i utvrđivanje pravila uređenja i građenja na katastarske parcele broj:

5430, 5431, 5435/1, 5437/1, 5438/2, 5438/3, 5429/8, 5429/6, 5429/5, 5429/4, 5429/3, 5429/2, 5429/1 KO Bečej, površine 86.041 m2

Lokacija br. 2 – preispitivanje i utvrđivanje pravila uređenja i građenja na katastarske parcele broj: 7986/1 KO Bečej, površine 25.820 m2

Lokacija br. 3 – preispitivanje i utvrđivanje pravila uređenja i građenja na katastarske parcele broj:

3115/1 i 3114 KO Bečej, površine 5.367 m2

Obuhvat Izmena i dopuna plana obuhvata ukupnu površinu od 11.9982 m2

Javni uvid po skraćenom postupku u Nacrt Planskog dokumenta održaće se u trajanju od 15 dana, od 6. do 20. novembra ove godine.

U skladu sa čl. 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“ br. 32/2019), Nacrt Planskog dokumenta biće izložen na javni uvid svakog radnog dana od 11do 15 časova u kancelariji broj 48 zgrade Opštine Bečej, Trg Oslobođenja 2.

Nacrt Planskog dokumenta biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

– u analognom i digitalnom obliku u zgradi Opštine Bečej, u kanc. br. 48.

– u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Bečej (www.becej.rs)

Primedbe na Nacrt Planskog dokumenta, fizička i pravna lica mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku Opštinskoj upravi opštine Bečej, Odeljenju za urbanizam građevinarstvo, komunalne poslove,saobraćaj i inspekcijski nadzor, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 20. novembrom.

Javna prezentacija Nacrta Planskog dokumenta održaće se dana 12. novembra u 11 časova u zgradi Opštine Bečej, Trg Oslobođenja 2 u Maloj sali.

Javna sednica Komisije za planove Opštine Bečej održaće se 22. novembra u 15 časova u zgradi Opštine Bečej, Trg Oslobođenja 2 „Maloj sali“.

 

Svu dokumentaciju preuzmite OVDE.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име