Ilustracija
Ilustracija

Rok za podnošenje prijava na konkurs za direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej istekao je 21. novembra 2016. godine, a, iako se prema našim saznanjima prijavio samo jedan kandidat, i to aktuelni v.d. direktora Željko Plavšić, zaključno sa 22. martom ove godine Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej nije predložila Skupštini opštine Bečej kandidata za funkciju direktora, na mandat od četiri godine.

Rok u kome treba da se okonča izborni postupak nije određen Zakonom o javnim preduzećima, niti bilo kojim drugim propisima, napominju iz Komisije. Pomenuti zakon je samo propisao da vršilac dužnosti javnog preduzeća može biti na toj funkciji najduže do godinu dana, odnosno do imenovanja direktora javnog preduzeća po konkursu.

Komisija za izbor direktora je do sada, kako je napisao u odgovoru na naša pitanja, održala četiri sednice. Radi se o prvoj fazi izbornog postupka gde su proverene stručne osposobljenosti kandidata uvidom u dostavljene podatke, a ona se, konkretnije, odnosila na proveru i ocenu stručne osposobljenosti kandidata stečene visokim obrazovanjem i stručne osposobljenosti kandidata stečene radnim iskustvom.

Komisiju je obrazovala Skupština opštine Bečej 12. oktobra 2016. godine, a 30. novembra 2016. godine je usvojena nova Odluka o opštinskoj upravi opštine Bečej u kojoj je promenjena unutrašnja organizacija opštinske uprave i formirane drugačije osnovne organizacione jedinice, zbog čega je bilo, kako je objašnjeno, neophodno da se izvrše izmene i dopune rešena o obrazovanju Komisije, te je 26. decembra 2016. godine na sednici Skupštine opštine doneto Rešenje o izmenama i dopunama rešena o obrazovanju Komisije u kome su imenovana lica koja će obavljati stručne i administrativne poslove za potrebe rada Komisije.

Imenovana stručna lica su tokom januara 2017. godine pristupila izradi Poslovnika o radu Komisije i Pravilnika o sprovođenju izbornog postupka za imenovanje direktora javnih preduzeća koji su izrađeni na osnovu Zakona o javnim preduzećima i Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, a koji su bili neophodni za konstituisanje i pravilan rad Komisije. Sve navedeno je uticalo da se Komisija konstituiše i započne sa radom u februaru 2017. godine i od tada aktivno radi, napisao je u odgovoru Komisije.

Intervju sa kandidatom

Prema našim saznanjima, Komisija bi danas trebalo da oceni „znanje kandidata iz oblasti programa poslovanja javnih preduzeća, provera znanja kandidata iz oblasti za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuje uslov i načini obavljanja delatnosti od opšteg interesa i poznavanje opštih propisa o radu, provera znanja stranih jezika, provera rada na računaru i provera veština kandidata, a sve u skladu sa Uredbom“.

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej zadužena je za sprovođenje svih radnji izbornog postupka u kome će se obaviti provere i ocene stručne osposobljenosti kandidata, znanja i veština kandidata.

Inače, Željko Plavšić je na funkciji v.d. direktora od 12. oktobra prošle godine.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име