Korupcije u javnim nabavkama svakako ima, ali fokus ne treba da bude samo na tome, jer se nabavlja sve i svašta, bez ikakvih kriterijuma, kaže naš sagovornik bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Saša Varinac.

Pregovaračko poglavlje 5 u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koje se odnosi na javne nabavke, otvoreno je sredinom decembra. Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije.

Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbeđivanje uslova tržišnog nadmetanja.

Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji. 

Otvaranje poglavlja zasnovano je na oceni da je regulativa u oblasti javnih nabavki u Srbiji u velikoj meri usklađena sa pravnim tekovinama EU, kao i da je Srbija učinila značajan napredak u javnim nabavkama i reformama u ovoj oblasti. Sa bivšim predsednikom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Sašom Varincem govorimo o tome kakve su prilike u sistemu javnih nabavki nakon izmena zakona od pre godinu i po dana, kao i o mogućnostima za unapređenje i efikasan monitoring svih bitnih aktera društva.

Nezavisne instuticije u Srbiji u čijim su nadležnostima i javne nabavke, odnosno javna potrošnja, bitne su u implementaciji zakona, dok bi se, da imaju više kadrovskih kapaciteta, ostvarila puna primena propisa, a njihova uloga samim tim bila veća.

Saša Varinac govorio je i tome kakve sve vrste zloupotreba postoje u sistemu javnih nabavki u Srbiji.
Problema u velikoj meri ima u postupcima javnih nabavki u delu nakon zaključenja ugovora i realizacije.
U fokusu organizacija građanskog društva koje realizuju aktivnosti iz oblasti javne potrošnje, jesu javne nabavke, koje, uprkos tome što postoje napori da se taj sistem uredi, za građane jesu sinonim za korupciju.

Za poglavlje 5 nužno je jačanje administrativnih kapaciteta tela za javne nabavke, a posebno Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i naručilaca na svim nivoima. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti primeni regulative u praksi i to na svim nivoima vlasti, kako na centralnom, tako i na lokalnom. Jasno je da je otvaranje pomenutog poglavlja važno iz više razloga.

Procena opravdanosti javnih nabavki i proces planiranja nabavki veoma su bitni u sistemu javnih nabavki, a mogu biti i problematični sa aspekta kontrole javne potrošnje.
U smislu javnih nabavki to znači da suštinska kontrola nije u tome da li su ispoštovane procedure i formalnosti, već da li je nabavka bila potrebna i da li je ostvarena njena svrha.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име