BUM je na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja 18. septembra uputio Zahtev za pristup u javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Gas“ d.o.o. iz Bečeja, te do danas (8. oktobar) nije dobio nikakav odgovor, iako je Zakonski rok 15 dana.

BUM je zahtevao: 

Plan javnih nabavki za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu;
Dokaz da su za javne nabavke predviđena sredstva budžetom / finansijskim planom;
Akt o sistematizaciji radnih mesta
Spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u periodu od 01.01.2010. do 31.03.2013. godine sa podacima o:
Predmetu nabavke;
Procenjenoj vrednosti nabavke;
Vrsti postupka koji je primenjen;
Ugovorenoj vrednosti nabavke;
Datumu zaključenja ugovora;
Datumu i vrednosti aneksa ugovora, ako je zaključen;
Broju ponuđača koji su učestvovali u postupku nabavke;
Uloženim zahtevima za zaštitu prava.

Zakonski rok za odgovor na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja je 15 dana, a direktor JP „Gas“ d.o.o. Radoslav Ivanović još uvek nije odgovorio na Zahtev, te će Bečejsko udruženje mladih uputiti Žalbu zbog tzv. „ćutanja organa“ Povereniku za informacije od javnog značaja, Rodoljubu Šabiću. Poverenik će naložiti direktoru JP „Gas“ d.o.o., Radoslavu Ivanoviću da u roku od 72 časa dostavi identičan odgovor Povereniku i Bečejskom udruženju mladih. Ukoliko JP „Gas“ d.o.o. ne odgovori ni Povereniku u roku od 72 časa Poverenik će pokrenuti Upravni spor protiv JP „Gas“.

Još jednom se pitamo zašto bečejska javna preduzeća kriju svoja poslovanja?

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име