Bečejsko udruženje mladih, u okviru Koalicije za nadzor javnih finansija, učestvuje u realizaciji projekta „Građansko društvo protiv korupcije u lokalnim javnim nabavkama“, koji finansira Međunarodni centar „Ulof Palme“, u okviru kog je 3. septembra uputilo Zahteve za pristup informacijama od javnog značaja opštinskoj upravi i lokalnim javnim preduzećima.

Zašto je BUM u ovom projektu?

Javne nabavke su jedno od polja u kojima je korupcija najdublje ukorenjena. Najveći broj javnih nabavki odvija se preko javnih preduzeća, koja su, po pravilu predmet najvećeg interesovanja, neretko i sukoba političkih partija koje vrše vlast. Okolnost da se preko lokalnih javnih preduzeća prelamaju ključni interesi čine ovu oblast posebno zanimljivom. Način na koji se realizuju javne nabavke, transparentnost tenderskih procedura, položaj učesnika u postupku, eventualni sukob interesa, neke su od tema koje će biti obuhvaćene ovim projektom koji Koalicija za nadzor javnih finansija realizuje u šest opština u Republici Srbiji.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • Formiranje šest timova za monitoring javnih nabavki u šest lokalnih samouprava u Republici Srbiji
 • Tri seminara za pripadnike udruženja građana i predstavnike šest lokalnih samouprava u Republici Srbiji
 • Analiza planova javnih nabavki i praćenje izvršenja javnih nabavki u 2013. godini u šest lokalnih samouprava u Republici Srbiji
 • Štampanje i distribucija publikacije „Lokalne javne nabavke i odgovorno lokalno budžetiranje“

Bečejsko udruženje mladih je 3. septembra 2013. godine uputilo Zahteve za pristup informacijama od javnog značaja opštinskoj upravi, JP „Komunalac“, JP „Toplana“, JP „Direkcija za izgradnju“ i JP „Vodokanal“. Prikupljenu dokumentaciju timovi će zajedno sa ekspertima analizirati na seminaru koji će se održati od 4. do 6. oktobra 2013. u Vojnoj ustanovi „Tara“.

BUM je prema planu projekta zahtevao:

 1. Plan javnih nabavki za 2012. i 2013. godinu;
 2. Dokaz da su za javne nabavke predviđena sredstva budžetom / finansijskim planom;
 3. Akt o sistematizaciji radnih mesta
 4. Spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u periodu od 01.01.2012. do 31.03.2013. godine sa podacima o:
 • Predmetu nabavke;
 • Procenjenoj vrednosti nabavke;
 • Vrsti postupka koji je primenjen;
 • Ugovorenoj vrednosti nabavke;
 • Datumu zaključenja ugovora;
 • Datumu i vrednosti aneksa ugovora, ako je zaključen;
 • Broju ponuđača koji su učestvovali u postupku nabavke;
 • Uloženim zahtevima za zaštitu prava.

Zakonski rok za odgovor na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja je 15 dana, što su Načelnik opštinske uprave, Predrag Zavišić, direktor JP „Komunalac“ Norbert Kovač, direktor JP „Direkcija za izgradnju“ Goran Matić i direktor JP „Toplana“ Dejan Vuković ispoštovali, dok direktor JP „Vodokanal“ Slobodan Mitrović još uvek nije odgovorio na Zahtev, te će Bečejsko udruženje mladih uputiti Žalbu zbog tzv. „ćutanja organa“ Povereniku za informacije od javnog značaja, Rodoljubu Šabiću. Poverenik će naložiti direktoru JP „Vodokanal“, Slobodanu Mitroviću da u roku od 72 časa dostavi identičan odgovor Povereniku i Bečejskom udruženju mladih. Ukoliko JP „Vodokanal“ ne odgovori ni Povereniku u roku od 72 časa Poverenik će pokrenuti Upravni spor protiv JP „Vodokanal“.

Ostaje nerazjašnjeno pitanje zašto JP „Vodokanal“ krije javne nabavke?

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име