Foto: Arhiva, ilustracija
Foto: Arhiva, ilustracija

U samo jednom postupku javne nabavke Javno preduzeće „Vodokanal” Bečej prekršilo je najmanje tri puta odredbe Zakona o javnim nabavkama. Sva tri kršenja zakona, i to konkretno jednog člana, člana 76, odnose se na određivanje dodatnih uslova u postupku javne nabavke radova na izgradnji kanalizacije otpadnih voda, pokrenutog u julu 2015. godine.

Najzad, član 76. Zakona grubo je prekršen pri određivanju kakvim kadrovskim, tehničkim i finansijskim kapacitetima moraju ponuđači da raspolažu kako bi mogli da konkurišu u ovom postupku. Iako Zakon o javnim nabavkama dozvoljava naručiocima da odrede dodatne uslove u konkursnoj dokumentaciji, naručioci to moraju da učine na takav način da ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Kako je u ovom jednom slučaju, po tri osnova, narušena konkurenciji, diskriminasani ponuđači i prekršen zakon? Redakcija portala MojBečej.rs analizirala je konkursnu dokumentaciju pomenute nabavke, a dodatne uslove koje je naručilac odredio, uporedili smo sa rešenjima, odnosno praksom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Krenimo od prvog dodatnog uslova koji je „Vodokanal” odredio.

Da bi ponuđači ispunili zahtevani finansijski kapacitet, trebalo je da imaju ostvarene prihode u minimalnom iznosu od 50.000.000 dinara ukupno za prethodne tri obračunske godine (2012 – 2014). Stav Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 4-00-2557/2014, jeste da, ukoliko je procenjena vrednost javne nabavke relativno niska, potpuno je neprihvatljivo da bude određen previsok uslov u pogledu finansijskog kapaciteta ponuđača, što je očigledan slučaj u vezi sa nabavkom izgradnje kanalizacije. Jer, ugovorena vrednost u ovom postupku iznosi 2.233.137 dinara bez PDV-a. Zaključenjem ugovora 21. jula 2015. godine, posao izgradnje kanalizacije poveren je ponuđaču „Graditelj NS“ iz Novog Sada.

Dalje, JP „Vodokanal” odredio je da ponuđač poseduje u vlasništvu na dan objave poziva najmanje: dva kamiona (ukupne nosivosti 15 tona), dva teretna vozila i četiri kombinovane mašine i iste angažuje na radovima koji su predmet javne nabavke. Ovde su napravljena već dva kršenja zakona. Naime, „Vodokanal” nikako nije smeo da zahteva da ponuđači u vlasništvu imaju neohodnu mehanizaciju ni vozila, već je trebalo, kako ne bi ograničio konkurenciju, da navede da ista mehanizacija i vozila mogu biti uzeti pod zakup, lizing. Naručilac naročito nije smeo da odredi da mehanizacija bude angažovana na dan objave poziva (obaveštenja na portalu Uprave za javne nabavke da je postupak počeo), jer je time onemogućio one zainteresovane ponuđače da, nakon saznanja da je postupak započet, do dana podnošenja ponuda mehanizaciju zakupe, angažuju na lizing.

Najzad, kao neophodni kadrovski kapacitet, „Vodokanal” je odredio da ponuđač mora da ima najmanje deset zaposlenih u stalnom radnom odnosu. Taj uslov direktno krši zakon, jer Zakon o radu tretira isto radnike u stalnom radnom odnosu, kao i angažovane po ugovoru. Tako je ovaj uslov u suprotnosti sa propisima, onemogućeni su oni ponuđači koji nemaju taj kadrovski kapacitet, a u za to propisanom roku, angažovali bi dodatno radnu snagu kako bi konkurisali za potrebe ovog posla, te je narušeno i načelo konkurencije kao jedno od osnovnih načela Zakona o javnim nabavkama. Inače, u pitanju je javna nabavka koja se odnosi na građevinske radove na izgradnji kanalizacije otpadnih voda u ukupnoj dužini od 1.027 metara, na četiri lokacije u Bečeju.

Naručioci često zloupotrebljavaju mogućnost da sami odrede dodatne uslove

Zakon o javnim nabavkama dozvoljava naručiocima da u konkursnoj dokumentaciji predvide dodatne uslove koje su ponuđači u obavezi da ispunjavaju, ali isključivo ukoliko su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ukoliko ne diskriminišu druge ponušače. Međutim, u praksi se baš na ovaj član zakona naručioci često pozivaju kako bi upodobili nabavku ponuđaču sa kojim žele da zaključe ugovor.

– Imali smo slučajeva da je kao jedan od dodatnih uslova predviđeno prebivalište zaposlenih na teritoriji ponuđača, ili ostvareni prihod u prethodnoj godini koji znatno prevazilazi vrednost konkretne javne nabavke, kaže Kristina Glavardanov, advokatica i sertifikovana službenica za javne nabavke iz bečejskog Antikorupcijskog pravnog savetovališta.

Dodatni uslovi se predviđaju kako bi se podigao kvalitet ponude u nabavkama u kojima cena ne igra presudnu ulogu, ali se to ne bi smelo raditi na štetu drugih ponuđača, niti da se narušava konkurencija. Detaljnom analizom dodatnih uslova može se sa sigurnošću uočiti koje su nabavke nameštene, a poznavanjem stanja na tržištu, lako se može pretpostaviti kome je nabavka namenjena, navodi Glavardanov.

Po osnovnim obeležjima javne nabavka za radove na kanalizaciji iz jula ove godine, reč je o zemljanim, montažerskim, betonskim i ostalim radovima (priprema gradilišta i uređenje lokacije nakon izvedenih radova). Mesto izvršenja radova obuhvata delove ulica Neznanog junaka (na delu od ulice Aranji Janoša do ulice Bokanj Dežea), Petefi Šandora (na delu od ulice Svetozara Miletića do ulice Svetozara Markovića), Severa Đurkića i Potiske (na delu od ulice Milana Toplice do Vuka Karadžića), u Bečeju.

Kriterijum za dodelu ugovora je bio najniža ponuđena cena, a broj primljenih ponuda, ispravnih i odgovarajući, kako je naveo naručilac, je dve.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име