Sa jedne od prethodnih Gospojina
Sa jedne od prethodnih Gospojina

Tražili od Uprave da reaguje: BUM sumnja u zakonitost nabavki za „Gospojinu“ 

 

 

Bečejsko udruženje mladih (BUM) obratilo se dopisom Upravi za javne nabavke u vezi sa javnim nabavkama koje je opština Novi Bečej 2014. godine sprovodila za potrebe manifestacije „Gospojina“. Na osnovu dokumentacije i prateće dokumentacije BUM od Uprave traži da reaguje po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. BUM je 18. novembra 2014. godine zahtevao od Opštinske uprave Novi Bečej kompletnu dokumentaciju vezanu za javnu nabavku za usluge organizovanja manifestacije Gospojina 2014.

Longplay ipak nije nosilac ekskluzivnih prava

Iz dostavljene dokumentacije BUM je konstatuovao da je opština Novi Bečej tražila mišljenje Uprave za javne nabavke dana 17. juna 2014. godine na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. ZJN u koja glasi da zbog tehničkih odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač.

U obrazloženju zahteva opština Novi Bečej navodi da ima potrebu da angažuje pružaoca usluge koji može da obezbedi učešće određenih muzičkih grupa (Miligram, Riblja Čorba, Kerber, Gibonni, Halid Bešlić) koje želi da nastupe na manifestaciji i ima nameru da za realizaciju predmetne nabavke pozove „Long Play“ d.o.o. Beograd, kao ponuđača koji to može da realizuje, jer je navedeni ponuđač nosilac isključivih prava za zastupanje i pregovaranje u ime i za račun navedenih izvođača koji će učestvovati na manifestaciji „Velikogospojinski dani 2014“, na šta Uprava za javne nabavke odgovara pozitivno 24. jula.

* Kroz dalju analizu konstatujemo da po obimu poslovanja, a u odnosu na vrednost ove nabavke Long play d.o.o. nije nosilac isključivih prava za zastupanje i pregovaranje navedenih izvođača, i kao dokaz tome dostavljamo Odluku o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda, koje je naručilac Ustanova „Gitarijada“ Zaječar objavila 28.7.2014. godine u kom u istom vremenskom periodu angažuje agenciju „M factory p.a.a.a.“ d.o.o. iz Beograda za organizovanje koncerta grupe „Riblja Čorba“ na ovogodišnjoj „Gitarijadi“ u Zaječaru, navodi se u dopisu.

Sa organizovanjem koncerata „upakovane“ i promotivne usluge

Takođe, u specifikaciji nabavke usluge organizovanja manifestacija „Gospojina 2014“ u Novom Bečeju, stoji u obraćanju Upravi, u vrstama usluga koje su nabavljene kroz pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva (koji je potpisan 20. avgusta 2014. godine) osim „organizovanja i obezbeđivanja dolaska i nastupa izvođača“ nalaze se i „Učestvovanje u medijskoj kampanji“, „Učestvovanje u pravljenju medija plana“, „Organizovanje PR tima“, „Obezbeđivanje učešća eminentnih TV i radio stanica u propagiranju ovog događaja“, „Troškovi PR tima i hosting“.

Postavlja se pitanje da li su ove marketinške usluge mogle biti nabavljene kroz pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, interesuje BUM.

Osim ovog svega navedenog, opština Novi Bečej je sprovela i javnu nabavku u otvorenom postupku „nabavku marketinških usluga za manifestaciju Gospojina 2014“ za koju je ugovor vrednosti 702.000,00 dinara sa PDV-om potpisan 20. avgusta 2014. godine, a manifestacija je zvanično otvorena 21. avgusta 2014. godine. U javnoj nabavci „marketinških usluga za manifestaciju Gospojina 2014“ prema specifikaciji opština Novi Bečej je nabavljala „Usluge dizajna i drugih kreativnih rešenja“, „Nadzor i kontrolu kvaliteta produkcije reklamnih sredstava“, „Pripremu i slanje saopštenja za medije i drugih vrsta informacija vezanih za naručioca“, „Selekciju i odabir materijala, koji se plasiraju u medijima u okviru PR aktivnosti“. Ostaje nejasno da li su kroz te dve nabavke nabavljane istovrsne usluge, pitaju Upravu iz bečejske organizacije?

Bilbordi sa izvođačima pre potpisanog ugovora

Indikativno je, kako kažu, da su bilbordi, promotivni materijali i promotivne objave u medijima objavljene više od mesec dana pre potpisivanja ugovora koji je nastao kroz pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, potpisan 20. avgusta 2014. godine, samo jedan dan uoči manifestacije, a koji osim nabavke usluga organizovanja i obezbeđivanja dolaska i nastupa izvođača, sadrži i „Učestvovanje u medijskoj kampanji“, „Učestvovanje u pravljenju medija plana“, „Organizovanje PR tima“, „Obezbeđivanje učešća eminentnih TV i radio stanica u propagiranju ovog događaja“, „Troškovi PR tima i hosting“, i javne nabavke u otvorenom postupku „nabavke marketinških usluga za manifestaciju Gospojina 2014“, koja je takođe potpisana samo jedan dan uoči manifestacije 20. avgusta 2014. godine sa „D-design“ d.o.o. iz Beograda, za „Usluge dizajna i drugih kreativnih rešenja“, „Nadzor i kontrolu kvaliteta produkcije reklamnih sredstava“, „Pripremu i slanje saopštenja za medije i drugih vrsta informacija vezanih za naručioca“, „Selekciju i odabir materijala, koji se plasiraju u medijima u okviru PR aktivnosti“, te se postavlja pitanje svrsishodnosti ovih nabavki pošto su ugovorene jedan dan pre početka manifestacije, odnosno ništavnosti potpisanih ugovora?

Istorodne nabavke tri puta godišnje?

BUM napominje da opština Novi Bečej ima realizovanu javnu nabavku usluge odnosa sa javnošću – PR menadžera opštine Novi Bečej za 2014. godinu, datum zaključenja ugovora 3.4.2014. godine, sa ukupnom vrednošću 798.000,00 dinara bez PDV-a, u čijoj specifikaciji se nalazi „praćenje i analiza medijskih objava“, „komunikacija sa predstavnicima medija“, „Izrada i plasiranje vesti na lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima“, „Izrada fotografija“, „Izrada i plasiranje audio i video materijala“, „Priprema organizacija i vođenje konferencija za medije“, „Izrada PR strategije“, „Organizacija PR događaja“, „Uređivanje vesti na sajtu www.novibecej.rs“, „Planiranje i vođenje medijske strategije“, „Uređivanje i priprema vesti lista „Novobečejski informator“.

Postavlja se pitanje da li je opština Novi Bečej kroz tri postupka u jednoj kalendarskoj godini nabavljala istorodne nabavke, navodi se u BUM-ovom dopisu.

Ugovor za javnu nabavku usluge odnosa sa javnošću – PR menadžera opštine Novi Bečej za 2014. godinu je potpisan sa „Promolajnplus“ koju zastupa Vladimir Subotić, dok je prema podacima sa sajta opštine Novi Bečej www.novibecej.rs Nevena Subotić PR opštine Novi Bečej bila navedena na promotivnoj stranici manifestacije kao kontakt i informacije za medije i sa njenog imejla su stizala saopštenja medijima vezana za ovu manifestaciju.

Od Uprave za javne nabavke BUM je tražio i da ih izveste o postupcima koje su u vezi sa navedenim u dopisu pokrenuli.

Inače, Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja nadzire primene Zakona o javnim nabavkama, donosi podzakonske akte i obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki, prati sprovođenje postupaka javnih nabavki, kontroliše primenu pojedinih postupaka, upravlja Portalom javnih nabavki. Uprava, pored navedenog, priprema izveštaje o javnim nabavkama, predlaže mere za unapređenje sistema javnih nabavki, pruža stručnu pomoć naručiocima i ponuđačima, doprinosi stvaranju uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava u postupku javne nabavke.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име