Nakon što je to prošle sedmice učinjeno u Bečeju, opština Novi Bečej je danas (25. jun) potpisala Protokol o saradnji sa Osnovnim sudom u Bečeju i Prekršajnim sudom u Zrenjaninu, a sve u cilju unapređenja međusobne saradnje, koji reguliše oblast primene alternativnih krivičnih sankcija.

 

Naime, opština Novi Bečej se potpisivanjem ovog protokola obavezala da, kao osnivač javnih preduzeća na teritoriji opštine, preduzme sve neophodne zakonske mere kako bi se u kratkom roku stvorili svi potrebni uslovi za sprovođenje sudskih odluka, a koje predviđaju primenu rada u javnom interesu. Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej je, pre svega, istakao činjenicu da je potpisivanje Protokola o saradnji inicirao Osnovni sud u Bečeju: „Lokalna samouprava u Novom Bečeju je svakako dala podršku i mislim da će svim našim javnim preduzećima i ustanovama ovo prijati, jer bi samim tim došli do nove radne snage. Naša komunalna preduzeća bi npr. tako došla do radne snage, lakše bi sređivala kej i sve što dodatno rade. Mislimo da će ova saradnja uroditi plodom i u narednom periodu ćemo svakako dati izveštaj o urađenom.“

Protokol o saradnji su, osim predsednika opštine Novi Bečej, potpisali i Mirjana Istrat, predsednica Prekršajnog suda u Zrenjaninu i Goran Čimburović, predsednik Osnovnog suda u Bečeju, dok je potpisivanju prisustvovao Viljem Hrast, šef Odeljenja za tretman i alternativne sankcije, pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Odeljenje za tretman i alternativne sankcije u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, ima petogodišnje iskustvo u realizaciji alternativnih sankcija i dobro je pripremljeno za to, istakao je Viljem Hrast. On smatra da je najpotrebnije pripremiti lokalnu samoupravu, u okviru koje se moraju angažovati svi njeni faktori, od javnih preduzeća do mesnih zajednica. Hrast objašnjava koje su, pre svega, njihove obaveze: „Poslodavac je u obavezi da omogući, pre svega, osuđenom da radi, da napravi spisak poslova na kojima osuđeni može raditi. Osuđeni može raditi samo na tim poslovima koje smo dobili u tom spisku. To je tzv. aneks ugovora. To su u principu pomoćni poslovi, i na njima naši osuđeni mogu raditi.“

Predsednica Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Mirjana Istrat, smatra da potpisivanje Protokola o saradnji ima veliki značaj u smislu stvaranja preduslova za izvršenje pravosnažnih presuda u prekršajnom postupku. Prema novom zakonu o izvršenju kazne sprovode se novi načini izvršenja istih, a akcenat je stavljen na odsluženje kazne kroz rad u javnom interesu, objašnjava Istratova: „Znači, za lakše prekršaje, gde je određena manja novčana kazna i manji broj dana zatvora, radiće se na tome da se preko poverenika, preko Kancelarije, sklope ugovori sa javnim preduzećima i da se na taj način praktično ljudima omogući da za ona dela koja nemaju veliku samu težinu, nisu u toj meri društveno opasna, može da se sprovede jedan humaniji način izvršenja, ukoliko osuđeni nema mogućnosti da plati novčanu kaznu.“

Novom mrežom sudova, Bečeju je vraćen Osnovni sud sa Sudskom jedinicom u Novom Bečeju, što je vrlo bitno za obe opštine, smatra Goran Čimburović, predsednik Osnovnog suda u Bečeju. Prošle nedelje je potpisan Protokol o saradnji sa opštinom Bečej, a sada je to slučaj i sa opštinom Novi Bečej, rekao je Čimburović: „Mogu slobodno reći da najviše koristi od ovoga imaju lokalne samouprave, koje će vremenom prepoznati i koliki je značaj bio potpisivanja ovakvog sporazuma, a samim tim i njegove realizacije. S obzirom da je ovo novina u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije, sada krećemo u akciju, što bi se reklo.“

Nakon izricanja pravosnažnih presuda od strane Osnovnog i Prekršajnog suda, zainteresovana javna preduzeća i mesne zajednice će dobiti priliku da im se određena osuđena lica ustupe za rad kod njih, koja će na taj način odslužiti svoje kazne, objašnjava predsednik Osnovnog suda u Bečeju. Svi potpisnici se slažu da je izuzetno bitna činjenica, za primenu ovog sistema izvršenja krivičnih sankcija, to što je u Zrenjaninu formirana Kancelarija za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, kao i da će uz saradnju sa njima i Ministarstvom pravde, lokalne samouprave opština Bečej i Novi Bečej sigurno ubrzo krenuti u realizaciju ovog humanijeg načina kažnjavanja prestupnika.

 

Izvor: Opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име