U okviru rubrike „Ko je moj odbornik?“ postavili smo pitanja Dušanu Jovanoviću, sada odborniku Lige socijaldemokrata Vojvodine, a donedavno predstavniku Demokratske stranke u lokalnom parlamentu. O razlozima napuštanja demokrata, kao i detaljnije o tome kakvi su stavovi odbornika Jovanovića o starim, ali i aktuelnim pitanjima, pročitajte u nastavku.

 

– Da li prema, vašem mišljenju, građani opštine Bečej znaju da ste odbornik u Skupštini opštine Bečej?

Velika većina građana opštine Bečej zna da sam odbornik Skupštini opštine Bečej, a to zaključujem po tome što me dosta njih često kontaktira da bi dobili neku informaciju koja im je bitna, ili ih prosto zanima, a vezana je za donete odluke na skupštinskim sednicama. Često me građani kontaktiraju i sa raznim predlozima i zahtevima za razne vrste pomoći, te se trudim da ljudima sa takvim inicijativama uvek izađem u susret i pomognem im u skladu sa mogućnostima opozicionog odbornika.

Koji su razlozi vašeg odlaska iz Demokratske stranke?

Odluku za odlazak iz DS nisam doneo naprečac, niti sam prvi odbornik u SO Bečej koji je napustio odborničku grupu DS i samu stranku, a sigurno je da u tu stranku nisam ušao iz ličnog interesa. Naprotiv, razlozi su bili širi društveni interesi u to vreme, a isto tako sada prilikom odlaska iz DS nisam se rukovodio ličnim interesima, pošto sam prešao u Ligu socijaldemokrata Vojvodine koja je u Bečeju bila vanparlamentarna, opoziciona stranka. O razlozima zbog kojih sam napustio stranku sam blagovremeno obavestio i predsednika Pokrajinskog odbora DS, kao i članove OO DS Bečej, a sastoje se u maćehinskom odnosu Pokrajinskog odbora DS prema opštinskom odboru DS Bečej, nakon izbora 2012, kao i u činjenici da od nekih članova DS u Bečeju nikada iskreno nije bio prihvaćen ulazak Grupe građana „Pokret za Bečej“ u DS, te su zbog toga mnogi članovi GG „Pokret za Bečej“ davno napustili DS.

– Kada ćete se zvanično odvojiti od odborničke grupe DS?

Dana 5.6.2014. sam pismenim putem obavestio predsednika lokalnog parlamenta da istupam iz Odborničke grupe „Izbor za bolji život- Boris Tadić“.

– Da li ćete se priključiti nekoj od odborničkih grupa?

U daljem skupštinskom radu ću biti samostalni odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine.

– Zbog čega je LSV vaš izbor?

Kako sam već istakao ranije, lični interesi nisu bili razlog, već pre svega činjenica da živim u Bečeju i AP Vojvodini i da smatram da ciljevi i program LSV može na mnogo bolji način i sa više političke autonomnosti da uredi i podigne kvalitet žinota svih građanki i građana Bečeja, u odnosu na centralističke stranke, u oblastima kao što su: pitanje statusa AP Vojvodine u okviru republike Srbije, sa decentralizacijom vlasti i podelom nadležnosti, neophodno jačanje lokalne samouprave, ostvarenje izvornih nadležnosti lokalne samouprave i ostvarivanjem prava na imovinu i upravljanje imovinom na teritoriji lokalne samouprave, te bi na taj način i sama opština zaradjivala novac i punila opštinski budžet, sto bi rezultiralo većom konkurentnošću u privlačenju investicionog kapitala, a sve u cilju bržeg ekonomskog razvoja opštine. Tu su i fiskalna decentralizacija, kao preduslov da budžeti opština postanu razvojni, a ne kao do sada transferni, što bi za opštinu Bečej značilo mnogo više finansijskih srestava za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, dečju zaštitu, socijalnu zaštitu, sport, rešavanje problema komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine i drugo. Istakao bih i realizaciju strateških aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosti, politika za mlade, briga o porodici, briga o osobama sa invaliditetom, borba protiv svih vrstza diskrininacija i drugo.

– Na koji način ćete sarađivati sa odbornicima iz odborničkih grupa, pa i sa vašim bivšim kolegama iz odborničke grupe DS?

Kao i do sada, na principima punog uvažavanja i korektne saradnje i komunikacije sa svakim odbornikom i odborničkom grupom u SO Bečej.

– Da li ćete, s obzirom na nove okolnosti, i dalje diskutovati o temama o kojima ste i ranije, kao odbornik DS?

Svakako ću se i dalje javljati za diskusije u okviru skupštinskih sednica, tim pre što i u predhodne dve godine razlog za moje diskusije nije bio vezan za političku pripadnost stranci, a kamoli za politikantstvo ili demagogiju, već zbog ukazivanja na realne probleme sa kojima će se suočiti gradjani opštine Bečej, ali isto tako i predstavnici izvršne vlasti ukoliko se usvoji neki predlog odluke koji u sebi sadrži značajne rezerve po pitanju primene i realizacije takve odluke. Podsetiću da sam upozoravao sa skupštinske govornice, na bazi analiza koje sam radio u pripremama za skupštinske sednice na nerealne predloge odluka o budžetima, na nerealaan plan investicionih aktivnosti, koji bi se finansirao iz tekućih primanja i prihoda opštine Bečej, itd.

– Koje odluke koje je do sada usvojio lokalni parlament, u aktuelnom mandatu, smatrate za veoma važne za život gradjana?

U radu svake lokalne samouprave postoje obavezne odluke čije donošenje proističe iz zakonskih odredbi i čijim se donošenjem uredjuje rad, ponašanje i fukcionisanje, gradjana , institucija i preduzeća na teritoriji snake opštine, kao što sdu predlozi budžeta, završni računi, planovi rada javnih komunalnih preduzeća, odluke u oblasti komulne sfere, lokalni porezi i takse i sl Sigurno je da su sve navedene odluke veoma bitne za život gradjana, ali mišljenja sam da donošenje onih strateških odluka čija obaveza ne proističe iz zakonskih odredbi i koje se donose na duži vremenski period primene pa i nakon isteka mandata skupštinske i izvršne vlasti u kome su doneti imaju posebnu težinu, kao što je nedavno doneta odluka o dugoročnom zaduživanju opštine.

– Da li postoje ona akta koja nisu bila pred odbornicima, a trebalo bi da jesu?

Pred odbornicima u prehodne dve godine su bila sva ona akta za čije odlučivanje postoje zakonske odredbe. Međutim, smatram da sadašnji saziv treba da nastavi aktivnosti koje sam ja započeo, od 2006. godine na izradi nedostajuće urbanističke dokumentacije, izrade nadzemnog i podzemnog katastra investicionih objekata, kao i nastavak aktivnosti da Poljanice i zvanično dobiju status naseljenog mesta, zbog rešavanja svakodnevnih životnih pitanja žitelja tog dela opštine, kao što su izdavanje ličnih karata, pošto se trenutno pola stanovnika Poljanice vodi da živi na teritoriji treće mesne zajednice u Bečeju, a pola da živi u Bačkom Petrovom Selu. Zatim, pošto Poljanica nema status naseljenog mesta, nemaju pravo na mesno groblje, itd. U pravcu rešavanja tog problema još 2007. godine godine sam zajedno sa Republičkim geodetskih zavodom počeo da rešavam taj problem tako što je Poljanica dobila 25 geodetskih tačaka, kojim oivičen atar Poljanica, kao preduslov za sticanje statusa naseljenog mesta.

– Kakav je vaš stav sa aktuelnim dugoročnim zaduživanjem opštine?

Sama činjenica da su opštinski budžeti po svom kareteru transferni, a ne razvojni, ukazuje na potrebu da ako se želi ulagati u razvoj na teritoriji opštine Bečej, mora se ući u kreditno zaduženje. Princip koji sam primenio prilikom dugoročnog kreditnog zaduženja opštine 2006. godine je bio da se sa projektima za komunalnu infrastrukturu, industrijsku zonu, fiskultirnu salu, itd. konkurise kod resirnih ministarstava, Nacionalnog investicionog plana broj 1 Puteva Srbije i na taj način obezbedi većina finansijskih sredstava za realizaciju tih projekata, a da se opština Bečej dugoročno zadiži za iznos koji je bio neophoda samo za sufinansiranje odobrenih projekata. Na taj način najveci deo investicija je realizovan sa vecinskim ucesćem novca iz budžeta Republike Srbije, odnosno resornih ministarstava, a građani opštine Bečej su dobili mnogo puta veći obim investicija nego da je sve finansirano samo iz kreditnog zaduženja lokalne samouprave. Istog stava sam i sada 2014. godine, ato je da je kredit dobro realizovan, ako je uzet za sufinansiranje projekata, a ako se investicione aktivnosti realizuju samo finansijskim sredstvima kreditnim zaduživanjem opštine Bečej, u tom slučaju će se u budućnosti realizovati mnogo manji obim investicija, te bi trebalo uložiti dodatni napor da se konkuriše u one domaće ili međunarodne fondove u okviru kojih su predviđena sredstva za reaalizaciju projekta opštine Bečej.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име