Sagovornica Dnevnih internet novina „MojBečej“ u okviru ciklusa „Ko je moj odbornik?“ ove nedelje je bila Edit Silađi, predsednica Odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) u Skupštini opštine Bečej. Kako je šefica odborničke grupe SVM između ostalog navela, poslovnik SO sputava prava odbornika, sednice su nekad spore, a dnevni red preobilan, dok odbornici vladajuće koalicije ćute.

 

 U kojoj su meri građani, prema vašoj proceni, upoznati sa tim da ste odbornica u SO Bečej?

Rođena sam u Bečeju, nije tajna da volim ovaj grad i ljude u njemu. Bečejci me poznaju i znaju da sam odbornica.

Koliko je javnost upoznata sa tim da ste vi šefica Odborničke grupe SVM?

Mislim da funkcije nisu toliko važne, koliko su bitna nečija dela. Nisam nikad razmišljala o tome da li neko zna da sam na čelu Odborničke grupe i da li je to nekome bitno. Pretpostavljam da oni koji prate TV prenos sednica vide da ne moram najaviti svoju nameru da želim da učestvujem u nekoj diskusiji, jer na to uvek imam pravo kao predsednik odborničke grupe na osnovu Poslovnika. (Čl. 39 Poslovnika: „Оdbоrničkа grupа učеstvuје u rаdu Skupštinе nа nаčin utvrđеn оvim Pоslоvnikоm. Оdbоrničkа grupа, prеkо svоg prеdsеdnikа, imа prаvо dа pоdnоsi prеdlоg zа unоšеnjе pојеdinоg pitаnjа u dnеvni rеd sеdnicе Skupštinе i rаdnih tеlа, dа nа prеdlоg оdlukа i drugih аkаtа, u pоstupku njihоvоg rаzmаtrаnjа, dаје svоје mišlјеnjе i prеdlоgе, dа pоdnоsi аmаndmаnе i dа vrši drugе pоslоvе utvrđеnе оvim Pоslоvnikоm. Prеdsеdnik оdbоrničkе grupе imа prаvо dа zаtrаži оd prеdsеdnik Skupštinе dа sаzоvе sаstаnаk sа drugim prеdsеdnicimа оdbоrničkih grupа rаdi оbаvlјаnjа kоnsultаciја о pitаnjimа оd znаčаја zа rаd Skupštinе“).

Ako predsednik Skupštine u situaciji kada tražim i dobijem reč, zaboravi da kaže da reč ima predsednik odborničke grupe SVM, ili propusti da navede moje ime, gledaoci i prisutni novinari to znaju.

(Stav 2. Čl. 8o. Poslovnika: „Prеdsеdnik оdbоrničkе grupе, prеdsеdnik оpštinе, zаmеnik prеdsеdnikа оpštinе i drugi оvlаšćеni prеdlаgаči оdnоsnо prеdstаvnici оvlаšćеnih prеdlаgаčа dоbiјајu rеč kаdа је zаtrаžе dizаnjеm rukе“ – Dakle nije potrebno prethodno prijavljivanje za diskusiju ili neki predlog. Smatram da nije bitna funkcija onog ko govori, nego je važno šta će reći.

Kako ocenjujete rad lokalnog parlamenta?

Poslovnik sputava prava odbornika, nekada nema dovoljno vremena za analizu raspoloživog materijala, jer je vreme između dostave materijala za razmatranje i sednicu kratko, a dešava se i to da se dopune materijala dostavljaju na samoj sednici.

Kako ocenjujete tok rasprave na sednicama?

Sednice su nekad spore, dnevni red preobilan. U raspravi uglavnom učestvuje opozicija ukazujući na neke nejasnoće, ili nelogičnosti, daje obrazložene primedbe i predlaže amandmane na neke predloge. I pitanja postavlja opozicija. Razmene mišljenja gotovo i nema. Odbornici vladajuće koalicije ćute. Smatram da to nije ispravan put i da se time šalje negativna poruka građanima Bečeja. Zbog čega ostali ćute? Slažu se sa svim predlozima datim uz dnevni red, nisu upoznati sa dnevnim redom, ili su prisutni kao glasačka mašina? Sigurna sam da je svaki od 36 odbornika izabran za odbornika sa razlogom, da je u nekoj materiji posebno stručan, ali to ostaje pod velom ćutanja. Šteta, jer imamo bez obzira na stranačku pripadnost isti cilj: da Bečeju bude bolje.

Jedina ste žena šef odborničke grupe (OG). Zbog čega nema više žena u lokalnom parlamentu, prema vašem mišljenju, pa i među šefovima OG?

Pravilo stranke SVM je da u parlamentu svaki treći odbornik bude žena. Mi taj problem nemamo, u našoj frakciji imamo dve odbornice od kojih je jedna predsednik odborničke grupe. Ostali imaju svoje razloge i odgovore.

Građani nisu upoznati, ili su u nevelikoj meri, pokazala je anketa koju smo sproveli, sa radom skupštine opštine Bečej. Kako to komentarišete?

Volela bih reći da niste anketirali prave ljude, ili da je broj anketiranih bio mali. Na žalost, iako navedeno stvarno može da bude jedan od razloga, dublji razlog može biti u nekoj letargiji u koju je zapao naš grad. Ljudi su prestali da veruju da neko još uvek hoće nesebično dati svoj doprinos u radu u Skupštini u želji da Bečej živne, ili ne veruju da se na pr. broj zaposlenih može povećati, a siromaštvo smanjiti. Vlada opšti pesimizam, koji nije karakterističan samo za Bečej.

Koje odluke, koje je usvojio aktuelni saziv lokalnog parlamenta, smatrate za veoma važne za život građana Bečeja?

Odluke o budžetu, izveštajima o radu i programima javnih preduzeća i ustanova su najvažnije, ali odluke se donose, jer su potrebne, pa ih nije potrebno posebno rangirati.

Ukoliko ih ima, koje bi to bile odluke od važnosti za život žitelja, a aktuelna skupština opštine nije usvojila?

Pitanje statusa pijace u Bačkom Petrovom Selu čeka na optimalno rešenje i usvajanje.

Da li smatrate da odbornici koji ne dolaze redovno na sednice SO Bečej zaslužuju odborničku naknadu?

Odluku o tome ne donosi opozicija. Prisustvo je logično. Građani su glasali za nas i za to da zastupamo njihove interese. Ima opravdanih izostanaka, ali sudeći po broju prisutnih na sednicama – i neopravdanih. Iz toga po logici stvari proizilazi da neku važnu odluku donosi na primer 15 ili čak manje odbornika. Ako znamo da Skupština ima 36 odbornika, da većinu imamo sa 19 odbornika, (Stav 2. Čl. 72. Poslovnika o radu Skupštine: „Kvorum za rad Skupštine postoji, ako je na sednici Skupštine prisutno više od polovine ukupnog broja odbornika“) onda je lako izračunati koji je potreban broj glasova za neku odluku. Postavlja se pitanje sigurnosti onoga ko tako donetu odluku treba da sprovede, da li je sa mogućim najmanjim brojem glasova, odluka zaista dobra, da li oslikava stvarni izraz volje odbornika i da li je u interesu Bečeja.

Da li smatrate da odbornici koji prisustvuju sednicama SO Bečej, a ne učestvuju u diskusiji, zaslužuju odborničku naknadu?

Odgovor je sličan odgovoru na prethodno pitanje. Nije najbitnije pitanje odborničke naknade. Bitno je učestvovanje u radu skupštine, a pod učestvovanjem ne podrazumevam samo fizičko prisustvo, nego i učešće u diskusiji. Dolazak radi čiste statistike ne smatram radom u skupštini. Verovatno nekom diskusija za govornicom nije jača strana, to treba tolerisati, tim pre, što niko osim jednog samostalnog odbornika nije sam u frakciji, pa mišljenje svih može izneti jedan od njih. Ovde treba imati u vidu i ograničenu mogućnost replike od strane odbornika na izlaganja predstavnika izvršne vlasti i na izvestioce (ovo ne važi za predsednika frakcije).

Bez obzira na političku pripadnost, da li vas je ikada neko od sugrađana pitao ili zamolio kao odbornicu da uradite nešto po bilo kom pitanju od opšteg interesa?

Ljudi su me uvek nalazili sa svojim pitanjima i predlozima. Ni sada nije drugačije.

Da li biste dozvolili da objavimo vaš broj telefona da se nađe na usluzi građanima?

Broj mog telefona je u telefonskom imeniku. Dostupan je svima koji me pozovu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име