Najviša neto primanja koja uključuju zarade i sve oblike naknada i ostalih primanja iz budžeta šest upoređenih vojvođanskih opština za 2013. godinu, a na osnovu dostavljenih odgovora na Zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, ima predsednik opštine Novi Bečej, Saša Šućurović, prosečno 153.805,00 dinara mesečno, a najniža predsednik opštine Bečej, Vuk Radojević, prosečno 85.588,82 dinara.

 *Na grafiku je plavom bojom prikazan neto mesečni prihod koji su predsednici opština dostavili Agenciji za borbu protiv korupcije u izveštaju za imovinu i prihode prilikom stupanja na funkciju, a narandžastom bojom su prikazana neto primanja koja uključuju zarade i sve oblike naknada i ostalih primanja iz budžeta opština u prosečnom mesečnom iznosu za 2013. godinu, a na osnovu dostavljene dokumentacije u skladu sa Zakonom.

BUM je u okviru projekta iz oblasti javnih finansija uputio zahteve za pristup informacijama od javnog značaja sa identičnim pitanjima vezanim za sve vidove primanja predsednika opština u više susednih opština, kako bismo sproveli uporednu analizu, te na osnovu dostavljenih dokumenata predstavljamo sledeće:

Što se tiče opštine Novi Bečej, predsednik opštine Saša Šućurović je u poslednje ažuriranom izveštaju podnesenom Agenciji za borbu protiv korupcije 30. jula 2012. godine naveo mesečni neto prihod od 106.870,00 dinara. Prema odgovoru broj IV 03 031-12/2014 Opštinska uprava dostavlja tabelarni prikaz zarade predsednika opštine Novi Bečej po mesecima u 2013. godini.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
108.369,74 108.369,74 108.369,74 110537,09 110.537,09 110.537,09 110.866,06 110.866,06 110.866,06 111.420,44 111.420,44 154.732,24

Uz prikaz zarada predsednika opštinska uprava Novi Bečej nam dostavlja i Evidenciju zarada, naknada i ostalih primanja za 2013. godinu Odseka za finansije i privredu za predsednika opštine Novi Bečej, Sašu Šućurovića, u čijem opisu stoji navedeno da su u pitanju autorski i ugovori o delu. Nakon odbijenih poreza i doprinosa, Šućuroviću je na mesečnom nivou isplaćen sledeći neto iznos:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
31.859,00 37.632,00 47.672,00 89.093,68 62.032,87 13.575,75 39.807,08 17.516,80 105.675,00 8.344,00 16.602,00 8.958,00

U daljem radu smo od opštinske uprave Novi Bečej zahtevali kopije ugovora na osnovu kojih su isplaćeni ovi iznosi, jer postoji opravdan interes javnosti da zna šta je predsednik opštine Saša Šućurović radio kroz autorski i ugovor o delu sa opštinom Novi Bečej, a da mu to već nije obuhvaćeno trenutnim opisom posla. Nažalost, kopije ovih dokumenata još uvek nismo dobili, pa smo uputili žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Matematički gledano, kada se saberu svi prihodi, zarade, naknade i ostala primanja koje nam je dostavila opštinska uprava Novi Bečej, a zahtevali smo sve, izračunavamo podatak da je predsednik opštine Novi Bečej, Saša Šućurović primao, u proseku, neto iznos 153.805,00 dinara na mesečnom nivou u 2013. godini.

Iz opštine Kanjiža stigao nam je odgovor broj 016-7/2014-I/D sa tabelarnim prikazom svih primanja predsednika opštine Kanjiža, Mihalja Njilaša, za 2013. godinu. Neto prikaz se nalazi u sledećoj tabeli:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
135.731,66 133.246,28 134.606,12 137.470,15 143.029,43 137.896,80 137.896,89 139.134,42 124.830,18 123.804,61 123.502,72 123.804,61

Mesečni neto prosek prema ovim podacima iznosi 132.912,82 dinara, dok prema poslednjem izveštaju podnesenom 26. jula 2012. godine Agenciji za borbu protiv korupcije predsednik opštine Kanjiža, Njilaš naveo mesečni neto prihod od 91.000 dinara.

Opštinska uprava Temerin nam dostavlja tabelarni prikaz primanja u 2013. godini za predsednika opštine, Vladislava Capika, sa neto platom i neto naknadom. Zbirne iznose predstavljamo u sledećoj tabeli:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
122.432,38 123.117,59 123.251,59 123.251,59 124.487,80 124.982,80 124.982,80 124.982,80 124.982,80 124.982,80 125.294,31 125.424,31

Prosek na mesečnom nivou za predsednika opštine Temerin, Vladislava Capika za 2013. godinu iznosi 124.347,80 dinara, dok je 23. jula 2012. godine u izveštaju Agenciji za borbu protiv korupcije naveo iznos od 120.997,42 dinara.

Iz opštinske uprave Žabalj dostavljen nam je predmet broj: 037-5/2014-III-03 sa tabelarnim prikazima evidencije zarada, naknada i ostalih primanja predsednika opštine Žabalj, Čedomira Božića za 2013. godinu:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
100.045,52 99.168,08 99.509,40 101.900,73 102.481,66 101.900,73 101.900,73 101.900,73 101.900,73 102.410,27 102.123,17 102.410,27

Mesečni neto prosek prema ovim podacima iznosi 101.471,00 dinara, dok prema poslednjem izveštaju podnesenom 9. jula 2012. godine Agenciji za borbu protiv korupcije predsednik opštine Žabalj, Čedomir Božić je naveo 67.353,00 dinara.

Iz opštinske uprave opštine Srbobran dostavljen nam je predmet broj: sl/14-IV/02 od strane šefa odeljenja za javne službe, upravu i zajedničke poslove, koja navodi da se u prilogu nalaze kopije dokumenata koji sadrže tražene informacije, u kojima se navode primanja predsednika opštine Srbobran na mesečnom nivou. U tabeli prikazujemo neto iznose na mesečnom nivou:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
91.412,00 87.654,00 89.152,00 90.941,00 92.206,00 90.987,00 90.987,00 91.011,00 90.987,00 91.496,00 91.230,00 92.309,00

Prema dostavljenim podacima matematički izračunavamo da su prosečna neto primanja predsednika opštine Srbobran, Zorana Mladenovića iz budžeta opštine 90.864,33 dinara, dok prema poslednje ažuriranom izveštaju podnešenom Agenciji za borbu protiv korupcije dana 26. juna 2013. godine, predsednik opštine Srbobran, Zoran Mladenović je naveo 120.000,00 dinara neto.

Iz opštinske uprave opštine Bečej dostavljen nam je izveštaj zarada za predsednika opštine Bečej, Vuka Radojevića, koji prikazujemo u sledećoj tabeli:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
85.227,93 84.393,30 84.049,34 85.707,91 85.518,34 85.756,23 85.757,23 85.756,61 85.756,23 86.179,23 86.449,71 86.511,34

Prosečno na mesečnom nivou predsednik opštine Bečej, Vuk Radojević je u 2013. godini zaradio 85.588,62 dinara iz budžeta opštine Bečej, dok je 15. avgusta 2012. godine u izveštaju Agenciji za borbu protiv korupcije naveo da kao predsednik opštine Bečej ima neto prihod od 90.000,00 dinara.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име