Bečejsko udruženje mladih – BUM i portal MojBečej.rs, čiji je BUM osnivač, su u poslednjem periodu prepoznati kao akteri koji se aktivno bave monitoringom lokalnog budžeta, pa se tako i mnogi zainteresovani građani javljaju sa predlozima za analizu troškova naše opštine. Jedno od anonimnih predloga upućeno portalu MojBečej.rs ticalo se analize troškova naše opštine za telefonske račune.

Kako bismo stekli širu sliku o ovoj temi, BUM je, na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, uputio Zahtev opštinskoj upravi i na uvid tražio telefonske račune za fiksne i mobilne telefone za period od januara 2010. do septembra 2013. godine.

Grafički vam predstavljamo dobijene informacije kroz prikaz tri kategorije – fiksni telefoni, mobilni telefoni svih zaposlenih u lokalnoj samoupravi (više od 80 brojeva) i mobilni telefoni funkcionera (15 ili 16 brojeva, u zavisnosti od godine).

U 2010. godini je za telefonske račune opštine izdvojeno ukupno: 1.767.690,32. Od toga, za fiksne 1.201.072,43 (68%), za mobilne telefone svih zaposlenih 357.373,76 (20%), dok je za mobilne telefone funkcionera izdvojeno 209.244,13 dinara (12%).

U 2011. godini je za telefonske račune opštine izdvojeno ukupno: 1.405.303,20. Od toga, za fiksne telefone 754.642,94 (54%), za mobilne telefone svih zaposlenih 422.338,11 (30%), dok je za mobilne telefone funkcionera izdvojeno 228.322,15 dinara (16%).

U 2012. godini je za telefonske račune opštine izdvojeno ukupno: 2.387.827,38. Od toga, za fiksne telefone 725.476,17 (30%), za mobilne telefone svih zaposlenih 782.526,62 (33%), dok je za mobilne telefone funkcionera izdvojeno 879.824,59 dinara (37%).

U 2013. godini je, zaključno sa avgustom, za telefonske račune opštine izdvojeno ukupno: 1.886.068,66. Od toga za fiksne telefone 394.719,12 (21%), za mobilne telefone svih zaposlenih 394.311,58 (21%), dok je za mobilne telefone funkcionera izdvojeno 1.097.037,96 dinara (58%).

U narednim tabelama ćemo uporedno prikazati troškove telefonskog saobraćaja lokalnih funkcionera, od 2010. do 2013. godine, zaključno sa avgustom. Svi brojevi koji se nalaze u paketu lokalne samouprave su umreženi, što znači da zaposleni međusobno svakako telefoniraju besplatno.

Najveći telefonski račun, na godišnjem nivou, lokalnih funkcionera u 2010. i 2011. godini nije prelazio 25.000 dinara, dok je ovaj iznos za 2012. i 2013. godinu u nekim slučajevima čak oko 10 puta veći. U tome prednjače računi pojedinih funkcionera i prvog čoveka opštine:

Vuk Radojević za mesec avgust 2013: 118.771,76 dinara

Dalibor Kekić za mesec jul 2013: 65.556,08 dinara

Svetlana Vuletić za mesec avgust 2013: 55.735,21 dinara

Telekom Srbija na najskupljem paketu MIX NET XXL koji iznosi 4740,00 dinara nudi 2000 minuta za sve mreže i 10.000 poruka. Za iznos od 118.771,76 dinara, moguće je uplatiti 25 takvih paketa mesečno što iznosi 50 hiljada minuta, odnosno da bi te minute potrošili u jednom mesecu, morate razgovarati ukupno 34 dana bez prestanka i u međuvremenu poslati 250 hiljada sms poruka.

 

Interesantno je napomenuti da je u analiziranim godinama, tokom 2010. i 2011. godine svim funkcionerima i zaposlenima sa plate odbijano prekoračenje mesečnog limita, koji je iznosio najviše do 2.000 dinara, a u 2012. i 2013. godina i do 5.195 dinara. Početkom 2012. godine, pred izbore, tadašnji načelnik opštinske uprave Zoran Kovač je radio zamenu paketa mrežnih telefona, te je prethodni Zaključak dotadašnjeg predsednika opštine Petera Knezija postao nevažeći, a novi nije donet, tako da se obustave za prekoračenja računa nisu vršile. Od avgusta 2012, posle izbora, dolaskom nove vlasti, novi Zaključak za korišćenje umreženih telefona za funkcionere nije donet. Za period januar – mart 2013. godine nikom nisu obustavljena prekoračenja jer nije postojao Zaključak. Zaključak za obustavu za prekoračenje računa sa plata je donet i počinje da se primenjuje od 1.4.2013. i to samo na zaposlene, jer funkcioneri nisu obuhvaćeni, sem Miomira Jelenića i Dragana Tošića koji su dali pojedinačne izjave:

„Član opštinskog veća Miomir Jelenić je saglasan da mu se od zarade odbijaju troškovi službenog telefona koji prelaze iznos dozvoljenog paketa, od meseca juna 2013. godine, pa nadalje.“

„Pomoćnik predsednika opštine Dragan Tošić je saglasan da mu se od plate odbije iznos od 12.869,00 dinara ostvarenih u roamingu sa službenog broja, po računu za juli 2013. godine.“

Na osnovu prikazanih informacija, bilo bi pohvalno kada bi se funkcioneri lokalne samouprave ugledali na člana opštinskog veća Miomira Jelenića, i delovali u skladu sa moralnim i etičkim principima, i iznos novca građana opštine Bečej, kojim su do sada plaćena prekoračenja njihovih telefonskih računa, tačnije 429.031,56 dinara, uplate nazad u opštinski budžet ili kao donaciju sportskim klubovima, kulturno umetničkim društvima, udruženjima građana ili kao humanitarnu pomoć najugroženijima. Ne bi bilo zgoreg da opštinska vlast izmeni postojeći Zaključak, kako bi se u budućnosti prekoračenja telefonskih paketa odbijala sa plata svih funkcionera.

PREUZMI TABELE U PDF FORMATU

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име