Redakcija portala „MojBečej“ tražila je posredstvom zahteva za pristup informacijama od javnog značaja podatak o tome koliko su za mandate direktora aktuelne i prethodne vlasti u opštini Bečej javna preduzeća potrošila na reprezentaciju i poklone.

 

 

Direkcija za izgradnju Bečej

 

U vreme kada je Zvonimir Stankov bio direktor ovog javno preduzeće utrošilo je za reprezentaciju novčana sredstva u iznosu od 135.560 dinara u 2009, 154.295 dinara u 2010, 211.815 dinara u 2011, 107.241 u 2012. godini.

Za mandat Gorana Matića podaci su sledeći: za reprezentaciju 146.798 dinara u 2012, 189.935 u 2013. godini, a za 2014. godinu podaci o iznosi nisu dostavljeni.

U toku mandata oba direktora, kako je navedeno u odgovoru, nisu izdvajana sredstva za poklone.

 

Javno preduzeće „Komunalac“ Bečej

Podaci iz Javnog preduzeća „Komunalac“ traženi su za vreme kada je direktorka bila Eržebet Feher (2008 – 2012) i aktuelni direktor Norbert Kovač (2012 – 2014).

U JP „Komunalac“ u periodu od oktobra 2008. do avgusta 2014. troškovi reprezentacije na godišnjem nivou su iznosili: u 2008. 89.943 dinara, 2009. godine 37.907 dinara, 2010. iznos je u visini 4.954 dinara, u 2011. godini 7.012 dinara.

U 2012. na ime reprezentacije potrošeno je 279.140 dinara, 238.654 dinara u 2013, a od januara do avgusta 2014. taj je iznos 75.066 dinara.

JP „Vodokanal“

U Javnom preduzeću „Vodokanal“ Bečej traženi su iznosi na ime reprezentacije i poklona u mandatu sledećih lica koja su bila na čelu preduzeća: Žolt Galus, Slobodan Mitrović, Aleksandar Marić i Zoran Grbić.

Što se mandata Žolta Galusa na funkciji direktora „Vodokanala“ tiče je na funkciji direktora tiče od 1. januara 2007 do 1. avgusta 2012. godine troškovi reprezentacije su iznosili ukupno 977.392 dinara.

Tokom 2007. godine na ime troškova reprezentacije utrošeno je 56.612 dinara, na ugostiteljske usluge 20.844 dinara, a za poklone 12.022 dinara.

U sledećoj godini, za reprezentaciju iz budžeta tog preduzeća izdvojeno je 50.182, za ugostiteljske usluge 42.025, poklone 55.329. 2009. za reprezentaciju 64.668, za ugostiteljske usluge 58.046, pokloni 11.940.

Naredne, 2010. godine, izdvajanja za reprezentaciju su u iznosu od 80.012 dinara, za ugostiteljske usluge utrošeno je 40.749 dinara, a za poklone 85.620. Tokom 2011. godine iz ovog preduzeća za troškove reprezentacije izdvojeno je 214.634 dinara, troškovi ugostiteljskih usluga koštali su 75.755 dinara. Te godine, sudeći prema podacima, nije bilo izdvajanja za poklone.

Poslednjih meseci mandata Žolta Galusa, od januara do avgusta 2012. sredstva su trošena ovako: za reprezentaciju 61.858 dinara, i za ugostiteljske usluge 47.090 dinara. Kao ni prošle, poklona od januara do avgusta nema.

Kada je na čelu preduzeća bio Slobodan Mitrović, tačnije, od 1. avgusta 2012. do 25. oktobra 2013. godine, za reprezentaciju je utrošeno ukupno 1.735.596 dinara. Od 1. avgusta 2012. do 31. decembra 2012. za reprezentaciju utrošeno je 160.653 dinara, a za troškove ugostiteljskih usluga 458.365 dinara. Od 1. januara 2013. do 25. oktobra 2013. troškovi reprezentacije su iznosili 266.509 dinara, dok je za ugostiteljske usluge 838.518. U tom periodu plaćeni su i troškovi prenoćišta i ishrane poslovnih partnera u iznosu od 11.550 dinara.

Dok je vršilac dužnosti direktora „Vodokanala“ bio Aleksandar Marić, odnosno od 25. oktobra prošle godine do 14. aprila 2014, troškovi reprezentacije iznosili su ukupno 282.180. Naime, od kraja oktobra 2013. do sredine aprila ove godine troškovi reprezentacije su iznosili 61.014 dinara, troškovi ugostiteljskih usluga bili su 157.954 dinara, za poklone je izdvojeno 40.047 dinara, dok je za prenoćište i ishranu poslovnih partnera plaćeno 23.165 dinara.

Od 30. aprila 2014. do 15. septembra 2014. godine, od kako je vršilac dužnosti direktora Zoran Grbić, ukupni troškovi reprezentacije iznosili su 41.738 dinara. U tom periodu za troškove reprezentacije izdvojeno je 30.226 dinara, za troškove ugostiteljskih usluga 3.660 dinara, dok je za poklone izdvojeno 7.852 dinara.

JP „Toplana“

Što se Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej tiče, traženi su podaci koji se odnose na mandate Dejana Babina i Dejana Vukovića.

U 2010. godini ukupni troškovi reprezentacije iznosili su 227.286 dinara. U 2011. godini ukupni troškovi reprezentacije iznosili su 207.163 dinara. U 2012. godini ukupni troškovi reprezentacije iznosili su 384.416 dinara, dok podatke o pojedinačnim stavkama koje čine ukupne troškove reprezentacije za ovu, kao i prethodne dve godine nismo dobili. U 2013. godini ukupni troškovi reprezentacije iznosili su 493.156 dinara, jer je za troškove reprezentacije u poslovnim prostorijama izdvojeno 318.994 dinara, dok je za troškove ugostiteljskih usluga u toj godini plaćeno 174.162 dinara. U periodu od 31. januara 2014. do 12. septembra 2014. godine ukupni troškovi reprezentacije iznosili su 97.047 dinara. Posmatrano pojedinačno, na ime troškova reprezentacije u zemlji – troškovi prenoćišta i ishrane poslovnih partnera plaćeno je 5.400 dinara, za troškove reprezentacije u zemlji – u poslovnim prostorijama u ovoj godini izdvojeno je 30.858 dinara, dok je za troškove ugostiteljskih usluga izdvojeno 60.789 dinara.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име