Od ukupno osam miliona dinara, koliko je komisija raspodelila na konkursu za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Bečej od 31. januara 2014. godine, gotovo 80 odsto, odnosno 6.250.000 dinara je dodeljeno Mađarskom kulturnom društvu „Petefi Šandor“. Uzimajući u obzir količinu sredstava koja je odobrena ovim putem, drugoplasirani ANIP „Đido“ dobio je 15 puta manje novca od MKD-a.  

 

Sredstva na ovom Konkursu dodeljena su na osnovu Pravilnika o načinu finansiranja programa ili projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Bečej od 30. januara 2014. godine. Pravo na korišćenje ovih sredstava imale su nevladine organizacije, odnosno udruženja građana koja su registrovana i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. 

Konkurs je obuhvatao 19. oblasti:

 • Podsticanje i razvoj privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr.)
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Ekologija, zaštita životne sredine i zdravlje građana
 • Afirmisanje ljudskih i manjinskih prava
 • Programi za obrazovanje
 • Programi za omladinu
 • Programi za stara lica
 • Afirimisanje demokratizacije lokalne sredine
 • Razvoj civilnog društva
 • Socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
 • Kulutrna baština, negovanje istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture
 • Volonterstvo
 • Zaštita boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida
 • Zaštita i pomoć licima lečenim od bolesti zavisnosti
 • Aktivnosti penzionerskih organizacija
 • Afirmacija ravnopravnosti polova
 • Jačanje saradnje sa bratskim gradovimai unapređenje prekogranične saradnje
 • i drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Bečej i afirmaciji građanskog aktivizma

Konkurs je bio raspisan u petak 31. januara 2014. godine sa rokom do 10 dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa na internet sajtu opštine Bečej. Komisija za dodelu sredstava nevladinim organizacijama u sastavu Andrea Galgo Ferenci, Dragan Tošić i Miomir Jelenić predloge projekata je razmatrala 17. februara, nakon čega je Predlog odluke o dodeli sredstava upućen predsedniku opštine Bečej, Vuku Radojeviću, koji je 26. februara doneo Odluku o izboru programa i projekata nevladinih organizacija na sledeći način:

NAZIV UDRUŽENJA NAZIV PROJEKTA DODELJENO  PROCENAT
MKD „Petefi Šandor“ Aktivnosti MKD 6.250.000,00 78,13%
KUD „Đido“ Kulturiom u susret Evropi 400.000,00 5,00%
UG „Majske igre“ 57. Majske igre 200.000,00 2,50%
UG „KMV“ Umetničko takmičenje srednjoškolaca 150.000,00 1,88%
„Branko T Radičević“ Dani Radičevića 140.000,00 1,75%
Edukativni centar B Ekskluzivno inkluzivni 105.000,00 1,31%
„Lole“ Naših 5 godina 100.000,00 1,25%
„Đeram“ Vidimo se na poselu 100.000,00 1,25%
„Potisje“ B.P. Selo Programi Potisja 80.000,00 1,00%
„Dr Kiš Imre“ B.P. Selo Prvenstvo u modernom plesu 80.000,00 1,00%
Bečejsko udruženje mladih 5. Vojvođanska olimpijada starih sportova 70.000,00 0,88%
„Ćirilo i Metodije“ Narodne nošnje 60.000,00 0,75%
Dramski klub „Karinti“ Program dramskog kluba 50.000,00 0,63%
NVO „Bolji život sela“ 3. susreti književnih stvaralaca 50.000,00 0,63%
„Most“ – Bačko Gradište 5. međunarodni palačinka festival 30.000,00 0,38%
„Kuturkor“ Bačko Gradište Örökeségünkkel a jövőnkért 30.000,00 0,38%
UG „Braća Tan“ Spomendan Tan Mor 30.000,00 0,38%
UG „Orion“ 6. regionalna izložba ručnih radova i rukotvorina 30.000,00 0,38%
KK „Petar Stokić“ Tragovi na pesku 25.000,00 0,31%
„Ostrog“ Ruska čajanka 20.000,00 0,25%
  UKUPNO: 8.000.000,00  

Na osnovu člana 15. Pravilnika o dodeli sredstava, predsednik opštine obaveštava učesnike u postupku u roku od osam dana od utvrđivanja rezultata, a odluka o izboru programa ili projekata nevladinih organizacija koje se finansiraju iz budžeta se po Pravilniku morala objaviti najkasnije u roku od 14 dana od zaključivanja ugovora. Do danas, na sajtu opštine Bečej još uvek nisu objavljeni detalji o ugovorima ili rezultatima ovog Konkursa.

Interesantan je i podatak da su na ovom konkursu odobrena novčana sredstva dvema organizacijama kojima je zakonska zastupnica samostalna odbornica u Skupštini opštine Bečej Suzana Đukić. U pitanju je, naime, KUD „Branko T. Radičević“, čiji je projekat „Dani Radičevića“ podržan sa 140.000 dinara, dok je „Edukativni centar B“, za projekat „Ekskluzivno inkluzivni“ na konkursu dobio 105.000 dinara. 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име