Zgrada opštine Bečej | Foto: Arhiva
Zgrada opštine Bečej | Foto: Arhiva

Na dnevnom redu 23. sednice Skupštine opštine Bečej u četvrtak 19. oktobra naći će se i predlog Odluke o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej.

Odbornici Skupštine opštine Bečej će tokom naredne sednice lokalnog parlamenta, pored prethodno najavljenih pet predloga akata, a to su: imenovanje direktora JP „Toplana“, Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2017. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Narodne biblioteke Bečej za 2017. godinu i davanje pozitivnog mišljenja za vršenje više funkcija Nemanje Karapandžića, razmatrati i predložene izmene u opštinskoj kasi, treće po redu za ovu godinu. Opštinska kasa bi, nakon trećih izmena, trebalo da bude za 51.200.000 dinara teža u odnosnu na prethodne izmene.

Kako je to u obrazloženju navedeno, planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2017. godinu nakon trećeg rebalansa iznose 1.771.956.000 dinara (za 51.200.000 povećanje u odnosu na drugi rebalans za 2017. godinu), a od toga sredstva iz budžeta iznose 1.457.522.000 (za 13.949.000 povećanje u odnosu na drugi rebalans budžeta za 2017. godinu), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora u iznosu od 30.995.000 (povećanje u odnosu na drugi rebalans za 5.035.000), prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti u iznosu od 283.439.000 (za 32.216.000 povećanje u odnosu na drugi rebalans budžeta za 2017. godinu).

Izmene u budžetu su, kako je navedeno u predlogu odluke, rađene na osnovu izvršenja budžeta za šest meseci ove godine, a procene izvršenja za devet meseci, te izmenjenog Programa zaštite životne sredine i pismenih zahteva indirektnih korisnika, kao i priliva sredstava iz viših nivoa vlasti.

Izmene prema budžetskim programima

Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje

U odnosu na drugi rebalans budžeta za 2017. godinu, u trećem rebalansu smanjen je iznos kod programske aktivnosti Prostorno i urbanističko planiranje za 2.000.000 dinara. Procenjeno je da do kraja godine deo sredstava sa ove aktivnosti treba usmeriti na druge aproprijacije.

Program 2. Komunalna delatnost

U trećem rebalansu budžeta za 2017. kod Programa komunalne delatnosti smanjen je iznos za 7.413.000 u odnosu na drugi rebalans. Smanjena je aktivnost upravljanje javnim osvetljenjem za 8.560.000 dinara. Do raspisivanja javne nabavke od strane JP „Komunalac“ i isteka ugovora JP „Direkcije za izgradnju“, a rashod za energiju javne rasvete plaćan je sa pozicije Opštinske uprave.

Programska aktivnost Održavanje javnih zelenih površina povećana je u trećem rebalansu u skladu sa izmenom Programa zaštite životne sredine za 800.000 dinara.
Ovim rebalansom predviđeno je za sanaciju toplovodne mreže iznos od 4.400.000 dinara davanjem subvencija JP „Toplana“.

Program 3. Lokalni ekonomski razvoj

Kod ovog programa nije bilo izmene u trećem rebalansu.

Program 4. Razvoj turizma

U odnosu na drugi rebalans budžeta kod Turističke organizacije odnosno u programu Razvoj turizma ukupna sredstva su povećana za 774.000 dinara – programska aktivnost Promocija turističke ponude smanjena je za 13.000, a programska aktivnost Tanderbal – festival na vodi 787.000 dinara. Za povećanje ove aktivnosti planira se povećanje finansiranja iz sopstvenih prihoda Turističke organizacije.

Program 5. Razvoj poljoprivrede

Kod programa Razvoja poljoprivrede u trećem rebalansu nije došlo do izmena u ukupnom iznosu, u skladu sa usvojenim godišnjim programom promenjene su vrednosti kod pojedinih programskih aktivnosti i projekata.

Program 6. Zaštita životne sredine

U trećem rebalansu kod programa Zaštite životne sredine u odnosu na drugi rebalans povećana je vrednost za 2.300.000 dinara. Povećanje od 2.400.000 dinara urađeno je kod programske aktivnosti Zaštita prirode, za ovu aktivnost zaduženo je preduzeće JP „Komunalac“. Aktivnost upravljanje komunalnim otpadom povećana je za 2.513.000 dinara u odnosu na drugi rebalans. Za ovu aktivnost zaduženo je preduzeće „Potisje“ DOO. Projekat sanacija deponije Botra je završen, ostatak sredstava od 1.013.000 dinara prenet je na drugi projekat u okviru ovog programa.
Projekat Uklanjanje divljih deponija smanjen je za 1.600.000 dinara, a vrednost je preneta na programske aktivnosti u okviru ovog programa.

Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture

U trećem rebalansu u odnosu na drugi uvećan je iznos kod ovog programa za 12.604.000 dinara, od toga finansiranje iz budžeta je smanjeno za 9.976.000 dinara, a iz viših nivoa vlasti povećano za 22.580.000 dinara.
Programska aktivnost Održavanje saobraćajne infrastrukture je smanjena za 800.000 dinara.
Kod projekta Izvođenje radova na nanošenju novog asfaltnog sloja u delu ulice Zmaj Jovina u Bečeju smanjen je iznos za 1.000.000 dinara.
Projekat druga faza izvođenja radova na pojačanom održavanju puteva u Bačkom Petrovom Selu predviđeno za budžet u 2018. godini.

Projekat Rekonstrukcije Dositejeve ulice u Bečeju uvećan je za 6.000 000 dinara.
Unet je novi projekat Rekonstrukcija raskrsnice ulice Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve – finansiranje iz budžeta 2.875.000 dinara, a iz viših nivoa vlasti 25.219.000 dinara.
Projekat izvođenja radova na rekonstrukciji trotoara u ulici Zelena i Braće Tan izmenjen je i radi se rekonstrukcija trotoara u Zelenoj od Novosadske do poteza Zeleni korzo. Projekat iznosi 9.050.000 dinara.

Program 8. Predškolsko vaspitanje

U odnosu na drugi rebalans budžeta za 2017. godinu u trećem rebalansu povećana su sredstva u iznosu od 121.000 dinara.

Program 9. Osnovno obrazovanje
U trećem rebalansu povećana su sredstva kod ovog programa za 5.932.000 dinara u odnosu na drugi rebalans budžeta, prema zahtevima osnovnih škola na pozicijama za toplotnu energiju.

Program 10. Srednje obrazovanje

U trećem rebalansu budžeta opštine Bečej došlo je do povećanja kod ovog programa za 5.252.000 dinarau odnosu na drugi rebalans za plaćanje toplotne energije i projekat uređenje dvorišta Ekonomsko – trgovinske škole gde pored sredstava iz viših nivoa vlasti u iznosu od 4.600.000 dinara, opština iz budžeta učestvuje sa 1.300.000 dinara.

Program 11. Socijalna i dečija zaštita

U trećem rebalansu kod ovog programa u odnosu na drugi rebalans budžeta ukupan iznos je smanjen za 2.687.000 dinara, kod programske aktivnosti socijalne pomoći smanjen je iznos i prenet na programsku aktivnost prihvatilišta i druge vrste smeštaja.
Kod projekta rekonstrukcija Gerontološkog centra smanjen je iznos za PDV, sredstva su obezbeđena iz viši izvora.

Program 12. Primarna zdravstvena zaštita

U trećem rebalansu kod ovog programa uvećana je vrednost za 2.884.000 dinara. Na zahtev Doma zdravlja preko budžeta obezbeđene su zarade za lekare specijaliste. Projekat rekonstrukcije Dečijeg dispanzera umanjen je za plaćanje PDV koji je obezbeđen iz viših izvora.

Program 13. Razvoj kulture

U trećem rebalansu je došlo do povećanja sredstava kod ovog programa za 188.000 dinara na zahtev indirektnih korisnika.

Program 14. Razvoj sporta i omladine

U trećem rebalansu u ovom programu uvećan je iznos za 6.049.000 dinara. Kod Sportskog centra za realizaciju projekta rekonstrukcija javne rasvete uvećan je iznos za realizaciju iz budžeta za 1.946.000 i 38 realizaciju iz sopstvenih sredstava 4.103.000 dinara.

Program 15. Opšte usluge lokalne samouprave

Kod programa lokalna samouprava ukupna vrednost je povećana trećim rebalansom u odnosu na drugi rebalans za 27.196.000 dinara. Korigovane su pozicije odnosno programske aktivnosti otplata duga smanjenjem za 6.000.000 kamate povećanjem za 2.000.000 dinara.

Programska aktivnost utrošak energije kod Opštinske uprave povećana je za 8.000.000 dinara. Kod JP „Komunalac“ je korigovan iznos za utrošak električne energije za javnu rasvetu i prenet kod Opštinske uprave.

Programska aktivnost Usluge po ugovoru i stručne usluge korigovane su zbog angažovanja lica na ozakonjenju objekata kao i angažovanju lica za završetak digitalizacije matičnih knjiga i angažovanja prevodioca za prevod skupštinskog materijala ukupno za 8.000.000.00.

Procenjeno je da do kraja godine ne može biti odrađena u celosti programska aktivnost na eksproprijaciji zemljišta tako da je smanjena vrednost za ovu aktivnost za 2.000.000
Tekuća budžetska rezerva je povećana za 3.187.000 dinara, tako da sada ukupno iznosi 10.000.000 dinara i može se koristiti, kao i do sada, za neplanirane rashode.

U slučaju da se realizuju prodaje parcela građevinskog zemljišta do kraja godine pristupiće se izradi projekata za održavanje puteva u iznosu od 10.000.000 dinara i projektovanju rekonstrukcije objekata javne namene u iznosu od 10.000.000 dinara.

Program 16. Politički sistem lokalne samouprave

U trećem rebalansu kod ovog programa nema promena.

Program 17. Energetska efikasnost

Nema promene u odnosu na prvi rebalans budžeta opštine Bečej za 2017. godinu.
Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Bečej kako bi se započeo postupak javnih nabavki i zaključivanje ugovora za nove projekte za koje su sredstva obezbeđena iz viših izvora i deo iz budžeta.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име