Nabavka radova na trećoj fazi rekonstrukcije fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ u Bečeju, koja se, uzgred budi rečeno, gradi već pune četiri godine, realizovana je po ne baš fer uslovima tendera.

 

Naime, ova faza radova podrazumevala je sledeće: zidarske radove, stolarske radove, radove na vodovodu, kanalizaciji, elektroinstalacijama i gromobran. Procenjena vrednost ove javne nabavke bila je 6.129.121 dinara bez PDV (sa PDV 7.354.954 dinara). Interesantno je da je jedini ponuđač u ovom postupku Imperijal bildings iz Novog Sada, sa kojim je ugovor i 12. septembra 2014. godine.

Vratimo se na konkursnu dokumentaciju. Kod dodatnih uslova za učešće u postupku navedeno je sledeće: prvo, kod finansijskog kapaciteta ponuđača traženo je da je pozitivan rezultat poslovanja u prethodne tri obračunske godine (2011 – 2013), ali i ostvareni prihodi u minimalnom iznosu od 150.000.000 dinara, za takođe ukupno prethodne tri obračunske godine (2011-2013).

Praksa Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, što se uslova u vezi sa ostvarenim prihodima tiče, jeste ta da oni ne mogu biti veći od tri, do četiri puta od vrednosti posla.

Što se kadrovskog kapaciteta tiče, zahtev je da ponuđač ima 12 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu, od toga minimum jednog građevinskog tehničara. Zakon o radu tretira isto radnike u stalnom radnom odnosu, kao i angažovane po ugovoru, pa je tako ovaj uslov u suprotnosti sa zakonom. Takođe, ono što je zasigurno uticalo na konkurenciju u ovom postupku jeste i zahtev da, kod tehničkog kapaciteta ponuđača, on do dana objave poziva na Portalu za javne nabavke poseduje u vlasništvu: dva kamiona ukupne nosivosti 15 tona, dva teretna vozila i dva putnička vozila. Kao dokaz ispunjenosti ovih uslova neophodno je bilo dostaviti fotokopije saobraćajnih dozvola ili iščitane saobraćajne dozvole za sva vozila sa polisama. Uvidom u pitanja koja su postavljali potencijalni ponuđači još za vreme postupka, a koje je portal MojBečej dobio posredstvom Zahteva, vidimo da je komisija za ovu javnu nabavku odgovorila na pitanje u vezi sa tehničkim kapacitetom, konkretno, u vezi sa vozilima, obrazloživši da navedena vozila moraju biti u vlasništvu do dana objave poziva na Portalu za javne nabavke. Što se ovog uslova tiče, važno je reći da su zahtevane mašine mogla biti uzete na lizing ili u zakup. Pogotovo je indikativan uslov da oni moraju biti u vlasništvu na dan kada je poziv objavljen, iako je dovoljno da ih ponuđač ima na raspolaganju na dan podnošenja ponuda.

Komisiju za ovaj postupak činili su: Jovana Topić, predsednica Komisije, službenik za javne nabavke, i Laslo Lazar, profesor tehničkog i Stevan Jager, profesor fizičkog vaspitanja. Ono što treba reći da konkursna dokumentacija i ugovor koji su dostavljeni portalu MojBečej po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja nisu numerisani.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име