Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23, usvojen na sednici Vlade Srbije 27. aprila 2016. godine, predviđa jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, koja je u preporuci iz Izveštaja o skriningu identifikovana kao jedna od oblasti posebno osetljivih na korupciju.

Ovim dokumentom je predviđeno da gradovi i opštine usvoje i primene lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije, odnosno lokalne antikorupcijske planove.

Ovi planovi predstavljaju dokumente u kojima se identifikuju nadležnosti, oblasti, procesi i procedure rizični za nastanak različitih oblika korupcije i kojima se predlažu načini za upravljanje ovim rizicima, odnosno načini za njihovo otklanjanje.

Srbija nema važeću Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, stoga ni ne čudi što lokalne samouprave ne vide neku posebnu opasnost činjenicu da nemaju lokalne antikorupcijeske planove. U nekim opštinama, čak većini, da budemo iskreni, oni nikada nisu ni zaživeli u punom kapacitetu.

U nastavku ćemo predstaviti ključne oblasti u tom dokumentu kojima hitno treba unapređenje, a s tim u vezi i mere koje bi trebalo primeniti.

Na početku treba reći da po modelu koji su izradili Agencija za sprečavanje korupcije i Stalna konferencija gradova i opština svaki dokument treba da ima 17 oblasti. Međutim, u nekim opštinama i gradovima je dodata i oblast zaštita životne sredine kao veoma ugrožene oblasti u kojoj korupcija itetako pravi ozbiljan problem, a često nenadoknadiv. Agencija je čak pripremila dokument sa preporukama da se takozvani LAP-ovi unaprede.

Tako je jedna preporuka da se, ukoliko se odstupa od oblasti, odnosno mera koje su predveđen, to i navede i obrazloži.

Ovi dokumenti zasnivaju se na vrednosti, pa stoga, ni ne čudi stvar – ako su isti samo proforme nabrojani, onda je jasno zašto nema napretka u oblasti sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Međutim, još  jednu stvar treba odmah pomenuti – ovaj dokument treba se bavi transparentnošću kao ključnom vrednošću, ali ništa manje ni drugima kakva je odgovornost, na prvom mestu, odnosno njenin unapređenjem. Sprečavanje korupcije je drugi korak, odnosno itekako je uslovljeno ovim pomenutim.

Dakle, vrednosti na kojima se zasniva sam LAP, kao i proces njegovog usvajanja, primene i praćenja.

  1. Odgovornost; odgovoran proces usvajanja LAP-a podrazumeva najmanje dva elementa: a) celokupan sistem lokalne samouprave, to jest organi jedinice lokalne samouprave, javne službe, javna preduzeća, druge organizacije u sistemu lokalne samouprave, kao i i civilno društvo i građani svesni su svoje uloge, odnosno svoje odgovornosti u ostvarenju svrhe i postizanju ciljeva ovog dokumenta; b) ovaj dokument se sagledava kao kao unutrašnja potreba JlS, a ne kao nametnuta birokratsko – administrativna obaveza, koju je potrebno samo formalno ispuniti.
  2. Transparentost; s obzirom na to da se javnost rada u Modelu LAP-a promoviše kao jedna od osnovnih brana za nastanak korupcije, celokupan proces usvajanja, primene mera i praćenja LAP-a potrebno je učiniti što je moguće otvorenijim i dostupnim javnosti. Javnost treba da ima mogućnost i pravo da zna na koji način je usvojen ovaj važan dokument, kakav je status mera i aktivnosti koji se u njemu nalaze i kakvi su efekti onoga što je na osnovu njega sprovedeno.
  3. Participacija, odnosno učešće građana i lokalne zajednice; iako je nosilac LAP-a lokalna samouprava i najveći broj mera treba da sprovedu njeni organi i službe, pozitivne efekte i rezultate ovog dokumenta treba da oseti čitava zajednica. Zbog toga su u proces njegove izrade, sa predstavnicima organa opštine Golubac, bili uključeni predstavnici javnosti, a proces primene LAP-a pratiće telo koje će formirati Skupština opštine kao predstavništvo građana i organ jedinice lokalne samouprave.
  4. Efikasnost i efektivnost: proces usvajanja, primene i praćenja LAP-a potrebno je sprovesti poštujući načelo da se raspoloživim resursima i kapacitetima i u vremenu koje je na raspolaganju dobiju maksimalni mogući efekti i učinci (efektivnost). Sa druge strane, odsustvo resursa i kapaciteta nije dovoljan razlog da se ne preduzmu aktivnosti, jer je raspoloživo vreme za rešavanje nekih problema kratko. Stoga je potrebno obezbediti i efikasnost. Кorupcija i njene štetne posledice su pojava na koje treba reagovati efikasno, brzo i odlučno.
  5. Proaktivnost: Ovaj nivo vlasti funkcioniše u sistemu i okviru koji je veoma često i u mnogim oblastima zadat od strane centralnih nivoa vlasti, odnosno zakonskih rešenja. Međutim, mnogi zakoni i drugi propisi, iako se ne donose na lokalnom nivou, na tom nivou se primenjuju, odnosno na tom nivou uređuju društvene odnose. Upravo se u tome nalazi „prostor slobode“ da opština Bečej, prepoznavši svoje mogućnosti, unapredi primenu postojećih normi u skladu sa prepoznatim problemima, potrebama i specifičnostima. Jedan od mehanizama za to jeste ugradnja antikorupcijskih odredbi u akte koje opština Bečej usvaja radi detaljnije razrade primene zakona i drugih propisa donetih na nivou cele države.
  6. 6. LAP JLS odražava karakter, specifičnosti, potrebe i odlike jedinice lokalne samouprave.

Nabrojaćemoo oblasti:

Usvajanje propisa u organima JLS, Upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, Razotkrivanje korupcije kroz zaštitu uzbunjivača i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na rad službenika i organa JLS, Odnos između opštine Bečej i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše, Javno-privatna partnerstva i koncesije, Upravljanje javnom svojinom opštine Bečej, Upravljanje donacijama koje prima JSL,  Regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, Razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu prava osetljivih grupa, Dodela sredstava iz budžeta JLS za ostvarivanje javnih interesa lokalne zajednice, Oblast 11. Inspekcijski nadzor, Prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, Formiranje radnih tela na nivou opštine Bečej, Javne nabavke, Jačanje internih mehanizama finansijske kontrole, Jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta opštine Bečej, Obezbeđivanje pravnih, institucionalnih, organizacionih i tehničkih pretpostavki za koordinaciju sprovođenja i praćenje primene LAP-a opštine Bečej i Zaštita životne sredine.

U nastavku ćemo predstaviti osnovne karakteristike oblasti, kao i novije predloge i mere.

Ono što je ključna zamerka čitavom procesu u opštinama koje su nam u fokusu jeste što se ovaj resurs ne koristi u dovoljnoj meri, a tamo gde ga ima (gde je dokument važeći) u radnim grupama nisu učestvovali autentični predstavnici civilnog društva. Implementacija je jedan od osnovnih problema, kao i činjenica da nema motivacije da se formiraju radna tela koja će pratiti primenu dokumenta.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име