Zakon o sportu propisuje prioritete koji moraju biti poštovani pri izboru šta će se u tekućoj godini finansirati iz budžeta jedinice lokalne samouprave (član 138. stav 7. Zakona o sportu).

Pri izboru programa kojim se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave sledeće potrebe građana u oblasti sporta imaju prioritet:

• podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;

• izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;

• fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.).

Stanje jedne nacije u pogledu sporta ogleda se u tome koliko ta zemlja brine o svakom građaninu i stvaranju uslova da se svi bave sportom.

Evropska urbana povelja utvrdila je da su lokalne vlasti odgovorne, bilo direktno bilo osposobljavanjem drugih, za poboljšanje pristupa sportu i sportskim kapacitetima svih ljudi, bez obzira na njihovo socijalno poreklo, ekonomski status i prihode, uzrast, pol ili etičku pripadnost. One to mogu da postignu, između ostalog, kreiranjem posebne pozitivne politike i rukovođenjem programima pomoći socijalno ugroženim, marginalnim grupama i etničkim manjinama za učestvovanje u sportu.

Sport za sve kao pokret civilnog društva pruža mogućnost bavljenja sportom čitavoj populaciji građana i sprovodi preporuke da se sportske aktivnosti realizuju tokom cele godine, i to najmanje dva puta nedeljno. Sport za sve je sredstvo u stvaranju jake i radno sposobne nacije (smanjenjem troškova lečenja, produžetkom radnog veka, stvaranjem boljeg i zadovoljnijeg radnika i građanina itd.).

Rekreativno bavljenje sportom, ono kojim se bave statistike i ono koje govori u prilog razvijenosti svesti jednog društva ili pak ono koje je u skladu sa standardima i preporukama EU jeste ono rekreativno bavljenje sportom koje se realizuje: redovno (minimum jednom nedeljno), po kvalitetnim programima, pod vođstvom stručnih lica, na adekvatnim sportskim objektima i uz adekvatnu lekarsku kontrolu.

Projekat „Otvoreno o sportu – Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ finansira Ministarstvo omladine i sporta, a realizuje Bečejsko udruženje mladih.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име