Predstavnici lokalne uprave Čoljošpaloš i Nacionalnog parka Kiškunšag posetili su partnere u Novom Bečeju kako bi prezentovali realizovane projektne aktivnosti i dogovorili se o planovima vezanim za IPA-a projekat oko kog su okupljeni.

 

Opština Novi Bečej je na pola puta sa izvođenjem predviđenih projektnih aktivnosti, većina tendera je raspisana, a odabrani su i izvođači. U okviru projekta „Otkrivanje zaboravljenog kulturnog i prirodnog nasleđa u Mađarsko – srpskom pograničnom regionu“, Novobečejci od februara aktivno rade na popularizaciji Slanog Kopova, bisera među zaštićenim rezervatima prirode, na taj način, razvijaju eko turizam i formiraju baze podataka vezane za živi svet na Kopovu.

U petak 30. avgusta predstavnici lokalne uprave Čoljošpaloš i Nacionalnog parka Kiškunšag posetili su partnere iz Novog Bečeja kako bi prezentovali realizovane projektne aktivnosti i dogovorili se o budućim planovima. Ovo je bio evaluacioni sastanak na kome su sumirani dosadašnji rezultati rada i napravljeni planovi za budućnost. Opština Novi Bečej je na pola puta sa izvođenjem predviđenih projektnih aktivnosti, većina tendera je raspisana i odabrani su izvođači. Trenutno se radi istraživanje ritskog krečnjaka na prostorima severne Bačke. Pored navedenog radi se i hidrobiološko istraživanje na Slanom Kopovu i istraživanje turističkih proizvoda, koji su vezani za ovaj specijalni rezervat.

Strateški cilj ovog projekta je dugoročna i balansirana saradnja između partnera, koja treba da stimuliše razvoj turizma i razvoj proizvodnje i plasman lokalnih proizvoda uz očuvanje kulturnih i prirodnih vrednosti. Janoš Furuš, predsednik lokalne uprave Čoljošpaloš, smatra da dobri susedi mogu stvarati zajedničku budućnost. – Lokalna uprava Čoljošpaloš je bila prva koja se odlučila da se uključi u ovaj IPA projekat prekogranične saradnje. Pošto po pravilima u ovaj projekat moraju biti uključene najmanje tri organizacije, mi smo potražili partnere za ovaj projekat. Jednog partnera smo našli u Mađarskoj, reč je o Nacionalnom parku Kiškunšag sa sedištem u Kečkemetu, i zajedno sa njima smo zatim birali partnera iz Srbije, i tako smo našli opštinu Novi Bečej. Nije bio lako, jer se nismo poznavali od ranije, ali smo verovali da će ova tri partnera zajedno postići velike uspehe. Opštinu Novi Bečej su nam predložili naši zajednički prijatelji, koji takođe imaju pozitivna iskustva sa ovim mestom, naveo je predsednik lokalne uprave Čoljošpaloš.

Predviđeni rok završetka projekta je 30. novembar, međutim, na sastanku partneri iz Novog Bečeja predložili su novi rok završetka, sa kojim se partneri iz Mađarske, na prvobitno, nisu složili. – U okviru IPA projekta, mi idemo po planiranoj dinamici, ali imali smo na početku projekta kašnjenje od dva meseca zbog promene partnera. Prvi partner je trebalo da bude Lovačko udruženje Novi Bečej, ali su oni odustali i tako je lokalna samouprava Novi Bečej preuzela da bude partner u ovom projektu.

Zbog tog kašnjenja mi sada imamo određenih problema oko samog roka završetka ovog projekta, objašnjava Milan Knežev, menadžer projekta. Sa velikim naporom partneri iz Novog Bečeja uspeli bi da do novembra završe predviđene projektne aktivnosti, problem im predstavlja manjak vremena za uređenje monografije o Slanom Kopovu, koja će predstavlja značajno kapitalno izdanje prirodne baštine ovog dela Vojvodine.

– Monografija treba da bude jedna vredna knjiga, puna podataka i zbog toga smo tražili produžetak projekta da bi imali bar mesec dana da radimo uređivanje i prelom monografije. Partneri se na početku nisu složili sa našom idejom, međutim kasnije su i oni shavtili da i oni imaju svoje razloga da produže projekat, pošto i kod njih tenderi kasne. Tako smo se na kraju dogovorili da se projekat produži do kraja ove godine, do 30. decembra, što odgovara svim partnerima, a mi ćemo time dobiti plus mesec dana da kvalitetno uredimo monografiju, naveo je menadžer projekta.

Slano Kopovo je jedan od najvažnijih slanih močvarnih staništa važnih za očuvanje halofita koje su u iščezavanju u Panonskoj niziji i obezbeđuju opstanak za više od 30.000 jedinki pataka, gusaka, ždralova i šljukarica u periodu reprodukcije ili migracije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име