Načelo jednakosti ponuđača definisano je članom 12. Zakona o javnim nabavkama, u kom se navodi da je naručilac dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.

 

 

Dalje, u tom je članu navedeno i da naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač. Upravo to je načelo narušeno dodatnim uslovima u javnoj nabavci održavanja ulične rasvete i elektroinstalacija objekata lokalne samouprave i javnih službi u Novom Bečeju.

Naime, naručilac, opština Novi Bečej, kod dodatnih uslova po pitanju kadrovskih kapaciteta u pomenutom postupku javne nabavke male vrednosti, kao dokaz ispunjenosti uslova koje je odredio, traži očitanu ličnu kartu ili potvrdu o prebivalištu kojom se potvrđuje prebivalište zaposlenog sa teritorije opštine Novi Bečej.

Iako naručilac ima slobodu, prema zakonu, da određuje dodatne uslove za učešće u postupku, ali na način na koji je to propisano članom 76. Zakona o javnim nabavkama, tako da oni ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Poziv je objavljen je 15. maja, a rok za podnošenje ponuda je 25. maj.

 

Foto: Ilustracija

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име