Novi Bečej, ilustracija
Novi Bečej, ilustracija

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej za period 2017-2021. godine zakazana je u ponedeljak 18. decembra u 8 sati. Novobečejci to rade sa zakašnjenjem, ali sa druge strane Tise, u opštini Bečej, nema ni naznake za početak rada na ovom dokumentu koji trebalo da bude usvojen u svim lokalnim samoupravama do kraja juna ove godine.

Usvajanje ovog planskog dokumenta obaveza je nastala otvaranjem Poglavlja 23 u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava.

Radna grupa na čelu sa predsednikom opštine Sašom Maksimovićem pripremila je nacrt dokumenta koji sadrži 17 oblasti sa ciljevima koje treba ostvariti, kao i sa indikatorima ostvarenosti tih ciljeva.

Članovi Radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej će u ime opštine u ponedeljak obrazlagati nacrt tog dokument, a on je, inače, objavljen na zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Bečej www.novibecej.rs, dok se detaljnije informacije mogu dobiti u Odseku za skupštnske poslove, radnim danima od 8 do 14 sati.

Primedbe na Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana mogu se upućivati u periodu od 11. decembra do 17. decembra, pismeno na adresu Opštinske uprave Novi Bečej Žarka Zrenjanina 8, soba broj 16, ili elektronski na adresu: marica.beslin@novibecej.rs.

Prva oblast novobečejskog Lokalnog antikorupcijskog plana koji važi do 2021. godine je Usvajanje propisa u organima jedinice lokalne samouprave (JLS), a ciljevi su, primera radi: povećana transparentnost u procesu usvajanja propisa i otklonjeni rizici od korupcije kroz uvođenje mehanizama kojima se sprečava usvajanje „propisa sa opredeljenim ciljem“, odnosno „propisa sa odredištem“…

Sledeća oblast u nacrtu dokumenta je: Upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, a s tim u vezi ciljevi su: povećana transparentnost u pogledu postojanja privatnog interesa javnih funkcionera ili privatnog interesa sa njima povezanih lica, kao okolnosti koja može voditi sukobu interesa. Naime, javni funkcioneri, predsednik opštine, odbornici i članovi opštinskog veća obavezni su da organu, odnosno službi JLS prilikom stupanja na funkciju prijave svoje i za njih povezana lica privatne interese u sledećem smislu reči: vlasništvo nad preduzetničkom radnjom i vlasništvo nad privatnim preduzećima, kao i vlasničke udele u privatnim preduzećima; članstvo u drugim organima upravljanja ili nadzora nad privatnim preduzećima; ostale veze i odnose sa subjektima iz privatnog sektora koji mogu imati uticaj na vršenje javne funkcije, te uspostavljen javno dostupan registar ovih prijava, uspostavljen mehanizam za sprečavanje „trgovine javnim ovlašćenjima“ i smanjenje slučajeva sukoba interesa zaposlenih u organima JLS.

Novobečejska lokalna samouprava će se, sudeći prema planu, posvetiti razotkrivanju korupcije kroz zaštitu uzbunjivača i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na rad službenika i organa JLS. Slede:

Oblast 4 – Odnos između jedinica lokalne samouprave i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje JLS koje JLS osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše, Oblast 5 – Javno-privatna partnerstva i koncesije,

Oblast 6 –  Upravljanje javnom svojinom JLS,

Oblast 7 – Upravljanje donacijama koje prima JLS,

Oblast 8 – Regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS,

Oblast 9 – Razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu prava osetljivih grupa,

Oblast 10 – Dodela sredstava iz budžeta JLS za ostvarivanje javnih interesa lokalne zajednice,

Oblast 11 – Inspekcijski nadzor,

Oblast 12 – Prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja,

Oblast 13 –  Formiranje radnih tela na nivou jedinica lokalne samouprave, oblast 14 – Javne nabavke,

Oblast 15 – Jačanje internih mehanizama finansijske kontrole,

Oblast 16 – Jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS i

Oblast 17 – Obezbeđivanje pravnih, institucionalnih, organizacionih i tehničkih pretpostavki za koordinaciju sprovođenja i praćenje primene LAP-a.

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име