Novobečejski Informator o radu opštinske uprave, inače dokument koji svaki organ treba da objavljuje i mesečno ažurira, izgleda kao svojevrsni izveštaj o radu zaposlenih, istaknut po sektorima. Tako može da se vidi i šta su opštinski radnici radili u proteklom periodu. Međutim, opštinski informator nije ažuriran redovno, što može biti glavna i prva zamerka. Ovako se građani mogu upoznati sa radom radnika koji možda više i nisu na tim pozicijama, i sa dve godine zakašnjena.

Za ovakve stvari nije poznato da je neko od nadležnih i odgovornih bio sankcionisan, a još je jedan problem od značaja – građani ne znaju dovoljno o ovom dokumentu koji su organi u obavezi da objavljuju u skladu sa odredbama Zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja.

Slede detalji jednog od sektora:

Poslovi urbanizma, građevinarstva i zaštite životne sredine
Dragan Rauški-samostalni stručni saradnik:
U toku 2015. godine samostalni stručni saradnik na poslovima urbanizma, građevinarstva i zaštite životne sredine bio je angažovan na sledećim poslovima:
• organizovanje i obavljanje tehničkih poslova za Komisiju za planove opštine Novi Bečej………………………………………………………………………………………….11 komisija,
• rad u komisijama za javne nabavke…………………………………………….9 komisija,
• organizovanje izrade i sprovođenje javnog uvida za:
– Plan detaljne regulacije Jugoistočne radne zone u Kumanu ,
– Plan detaljne regulacije blokova broj: 190, 190a i 191 u Novom Bečeju,
– Urbanističkih projekata – 4 projekta;
• 43 predmeta -učešće u radu Odseka po pitanju prikupljanja tehničkih uslova kod postupka objedinjene procedure,
• 15 predmeta -učešće u donošenju akata vezanih za Zakon o proceni uticaja na Životnu sredinu: 9 rešenja, 3 zaključka i 3 saglasnosti ,
• učešće u projektu Komesarijata za izbeglice za nabavku materijala za 10 porodica izbeglih i prognani lica;
• učešće u izradi: Plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Slano kopovo,
• učešće u izradi: Plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara ,,Okanj bara“ i ,,Rusanda“;
• učešće u izradi skupštinskih Odluka vezanih za delokrug Odseka,
• učešće u izradi dokumentacije za objekat ,,Arača“
• učešće u poslovima vezanim za obnovu objekata pod zaštitom – Kapela Stankovičć, Objekat žitnog magacina u Novom Miloševu,
• poslovi statistike na praćenju stanja prostorne i urbanističke dokume-ntacije za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja,
• poslovi statistike na praćenju stanja prostorne i urbanističke dokume-ntacije za potrebe Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo,
• saradnja sa Inženjerskom komorom Srbije i Stalnom konferencijom grado-va i opština na praćenju lokacija pogodnih za ulaganja,
• saradnja sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, Narodnim muzejima u Zrenjaninu, Bečeju i Kikindi na poslovima vezanim za zaštitu spomeničke baštine,
• saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina na poslo-vima: obnove i uređenja fasada i samih objekata: , Muzeja ,,Žeravica“ i objektu „Kotarka“ u Novom Miloševu,
• saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina, Galerijom Matice Srpske i Narodnim muzejom iz Zrenjanina na izradi Elaborata o ikonama i pokretnom mobilijaru iz Srpske pravoslavne crkve u Novom Bečeju,
• prikupljanje i nabavka eksponata za muzejske postavke u glavnom objektu „Glavaševe“ kuće u Novom Bečeju i objektu „Kotarke“ u Novom Miloševu,
• izrada dela muzejske Objektu ,,Žitnog magacina „ i „Kotarke“ u Novom Miloševu,
• prikupljanje građe za izradu Monografija o ,,Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Novom Bečeju“,
• prezentacija objekata turističke ponude opštine Novi Bečej organizovanim turističkim grupama, pojedincima, predškolskoj i školskoj deci među kojima se izdvajaju objekti: ,,Glavaševa“ kuća u Novom Bečeju, Objekat,,Kotarka“ i ,,Muzej Žeravica“ i dvorac grofovske porodice Karačonji u Novom Miloševu.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име