Na sajtu opštine Bečej u ponedeljak 9. januara objavljena je preliminarna rang lista sa konkursa za učešće građana za sufinansiranje mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potreba na teritoriji opštine Bečej.

Na konkurs se prijavilo 16 građana, dok će podršku moći da očekuje četiri.

Kako je to navedeno u obrazloženju komisije, subvenciju za primenu mera energetske sanacije dobijaju prijavljeni krajnji korisnici zaključno sa rednim brojem 4. Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave po utvrđivanju preliminarne rang liste u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Preliminarnu listu pogledajte OVDE.

Podnosioci prijava imaju pravo prigovora komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja liste. Prigovori se podnose na pisarnici opštine Bečej. Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu revidirane preliminarne liste komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje. Ukoliko je komisija prilikom terenskog obilaska utvrdila da je podnosioc prijave dao neistinite podatke u prijavi, komisija ga eliminiše iz revidinare preliminarne liste, a na listu ulazi prvi sledeći podnosilac koji je ispod crte i podleže terenskom obilasku komisije.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Кomisija. U zapisniku komisija potvrrđuje da su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni konkurs prihvatljive.

Na osnovi zapisnika, komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika koji će dobiti sredstva za subvencionisanje i dostavlja Opštinskom veću Opštine Bečej na usvajanje.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име