Skupština opština Bečej zasedaće u petak 30. decembra, po 32. put.

Na dnevnom redu se nalazi, između ostalih tačaka, predlog Odluke o budžetu opštine Bečej za 2023. godinu.

Osim jednog od najvažnih dokumenata lokalne samouprave, odbornici će glasati i o otuđenjima nepokretnosti iz svojine opštine Bečej, kao i predloženim kadrovskim izmenama u upravnim odborima i školskim odborima.

Građani zainteresovani za diskusiju o predloženim tačkama sa dnevnog reda poslednje ovogodišnje sednice lokalnog parlamenta mogu da se prijava za učešće u „Građanskoj stolici“.

Prijavni formular za Građansku stolicu može se preuzeti OVDE, a popunjena prijava se šalje na mejl adresu gradjanskastolica@becej.rs.

Dnevni red pogledajte u nastavku, a uz svaku tačku nalazi se i dokument vezan za nju:

1. Donošenje Odluke o budžetu opštine Bečej za 2023. godinu i usvajanje Kadrovskog plana radnih mesta u organima i službama opštine Bečej za 2023. godinu. Dokument preuzmite OVDE.

2. Donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina. Dokument preuzmite ODLUKA.

3. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

4. Donošenje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bečej za period od 1.1 2022. do 30.9.2022. godine. Dokument preuzmite OVDE.

5. Donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o uklađivanju osnivačkog akta Gradskog pozorišta sa pozitivnim propisima. Dokument preuzmite OVDE.

6. Donošenje Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti u Opštinskoj upravi Bečej. Dokument preuzmiteOVDE.

7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Potisje – Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej za 2023. godinu. Dokument preuzmite OVDE.

8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin Badža” za 2022. godinu. Dokument preuzmite OVDE.

9. Donošenje Rešenja o izmeni Finansijkog plana Centra za socijalni rad Bečej za 2022. godinu. Dokument preuzmite OVDE.

10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na dopunu Godišnjeg plana vaspitno – obrazovnog rada Predškolske ustanove „Labud Pejović” Bečej za radnu 2022/2023 godinu. Dokument preuzmite OVDE.

11. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela br. 4387/1 KO Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

12. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela br. 26953 KO Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

13. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela br. 3203 KO Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

14. Donošenje Pešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela br. 4840/2 KO Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

15. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela (kat. parcela br. 3726 i 2839/1 oba KO Bačko Petrovo Selo). Dokument preuzmite OVDE.

16. Donošenje Rešenja o konstatovanju presganka dužnosti i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

17. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

18. Donošenje Rešenja o imenovanju članova i zamenika članova Lokalnog saveta roditelja. Dokument preuzmite OVDE.

19. Donošenje Pešenja o određivanju doktora medicine Doma zdravlja „Bečej” Bečej za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Dokument preuzmite OVDE.

20. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne usluge „Komunalac” Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

21. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora ŠOSO „Bratstvo“ Bečej. Dokument preuzmite OVDE.

22. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Ekonomsko- trgovinske škole u Bečeju. Dokument preuzmite OVDE.

Budžet se usvaja u skoro poslednjem momentu

 

Kalendar budžeta lokalne vlasti (kako je to propisano Zakonom o budžetskom sistemu) kaže da su lokalne vlasti budžet trebalo da usvoje do 20. decembra. U opštini Bečej se on usvaja 10 dana posle tog roka, pretposlednjeg dana godine.

1. avgust – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti;
15. septembar – direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine;
1. novembar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;
15. novembar – nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti;
20. decembar – skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti;
25. decembar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име