Predsednik opštine Bečej doneo je rešenje kojim se odobrava se odlaganje plaćanja duga po osnovu lokalnih javnih prihoda za poreske obveznike sa ukupnim dugom iznad 5.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome je plaćanje poreskog duga odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, biće odobren otpis 50 odsto kamate koja se odnosi na taj dug, po isteku 12 meseci.

Ovim aktom objavljem u službenom listu opštine Bečej se ovlašćuje Dušan Jovanović, načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju, da odlučuje o odlaganju plaćanja poreskog duga poreskih obveznika koji ispunjavaju zakonske uslove, sa ukupnim dugom do iznosa od 50.000 dinara do 12 rata.

Istim aktom se ovlašćuje Svetlana Vuletić, zamenica predsednika opštine, da odlučuje o odlaganju plaćanja poreskog duga poreskih obveznika, koji ispunjavaju zakonske uslove, sa ukupnim dugom iznad iznosa od 50.000 dinara do 60 rata.

Prema rečima zamenice predsednika opštine, najveći broj dugovanja je za porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, čak 90 odsto. Od 15-ak vrsta lokalnih prihoda, tu su i naknada za unapređenje životne sredine koju plaćaju pravna lica, kao i komunalna taksa za isticanje na poslovnom prostoru, ali u znatno manjem obimu nego porez na imovinu.

Odlaganje plaćanja poreskog duga vršiće se izdavanjem rešenja Odeljenja za lokalnu poresku administraciju opštine Bečej, po zahtevu stranke.

Donošenjem ovog rešenja prestaje da važi rešenje broj II 47-24/2019-1 od 22. septembra prošle godine, stoji u rešenju.

U obrazloženju se navodi da je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano da o odlaganju plaćanja dugovanog poreza pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza predstavlja za poreskog obveznika neprimereno veliko opterećenje, odnosno nanosi bitnu ekonomsku štetu odlučuje predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji utvrđena je visina kamata na poreski dug čija je naplata odložena. Statutom opštine Bečej propisano je da predsednik opštine donosi pojedinačne akte na koje je ovlašćen zakonom.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име