Ilustracija | Foto: Pixabay

U ovom tekstu bavimo se analizom sprovođenja omladinske politike.

Opština Novi Bečej ima formiran Savet za mlade kao posebno stalno radno telo skupštine opštine Novi Bečej.

Savet je osnovan rešenjem skupštine opštine o imenovanju predsednika I članova saveta za mlade 26.9.2019. Savet za mlade opštine Novi Bečej nema poslovnik ili pravilnik o radu.

Savet za mlade opštine Novi Bečej nema svoj plan ili program rada. Savet za mlade opštine Novi Bečej ima 5 članova. Ne postoji normirana procedura za učešće mladih. Članove saveta bira skupština opštine na predlog odborničkih grupa. Od osnivanja poslednje saziva saveta za mlade opštine Novi Bečej održana je jedna sednica saveta za mlade u 2019. godini, a u prethodnom sazivu savet za mlade je redovno zasedao (tri sastanka u 2018. godini).

Savet za mlade opštine Novi Bečej u prethodnih 5 godina nije uputio dokumenta na razmatranje ili usvajanje skupštini opštine, predsedniku opštine ili opštinskom veću. Takođe, skupština opštine, predsednik opštine ili opštinsko veće nisu slali dokumenta savetu za mlade na komentarisanje ili razmatranje.

Savet za mlade opštine Novi Bečej nema posebnu stranicu na sajtu opštine niti zvaničnu stranicu na nekoj od društvenih mreža. S obzirom da nemaju predviđeno obavezno učešće mladih i mladih iz udruženja mladih i za mlade i da se članovi biraju na predlog odborničkih grupa, da se savet sastaje (posebno učestalo u periodu 2018–2019. godine), savet za mlade opštine Novi Bečej spada u četvrtu grupu razvijenosti lokalnih saveta za mlade – neinkluzivni, delimično funkionalni saveti za mlade.

Ostali podaci o lokalnoj omladinskoj politici: Opština Novi Bečej nema usvojen važeći lokalni akcioni plan za mlade. Opština Novi Bečej ima fomiranu kancelariju za mlade od 2017. godine u okviru odeljenja za javne službe i ima jednu zaposlenu osobu.
Opština Novi Bečej izdvaja sredstva za lokalnu omladinsku politiku u prethodne tri godine. Opština Novi Bečej izdvaja sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade za realizaciju lokalne omladinske politike.
Opština Novi Bečej nema omladinski klub.

Opština Novi Bečej je u 2021. godini planirala finansiranje organizacija i udruženja u oblasti omladine iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno programsku aktivnost 1301-0005 – sprovođenje omladinske politike u iznosu od 50.000,00 dinara.

Po Odluci o završnom računu opštine Novi Bečej za 2021. godinu nije bilo izvršenja.

Opština Novi Bečej ima formiranu Kancelariju za mlade od 2017. godine sa jednim zaposlenim licem u okviru Opštinske uprave opštine Novi Bečej.

Opština Novi Bečej nema usvojen Lokalni akcioni plan za mlade. Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2014. do 2020. godine je istekao.

Semafor finansiranja omladinske politike opštine Novi Bečej u 2021. godini

KANCELARIJA ZA MLADE DA
FINANSIRANJE KANCELARIJE ZA MLADE IZ BUDŽETA JLS DA
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE NE
FINANSIRANJE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  IZ BUDŽETA JLS NE

 Svi podaci su na osnovu pretrage podataka zvanične prezentacije opštine Novi Bečej i dopisa Opštinske uprave opštine Novi Bečej, br. IV-03-031-41/2022 od 17.06.2022. godine

Opština Novi Bečej je u 2020. godini planirala finansiranje organizacija i udruženja u oblasti omladine iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno programsku aktivnost 1301-0005 – sprovođenje omladinske politike u iznosu od 450.000,00 dinara, ali zbog pandemije korona virusom i proglašenja vanrednog stanja nisu realizovana sredstva, osim sredstva iz donacije Ministarstva za omladinu i sport za projekat “Formiranje omladinskog kluba Novi Bečej”.

Opština Novi Bečej ima formiranu Kancelariju za mlade od 2017. godine sa jednim zaposlenim licem u okviru opštinske uprave.

Opština Novi Bečej ima usvojen važeći Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2014. do 2020. godine.

Opština Novi Bečej je u 2020. godini dobila od Ministarstva omladine i sporta namenska sredstva u iznosu od 2.494.200,00 dinara za realizaciju projekta “Formiranje omladinskog kluba Novi Bečej”.

Godišnji izveštaj o sprovođenju programa i projekata iz akcionog plana za sprovođenje Akcionog plana za mlade na teritoriji opštine Novi Bečej, koji opština Novi Bečej dostavlja Ministarstvu omladine i sporta za 2020. godinu, a koji su finansirani iz budžeta opštine Novi Bečej u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o mladima ne postoji.

Semafor finansiranja omladinske politike opštine Novi Bečej u 2020. godini

KANCELARIJA ZA MLADE DA
FINANSIRANJE KANCELARIJE ZA MLADE IZ BUDŽETA JLS DA
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE DA
FINANSIRANJE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  IZ BUDŽETA JLS NE
KONKURSNI POSTUPAK ZA FINANSIRANJE LAP-a ZA MLADE NE
FINANSIRANJE LOKALNOG AKCIONOG PLANA IZ DRUGIH IZVORA DA
GODIŠNJI IZVEŠTAJ MOS-a ( član 12. stav 3. Zakona o mladima) NE

Svi podaci su na osnovu pretrage podataka zvanične prezentacije opštine Novi Bečej i dopisa Opštinske uprave opštine Novi Bečej, br. IV-03-031-110/2021 i  IV-03-031-110/2021 od 15.07.2021. godine

 

Пројекат „Ка већој информисаности и партиципацији грађана општине Нови Бечеј“ суфинансира општина Нови Бечеј. Изнети ставови не одражавају нужно ставове донатора.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име