Nisu svi radnici isti, iako im je opis poslova isti
Nisu svi radnici isti, iako im je opis poslova isti

Opština Ada nepravilno je potrošila više od 100.206.000 dinara,

i to: 8.858.000 dinara na plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose na teret poslodavca, 52.862.000 dinara na osnovu akata čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima, za iznos od 1.939.000 dinara preuzela je obaveze iznad odobrene aproprijacije – probila budžet, 3.787.000 dinara potrošeno je bez sprovedenog postupka javne nabavke, odnosno bez odgovarajućeg postupka javne nabavke, 4.881.000 dinara bez donetog internog opšteg akta i sprovođenja kontrolnih procedura kojima se ograničava visina rashoda, za 404.000 dinara preuzela obaveze bez zaključenog ugovora, 20.775.000 dinara bez verodostojne dokumentacije, 6.700.000 dinara bez podnošenja zahteva organu uprave nadležnom za finansije za otvaranje, odnosno povećanje odgovarajućih aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije koji je objavljen ovog meseca, a odnosi se na finansije opštine Ada za 2015. godinu.

U kontroli opštine Ada DRI ustanovio je da je prošle godine na javne nabavke potrošeno 3.787.000 dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki, kod sledećih korisnika budžetskih sredstava.

Dalje, Opštinska uprava je bez sprovedenog postupka javne nabavke isplatila 2.576.000 dinara, i to: 441.000 dinara za usluge osiguranja, 136.000 dinara za ugostiteljske usluge, 726.000 dinara za usluge prevoza koje su koristila udruženja građana, javna preduzeća, deca i građani opštine Ada za učešće na raznim događajima, 666.000 dinara tretiranje krpelja i larvi komaraca i 598.000 dinara za nabavku tehničke dokumentacije pojačanog održavanja raskrsnice.

Prva Mesna zajednica Ada je bez sprovedenog postupka javne nabavke preuzela obaveze i platila 393.000 dinara za naknadne radove na hidroizolaciji i fasadi.

Druga Mesna zajednica Ada je bez sprovedenog postupka javne nabavke platila 827.000 dinara, i to 437.000 za izgradnju uličnog trotoara i 390.000 dinara za investiciono održavanje uličnih trotoara. Centar za sport i fizičku kulturu se nije pridržavao propisa prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki jer nije doneo akt kojim se bliže uređuje postupak javnih nabavki.

Prva mesna zajednica Ada se nije pridržavala propisa prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki jer nije donela akt kojim se bliže uređuje postupak javnih nabavki.

Pored toga, opština Ada nije u potpunosti uspostavila efikasan sistem internih kontrola što je dovelo do nastanka nepravilnosti: kod pripreme i donošenja budžeta, kod izvornih prihoda budžeta opštine da nisu pravilno uplaćeni na propisane uplatne račune javnih prihoda i kod sprovođenja popisa imovine i obaveza koje se ogledaju u nepotpunosti i neusklađenosti sa važećim propisima, navodi se, između ostalog, u izveštaju DRI.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име