Zgrada opštine Bečej | Ilustracija
Zgrada opštine Bečej | Ilustracija

Opštini Bečej su po konkursu Zavoda za ravnopravnost polova AP Vojvodine dodeljena bespovratna sredstva za izradu Akcionog plana за unapređenje rodne ravnopravnosti za period od 2023.  do 2025. godine

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena u opštini Bečej istekao je sa poslednjim danom 2022. godine, a lokalna samouprava ima zakonsku obavezu da za naredni dvogodišnji period kreira politiku, planiranjem novih mera i aktivnosti za dalje poboljšanje položaja žena. Osim striktne zakonske obaveze, opština Bečej ima iskrenu želju da nastavi rad na unapređenju politike u ovoj oblasti jer time pokazuje svojim građanima i građankama da vodi računa o ravnopravnosti i šalje važnu političku poruku svima u okruženju da je to vrednost za koju se zalaže.

-U prilog tome da je ovaj strateški dokument od značaja za lokalnu zajednicu govori činjenica da su se aktivnosti, sprovođene kao projektne, tokom 2019. i 2020. godine, pokazale kao dobro odabrane i osmišljene za ostvarivanje željenog cilja – stručnim osposobljavanjem za njihovo ekonomsko osnaživanje, sa akcentom na žene na selu, kao i za poboljšanje načina pružanja usluga institucija lokalne samouprave u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i kulture, navodi se u saopštenju lokalne samouprave.

Metod kojim smo se služili prilikom izrade LAP-a: formiranje radne grupe za izradu dokumenta u koju su pozvani predstavnici/ce lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva, prikupljanje i analiza podataka i javna rasprava o dokumentu – pokazao se kao primer dobre prakse za izradu svih drugih strateških dokumenata.

Opština Bečej namerava da nastavi sa izradom i implementacijom dokumenata kojim se definišu autentične potrebe svih njenih građana. Stoga ćemo učiniti dodatne napore da primenimo oprobane, ali i upotrebimo nove metode i mehanizme za uključivanje što većeg broja građanki i građana u kreiranje novog dokumenta. Od velikog je značaja ovom poslu pristupiti temeljno, delovati međusektorski, koristeći sve mogućnosti i mehanizme kojima lokalna samouprava raspolaže, kako ljudske resurse, tako i tehničke i prostorne.

Sa tim ciljem, da se dođe do relevantnih podataka o uslovima i načinu života žena i muškaraca, a na koje Opština Bečej može da utiče, pozivamo vas građanke i građane da učestvuju u ovom procesu, pristupie pitanjima iz priložene ankete putem QR koda i odgovore na njih.

-Za odgovaranje na pitanja iz ankete potrebno vam je desetak minuta, bez navođenja imena onog ko je popunjava, a navedena pitanja se podjednako odnose i na žene i na muškarce, navode iz opštine Bečej.

 

Anketi se može pristupiti i putem LINKA.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име