Zahtevajući dodatne uslove u postupku javne nabavke izgradnje otresišta i asfaltiranje atarskih (nekategorisanih) puteva, čija je vrednost više od 62.000.000 dinara, a koji su određeni diskriminatorski, opština Bečej prekršila je odredbe Zakona o javnim nabavkama. Naime, i u partiji jedan, kao i u partiji dva, naručilac (opština Bečej) odredila je dodatne uslove koje ponuđači moraju da ispunjavaju kako bi konkurisali na tenderu.

Međutim, zakonodavac je predvideo da ti uslovi ne smeju da ograničavaju konkurenciju i diskriminišu druge ponuđače, što je ujedno i jedno od načela Zakona o javnim nabavkama. S tim u vezi, naručilac nikako nije smeo da zahteva da ponuđač, u pogledu tehničkog kapaciteta, Da ponuđač poseduje u vlasništvu, kao ni na dan objave poziva, najmanje: dva kamiona (ukupne nosivosti 15 tona), dva teretna vozila, dva putnička vozila i četiri kombinovane mašine. Ovde i laik može da postavi pitanje zašto je važno da ponuđač poseduje dva putnička vozila, (automobile) kada su predmet nabavke radovi, odnosno izgradnja i asflaltiranje, a ne prevoz i isporuka. Dalje, kod kadrovskog kapaciteta, zahtevano je da ponuđač ima u stalnom radnom odnosu najmanje deset radnika. Nije precizirano ni kakve strukture, ni zašto baš taj broj….Dok, s druge strane, odgovorni izvođač građevinskih radova može kod ponuđača biti angažovan prema bilo kom osnovu (ugovor o radu i drugi ugovori o angažmanu koje zakon poznaje). U vezi sa dodatnim uslovima ove nabavke oni su propisani na način da se krši zakon o javnim nabavkama i ograničava konkurencija. U prilog tome ide činjenica da Republička komisija za javne nabavke poništava ovakve postupke, ne dozvoljava da se naruši konkurenciji i diskriminišu ponuđači tako što se zahteva da kadrovski kapacitet bude angažovan isključivo u stalnom radnom odnosu, jer, dabome, postoje i drugačiji ugovori koje zakon o radu poznaje, kao ni da mehanizacija, odnosno kadrovski kapacitet bude isključivo u vlasništvu ponuđača da bi on mogao u da uđe u trku za posao, jer komisija priznaje i ugovore o zakupu i lizing.

Najzad, treba istaći da je ugovor za obe partije, i radove na izgradnji otresišta i asfaltiranje atarskih (nekategorisanih) puteva dobila ista firma, i to Imperial Buildings doo, Đorđa Zličića 22, Novi Sad, da je 14.11.2014. godine zaključen ugovor za partiju broj 1 na vrednost od 27.448.720,00 dinara bez PDV-a, i za partiju broj 2, na vrednost od 35.128.909,00 dinara bez PDV-a sa ponuđačem PIB 105098063, Procenjena vrednosti za partiju 1 – izgradnja otresišta 27.550.000 dinara, za partiju 2 – asfaltiranje 35.197.052 dinara. Firma sa kojom su ugovori zaključeni jedina je podnela ponudu na ovom tenderu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име