Na dan 12. februar ove godine opština Srbobran vodila je četiri sudska postupka, vrednosti 14.570.000 dinara, protiv nje je vođeno 19 postupaka, vrednosti 6.371.000 dinara, dok je bila predlagač jednog vanparničkog postupka, vrednosti 1.587.000 dinara, navodi se u izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Srbobran za 2015. godinu koju je radila Državna revizorska institucija (DRI).

Izveštaj se na sajtu DRI nalazi od 26. oktobra ove godine.

Pošto je sastavni deo kontrole bilo i poslovanje JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Srbobran“ u prošloj godini, navodi se da je i ona bila u svojstvu tužene drugog reda, u jednom postupku.

Sporovi koji se vode protiv opštine (na dan 12. februar 2016. godine):

1. Pod brojem predmeta: P3957/13, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada štete usled pada sa drvene kule. Vrednost spora iznosi 950.000 dinara.
2. Pod brojem predmeta: P372/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 400.000 dinara.
3. Pod brojem predmeta: P229/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete zbog pada preko betonskih kugli na javnoj površini. Vrednost spora iznosi 230.000 dinara.
4. Pod brojem predmeta: P1028/14, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled pada sa stepenica i povrede u zgradi opštine Srbobran. Vrednost spora iznosi 1.050.000 dinara.
5. Pod brojem predmeta: 7P8226/13, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale zbog pada sa motora usled napada. Vrednost spora iznosi 430.000 dinara.
6. Pod brojem predmeta: 6P331/14, predmet spora je naknada nematerijalne štete, pad sa motora usled izletanja psa lutalice u Nadalju. Vrednost spora iznosi 980.000 dinara.
7. Pod brojem predmeta: P.1092/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada materijalne štete zbog pada na javnoj površini – otvorena rupa. Vrednost spora je 200.000 dinara.
8. Pod brojem predmeta: P438/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda mačke lutalice. Vrednost spora iznosi 99.000 dinara.
9. Pod brojem predmeta: P/622/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 360.000 dinara.
10. Pod brojem predmeta: P/1342/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 180.000 dinara.
11. Pod brojem predmeta: 5.P/268/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 340.000 dinara.
12. Pod brojem predmeta: P/190/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 250.000 dinara.
13. Tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 101.000 dinara.
14. Pod brojem predmeta: P/641/14, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 95.000 dinara.
15. Pod brojem predmeta: P/964/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled pada na javnoj površini. Vrednost spora iznosi 350.000 dinara.
16. Pod brojem predmeta: P/1020/15, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa lutalice. Vrednost spora iznosi 200.000 dinara.
17. Pod brojem predmeta: 7 P/339/14, tužilac je fizičko lice, predmet spora je naknada nematerijalne štete. Vrednost spora iznosi 56.000 dinara. Doneta je presuda koja je dostavljena pravobraniocu 11.1.2016. godine, na koju je Opština Srbobran izjavila žalbu 15.1.2016. godine, tužilac je tražio izvršenje prvostepene presude, i ako ista nije pravosnažna tj. izjavljena je žalba. Odlukom Osnovnog suda u Vrbasu, I-18/18 od 14.1.2016. godine, dozvoljeno je izvršenje koje je dostavljeno pravobraniocu opštine Srbobran 18.1.2016. godine. Izvršenje je sprovedeno prinudnim putem a protiv istog je izjavljen prigovor 18.1.2016. godine Osnovnom sudu u Vrbasu I-18/16 koji do sada nije
rešen.
18. Tužilac je AD „Vojvodina“ Srbobran, tužena Mesna zajednica Srbobran, predmet spora je neosnovano bogaćenje – korišćenje poslovnih prostorija i iseljenje iz prostorija koje su u vlasništvu ad „Vojvodina“, a koji mesna zajednica koristi više od 30 godina. Vrednost spora iznosi 109.350 evra po srednjem kursu evra NBS na dan isplate, sa pripadajućom kamatom po zakonu o visini stope zatezne kamate, računajući od dana utuženja do isplate. Posle menjanja nadležnosti suda predmet se vodi kod Višeg suda u Somboru, br. P.21/2016. U postupku je određeno ekonomsko-finansijsko veštačenje za utvrđivanje visine zakupnine predmetnog poslovnog prostora. Ročište je zakazano za 5.9.2016. godine.

Parnični postupci: Opština Srbobran tužilac

Opština Srbobran kao tužilac vodi četiri parnična postupaka procenjene vrednosti 14.570.000 dinara, radi naknade štete radi neplaćene zakupnine, neosnovanog bogaćenja- korišćenje poslovnog prostora, pokretanje stečajnog postupka.

1. Opština Srbobran je podnela tužbu protiv fizičkog lica, radi naplate zakupnine za
korišćenje poslovnog prostora u iznosu 70.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom
od podnošenja tužbe, troškova postupka. Postupak se vodi pred Osnovnim sudom u Vrbasu,
br. P.7862/13. U toku je izvršni postupak.

2. Opština Srbobran je podnela tužbu Osnovnom sudu u Vrbasu protiv tužene AD „Vojvodina“ Srbobran radi isplate neosnovanog obogaćenja. Osnov za podnošenje tužbe je presuda Osnovnog suda u Novom Sadu-Sudska jedinica u Srbobranu VIII.S2.P.1950/11 od
10.2.2012. godine kojom je u celosti usvojen tužbeni zahtev Opštine Srbobran radi predaje poseda – nepokretnosti – lokala koje je koristio tuženi. Navedena presuda je potvrđena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.3979/12 od 13.12.2012. godine. Tuženi AD „Vojvodina“ Srbobran se od dana podnošenja tužbe 30.11.2015. godine bez pravnog osnova nalazio u posedu lokala, koji su opisani u izreci prvostepene i drugostepene presude, pa do momenta predaje istih 17.6.2013. godine. Opština Srbobran je za taj period podnela tužbu radi neosnovanog bogaćenja. Vrednost spora 10.000.000 dinara utvrđena je na osnovu pretpostavljenog iznosa zakupnine za sporni period, a tužbeni zahtev je preciziran nakon obaveznog veštačenja veštaka – ekonomsko finansijske struke za iznos zakupnine. Tužbeni zahtev je usvojen u korist Opštine Srbobran, na iznos 7.165.000 dinara sa kamatom od
10.6.2014. godine pa do isplate.

3. Opština Srbobran je podnela tužbu 30.9.2015. godine protiv „Radio Srbobrana“ DOO za informisanje Srbobran (u daljem tekstu „Radio Srbobran“), radi naplate zakupnine za korišćenje poslovnog prostora u iznosu 3.500.000 dinara. Postupak se vodi pred Osnovnim sudom u Vrbasu, br. P.1124/15. „Radio Srbobran“ je podneo tužbu protiv Opštine Srbobran i Republike Srbije radi utvrđivanja prava vlasništva na poslovnim prostorijama u ulici Filipa Višnjića br.1 u Srbobranu. Tužbeni zahtev tužioca „Radio Srbobran“ je odbijen presudom Osnovnog suda u Novom Sadu-sudska jedinica u Srbobranu, br. VIII.S2.P.6730/11 koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.2707/12. Na osnovu postojanja pravosnažne i izvršne presude Opština Srbobran je podnela tužbu radi iseljenja i isplate, a vrednost spora je označena po pretpostavljenoj vrednosti zakupa poslovnog prostora kojim raspolaže Opština Srbobran. Prvostepeni postupak je u toku, određeno je veštačenje veštaka ekonomsko-finansijske struke radi utvrđivanja vrednosti visine zakupnine, a ročište je zakazano za 16.11.2016. godine.

4. Opština Srbobran je u predmetu stečajnog poverioca pred Privrednim sudom Novom
Sadu pokrenula stečajni postupak, St.47/2015, nad AD „Šipad Srbobran“ Srbobran, za
ukupno dugovanje na dan 18.9.2015. godini u iznosu 2.593.000 dinara.

JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Srbobran“
1. Tužilac fizičko lice iz Srbobrana pokrenulo je tužbu u Osnovnom sudu u Vrbasu,
posl.br.7P 8226/13, protiv tužene Opštine Srbobran i dr. iz Srbobrana i JP „Direkcija za
urbanizam i izgradnju opštine Srbobran“ kao tuženog drugog reda, radi naknade materijalne štete u iznosu od 700.000 dinara.

-Potencijalne obaveze predstavljaju moguće obaveze koje nastaju po osnovu prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom subjekta revizije ili su to sadašnje obaveze koje nastaju po osnovu prošlih događaja ali nisu priznate jer nije verovatno da će biti zahtevan odliv sredstava za izmirenje obaveza ili iznos obaveza ne može da bude dovoljno pouzdano procenjen. Analiza sudskih postupaka koji mogu rezultirati potencijalnim obavezama za opštinu Srbobran vršena je na osnovu podataka dobijenih od Pravobranilaštva opštine. Skupština opštine Srbobran donela je Odluku o pravobranilaštvu u 2014. godini kojom se uređuje položaj, osnivanje, nadležnost, uređenje i organizacija Pravobranilaštva opštine Srbobran, položaj pravobranioca i zaposlenih u Pravobranilaštvu opštine Srbobran i druga značajna pitanja za rad, piše u izveštaju DRI-a.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име