Samo šest lokalnih samouprava u Srbiji raspolaže svim mehanizmima omladinske politike, jedan je od nalaza u Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za ovu godinu koji objavljuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).

Opština Bečej je tako jedna od retkih u kojima postoje svim akterima i dokumenti čiji je svrha unapređenje položaja mladih na lokalnom nivou.

Predstavnice KOMS-a učestvovale su na seminaru u okviru projekta „Otvoreno o sportu – Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ u organizaciji Bečejskog udruženja mladih.

U vezi sa lokalnom omladinskom politikom, neophodno je ući u inkluzivan i transparentan proces izmena Zakona o mladima i Zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se instrumenti lokalne omladinske politike (saveti za mlade jedinica lokalne samouprave, kancelarije za mlade, lokalni akcioni planovi za mlade, finansiranje lokalne omladinske politike, finansiranje i uključivanje udruženja mladih i za mlade u proces sprovođenja strategije za mlade na lokalnom nivou i omladinski klubovi) postavili kao obavezni i na način da budu funkcionalni, a skladu sa potrebama i rezultatima prethodnog zakonskog okvira.

Republika Srbija otpočela je proces izmena i dopuna Zakona o mladima. Uskoro bi trebalo da se sprovede revizija važeće Nacionalne strategije za mlade, a u skladu sa tim – tekuća 2021. godina protiče bez važećeg akcionog plana za realizaciju pomenute strategije. Takođe, akcioni plan za sprovođenje Strategije za ekonomske migracije nije usvojen.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) savez je udruženja mladih i za mlade, osnovan 12. marta 2011. godine Trenutno je u njegovom članstvu 109 organizacija (organizacije mladih i za mlade). KOMS predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, čija je misija da razvija nacionalnu omladinsku politiku zastupajući interese mladih, razvijajući partnerski odnos sa institucijama, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i da podstiče aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име