Opština Bečej delimično je otklonila pet nepravilnosti otkrivene revizijom finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Bečej za 2010. godinu koju je tokom 2023. godine sprovela Državna revizorska institucija.

Krenimo redom:

Opština Bečej je u 2022. godini preuzela obaveze i izvršila rashode na ime dotacija sportskom klubu OFK „Bečej 1918“ u iznosu od 3.600.000 dinara, bez dostavljenog Završnog izveštaja o realizaciji programa sportskog kluba sa fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošku sredstava. Na ovaj način, izvršeni su rashodi, bez validne računovodstvene dokumentacije. U prethodnoj reviziji utvrđeno je da je Opština Bečej prenela i evidentirala sredstva budžeta u iznosu od 19.381 hiljada dinara bez validne računovodstvene dokumentacije.

Opštinska uprava Opštine Bečej je preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku pića i drugih dobara za potrebe opštinske kantine i za angažovanje lica po osnovu ugovora o delu u iznosu od najmanje 4.232.000 dinara, bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. U prethodnoj reviziji utvrđeno je da je Opština Bečej izvršila nabavku dobara i usluga bez sprovođenja postupaka javne nabavke u iznosu od 4.482.000 dinara.

Opština Bečej nije uskladila stanje obaveza u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem utvrđenim nakon izvršenog popisa za iznos od 3.477.000 dinara. U prethodnoj reviziji utvrđeno je da prilikom popisa Opština Bečej nije izvršila prethodno usklađivanje stanja analitičke evidencije opreme sa stanjem glavne knjige, jer je stanje opreme u glavnoj knjizi veće za 864 hiljade dinara u odnosu na stanje u analitičkoj evidenciji, nije izvršila usaglašavanje potraživanja po osnovu datih avansa za nefinansijsku imovinu u iznosu od 895.000 dinara, nije uskladila analitičku evidenciju obaveza prema dobavljačima sa glavnom knjigom za 825.000 dinara, stanje obaveza prema dobavljačima u glavnoj knjizi nije uskladila sa popisom u iznosu od 1.018.000 dinara.

Кako su nakon donošenja Odluke o pokretanju postupka likvidacije javnog preduzeća, delatnosti koje je do tada obavljalo javno preduzeće, prenete u nadležnost Opštine Bečej u postupku revizije utvrdili smo da Opština Bečej nije uskladila stanje potraživanja u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem utvrđenim nakon izvršenog popisa za iznos od 374.000 dinara. U prethodnoj reviziji utvrđeno je da u glavnoj knjizi JP „Stankom-Bečej“ nisu evidentirana potraživanja po osnovu uređivanja građevinskog zemljišta, sumnjiva i sporna potraživanja kao ni obaveze za primljeni avans u ukupnom iznosu od 22.272.000 dinara, dok je neusklađeno stanje u glavnoj knjizi sa popisom na poziciji dobavljača za 503 hiljade dinara i na poziciji potraživanje za manje doznačena sredstva od državnih organa i organizacija za 11 hiljada dinara.

Opština Bečej nema uspostavljenu sveobuhvatnu evidenciju o finansijskim transakcijama Opštinske uprave, a koja se odnosi na Domaće akcije i ostali kapital (konto 111900), odnosno koja obezbeđuje detaljne podatke kod kojih pravnih lica i u kom iznosu Opština Bečej ima učešće kapitala u kapitalu tih pravnih lica. U prethodnoj reviziji utvrđeno je da je u Bilansu stanja Opštine Bečej na dan 31.12.2010. godine, finansijska imovina iskazana manje za 432.382.0000 dinara koliko iznosi vrednost kapitala javnih preduzeća čiji je Opština Bečej osnivač.

O tome šta Opština Bečej nije otklonila tri nepravilnosti otkrivene revizijom finansijskih
izveštaja završnog računa budžeta Opštine Bečej za 2010. godinu pišemo u sledećemo nastavku.

 

 

Пројекат „Јавни интерес у фокусу грађана општине Бечеј“ суфинансиран је из буџета општине Бечеј. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име