becej centar

Lokalna samouprava sufinansira prevoz učenika sa teritorije opštine Bečej. Zahtevi se podnose u opštinskom uslužnom centru do 30. septembra, a o detaljima pročitajte u nastavku.

 

Obaveštavaju se učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Bečej, a upisani su kao redovni učenici srednjih škola, koje se finansiraju iz republičkog budžeta, da će opština Bečej sufinansirati troškova prevoza u međumesnom saobraćaju prilikom kupovine mesečnih karata.

Pravo na sufinansiranje imaju samo učenici koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije koji nisu korisnici učeničkih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, Izvršnog veća AP Vojvodine odnosno lokalnih samouprava i dr. raznih fondacija, organizacija i preduzeća, odnosno samofinansirajući. Zahtev za regresiranje troškova prevoza u međumesnom saobraćaju podnosi se u opštinskoj upravi opštine Bečej (zgrada opštine, Trg oslobođenja 2, Opštinski uslužni centar, kancelarija 7 šalter 1, u prizemlju u vremenu od 8.00 – 14.00 časova, na propisanom obrascu koji se dobija u pomenutoj kancelariji. Prijem zahteva vršiće se do 30.9.2014. do 14 časova zaključno, bez obzira na način predaje.

Uz zahtev se prilažu:

1. Izjava roditelja na propisanom obrascu

2. Fotokopija lične karte jednog od roditelja/staratelja (za stare lične karte 1,2 i 3 strana a za nove lične karte obe strane) ili štampani primerak sa čitača ličnih karata

3. Fotokopija lične karte učenika /ukoliko učenik poseduje ličnu kartu/ ili štampani primerak sa čitača ličnih karata

4. Uverenje školske uprave o upisu prvog polugodišta školske 2014/15 godine.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име