Predstavnik opštine Bečej u Skupštini društva „Potisje Bečej“ DOO Željko Plavšić traži od Državne revizorske institucije (DRI) da, kako je naveo u dokumentaciji koje je Bečejsko udruženje mladih (BUM) dobilo putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, u cilju zaustavljanja zloupotreba i nepravilnosti pregleda rad društva.

 „Pored osmomesečnih napora da se društvo uvede u pravne tokove i norme u svim aspektima poslovanja, kod prvog ozbiljnijeg zasedanja skupštine društva došli smo na kraju u situaciju da nemam istinit Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu za koji bih glasao, time je rad skupštine društva blokiran“, naveo je Željko Plavšić.

On je 14. oktobra ove godine obavestio Opštinsko veće opštine Bečej da se zbog nepravilnosti u dve zvanične verzije izveštaja o radu „Potisje – Bečej“ DOO 29. septembra obratio DRI. On je Opštinskom veću rekao i da je 9. septembar dobio poziv na skupštinu, a da se u odgovoru na poziv na skupštinu ponovo osvrnuo na, kako je navedeno, sporne stvari u Planu poslovanja za 2014. i to na drugu verziju, sa molbom da mu se dostave precizni odgovori na sva pitanja. Odgovore na pitanja nije dobio.

Šta je predstavnik opštine Bečej u skupštini društva „Potisje“ poslao Državnoj revizorskoj instituciji

Plavšić se obratio vrhovnom državnom revizoru u Sektoru za reviziju privrednih društava pri Državnoj revizorskoj instituciji, navodeći da je primetio „sledeće nepravilnosti i zloupotrebe“:

„ 1. Ogromna nenaplaćena potraživanja su glavni problem društva. Zaključno sa 2013. godinom visina nenaplaćenih potraživanja iznosi 37.325.000 dinara. Iz ovih podataka proizilazi da preduzeće nije izvršilo popis, niti usaglašavanje potraživanja po osnovu prodaje sa kupcima na dan 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 i 31.12.2013. godine i na taj način postupilo suprotno članovima 18. i 20. Zakona o reviziji i računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima, a što je bilo u obavezi. Dužnost je društva da usaglasi potraživanja po osnovu prodaje sa kupcima i izvrši procenu naplativosti potraživanja.

2. Prema ugovoru o menadžmentu koji je sklopljen između direktora društva i manjinskog vlasnika, samo u slučaju pozitivnog poslovanja društva postoji osnov za isplatu nagrade. S obzirom na to da je društvo svake godine iskazivalo gubitak (37.325.000 dinara) sumnjam da su zloupotrebom službenog položaja i kršenjem članova 18. i 20. Zakona o reviziji i računovodstvu, NN lica stvorila protivpravni osnov za ispunjenje obaveza po Ugovoru o menadžmentu, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću „Aliska Tera“ KFT u iznosu od 167.870, 21 evra (sa fakturom za 2013. godinu koja iznosi 38.049 evra koja je dostavljena i knjižena) a za koliko su oštetiti „Potisje“ i opštinu Bečej kao suvlasnika.

3. „Podešavanje“ izveštaja o poslovanju za 2013. godinu: 15.maja 2014. u zvaničnom sazivu za sednicu skupštine društva dobijam između ostalih i izveštaj od poslovanju društva za 2013. godinu (koji treba da se usvoji) sa iskazanim gubitkom od 1.701.617 dinara. Nakon detaljnog pregleda istog i zahtevam da mi se dostavi analitika svih rashoda itd, 17. juna 2014. godine dobijam zvanično „ispravljen“ Izveštaj o poslovanju društva za 2013. godinu, ne sa traženom analitikom već potpuno drugačiji, sa pozitivnim poslovanjem od 2.207.039 dinara (bez bilansa stanja, uspeha i zaključnog lista). Nakon postavljenog pitanja kako je moguće da zvanično dobijem dva izveštaja o radu za istu godinu potpuno drugačija i dobijanja krajnje besmislenih odgovora odlučio sam da ne održim skupštinu društva dok se ne utvrdi tačno finansijsko poslovanje društva u prošloj godini.

4. Zbog nedonošenja Plana javnih nabavki nikad od dna osnivanja društva, od kad je Zakon o javnim nabavkama na snazi i moje urgencije direktoru društva da je na to obavezan po zakonu, za 2014. godinu je donesen plan javnih nabavki koji nije u skladu sa zakonom. U delu plana javnih nabavki za 2014. godinu na koje se zakon ne primenjuje učinjene su velike nepravilnosti. Pod navedenim nepravilnostima podrazumevam nameru naručioca da istorodne javne nabavke podeli na više nabavki procenjene vrednosti ispod 400.000 dinara kako bi se izbegao transparentni zakonski postupak (izvlačenje novca iz društva), i na taj način bi se prekršile odredbe Zakona o JN. Ukupna vrednost po ovom osnovu zloupotrebe je 1.691.000 dinara.

5. Pored najvažnijih podataka iznetih u prethodnim tačkama, želim da istaknem i sledeće nepravilnosti koje sam uspeo da primetim: Društvo ne dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji plana poslovanja u skladu sa članom 52. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, ne drži akte i dokumenta u poslovnim prostorijama i na mestu koje je dostupno članovima društva u skladu sa članom 240 Zakona o privrednim društvima, nema sistem finansijskog upravljanja i kontrole donošenjem pisanih procedura. Pravilnik o blagajničkom poslovanju, Pravilnik o potrošnji goriva i upotrebi mobilnih telefona ne postoje, društvo ne izvršava popis imovine i obaveze u skladu sa članom 18. i članom 20. Zakona o računovodstvu i reviziji i Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, društvo ne primenjuje pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge; pored ugovora o menadžmentu koji u članu 3 i 4. definiše vrstu i način davanja usluga, društvo je potrošila određena sredstva za ugovore o delu koji se odnose na poslove koji su po ugovoru o menadžmentu bili u obavezi privrednog društva „Aliska Tera KFT“ i time dva i više puta stvarali obaveze za iste poslove (izvlačenje novca iz društva) na sledeći način: ugovor o delu potpisan 1. jula 2009. sa Miklošem Kevarijem iz Mađarske za istraživanje tržišta, 650 evra mesečno (664.074 dinara) i ugovor o delu potpisan sa Ištvanom Orčikom iz Bečeja za sklapanje ugovora o odnošenju i deponovanju smeća iz poslovnih prostorija, što je inače posao direktora ili administracije u samom društvu. Na taj način su takođe oštetili društvo za 300 din??? Društvo još uvek nije uskladilo osnivačke akte sa novim Zakonom o privrednim društvima, a bilo je u obavezi da iste uskladi do 30. juna 2012. godine.

Inače, prema Plavšićevim navodima predmet u vezi sa naplatom potraživanja JP „Komunalac“ od „Potisja“ je od jula ove godine u Privrednom sudu u Novom Sadu. Prvo ročište je zakazano za januar 2015.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име