Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je naložio Društvu sa ograničenom odgovornošću za distribuciju prirodnog gasa „Gas“ u Bečeju, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema Rešenja dostavi Bečejskom udruženju mladih kopije dokumenata iz kojih se mogu saznati imena i prezimena zaposlenih sa mesečnim bruto zaradama ostvarenim u 2012. i 2013. godini.

Bečejsko udruženje mladih je u januaru 2014. godine na osnovu Zakona zahtevalo od d.o.o. „Gas“ iz Bečeja informacije o mesečnim bruto zaradama svih zaposlenih u 2012. i 2013. godini. Direktor d.o.o. „Gas“ Radoslav Ivanović je u ime preduzeća odgovorio da su plate zaposlenih poslovna tajna, koje se, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu d.o.o. „Gas“ i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ne mogu saopštavati javnosti, nakon čega je Bečejsko udruženje mladih uputilo žalbu Povereniku.

Postupajući po žalbi, Poverenik se početkom marta 2014. godine obratio d.o.o. Gas-u na izjašnjenje, koje u svom odgovoru navodi da BUM-u nisu prezentovani podaci o zaradama, nego da je saopštena neto osnovica za obračun zarada u 2012. i 2013. godini, te da smatra da poimenično iznošenje podataka nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i članom 45. Pravilnika o radu d.o.o. „Gas“, kojim je regulisano pitanje tajnosti zarade. Takođe, navodi da d.o.o. „Gas“ nije „državna firma“, da nema prihode od budžeta, da prihod i zarade ostvaruje na tržištu od neenergetskih delatnosti i prodajom prirodnog gasa po cenama koje odredi Agencija za energetiku RS. 

Poverenik je razmatrajući Žalbu BUM-a i odgovor d.o.o. „Gas“ čiji su osnivači i suvlasnici JP „Toplana“ (49%) i JP „Srbijagas“ (51%) doneo Odluku da d.o.o. „Gas“ bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od prijema Rešenja broj: 07-00-00749/2014-03, dostavi BUM-u kopije dokumenata iz kojih se mogu saznati imena i prezimena zaposlenih sa mesečnim bruto zaradama ostvarenim u 2012. i 2013. godini.

Nakon dostavljanja odgovora, koje prema Rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti d.o.o. „Gas“ mora da dostavi najkasnije u roku od tri dana, BUM će na portalu „MojBečej“ objaviti mesečne bruto zarade zaposlenih za 2012. i 2013. godinu. 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име