Sajtovi lokalnih samouprava su sve moderniji i skuplji. Doduše, mnogi se kreiraju sredstvima donatora, odnosno često projekata tipa Stalne konferencije gradova i opština pa i drugih organizacija.

Drugi je problem, recimo kao u opštini Bečej, taj da nema ko da održava te sajtove, kao ni da na njima objavljuje važne dokumente. Pitanje svih pitanja može biti i sledeće: kada će zvanične prezentacije gradova i opština postati izvor svih informacija za kojima građani tragaju u cilju ostvarenja svojih prava, ali i udovoljavanju prava da znaju sve.

Opština Bečej od proleća 2022. godine nema svog budžetskog inspektora jer je zaposleni ostvario uslov za penziju.

Sa druge strane, analiza koju smo obavili pokazuje da nemaju sve opštine u potisju praksu da objavljuju dokumente poput izveštaja budžetskih inspektora, izveštaja revizora, pa ni onih od državnih revizora.

Stoga smo imali poteškoće da prikupimo izveštaje. Predstavljamo jedan izveštaj iz opštine Žabalj koji se može naći na zvaničnoj stranici, ali je iz 2019. godine i ujedno je poslednji javno objavljen.

Služba za budžetsku inspekciju opštine Žabalj sačinila je izveštaj o radu za period od 01.01. do 31.12.2019. godine u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i dostavila ga predsedniku opštine Žabalj i Komisiji эa koordinaciju nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Žabalj.

Opštinsko veće je donelo je Odluku o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju 2017.
Služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave nadležna je za sprovođenje inspekcijske kontrole nad: – direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave; – javnim preduzećima osnovanim od strane jedinice lokalne samouprave, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinica lokalne samouprave ima direktnu ili iidirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredrgva čine više od 50% ukupnog prihoda; – pravnim licima i drugim subjektima kojima su direkgno ili indirektno doznačena sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.
Predsednik opštine Žabalj je utvrdio Program rada Službe za budžetsku inspekciju opštine Žabalj.
Poslove inspekcijske kontrole u 2019. godini je obavljao jedan izvršilac – Šef Službe za budžetsku inspekcnju – budžetski inspektor, sa prekidom jul – novembar 2019. godine zbog bolesti.
Služba je u 2019. godine izvršila redovnu inspekcijsku kontrolu primene zakona o u oblasti materijalno finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog kopišćenja sredstava korisnika koji je bio predviđen programom.
Inspekcijska koitrola se vršila u Mesnoj zajednici Đurđevo. Inspekcijski nadzor Mesne je bio je redovan, planiran. Predmet inspekcijskog nadzora je kontrola primene zakona u oblast materijalno – finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava opštine Žabalj u 2018. godini. Obavljen je uvid u javne podatke i isprave iz registra i evidencija koje vode nadležni državni organi, uvid u poslovne knjige, ošte u pojedinačne akte, evidencije, ugovore planska dokumenta, analitičke knjigovodsgvene kartice i drugu dokumentaciju nadziranog subjekta koja je značajna za inspekcijski nadzor. MZ je popunila kontrolne liste, odnosno izvršila je samoocenjivanje gdeje iskazala 86 bodova, 98,85% štoje negativan rizik. Inspekcijskom kontrolom je utvrđeno staiđnje: 53 boda, 73,61o/o štaje srednji rizik poslovanja. Inspekcijski nadzor je završen Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru broj 47-16/2019-111-13od 30.12.2019. godine. Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru su izrečene mere koje se odnose na ugvrđene nezakonitosti u oblasti primene i poštovanja: Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisiika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošena finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova, Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Zakona o radu, Zakona o radnim odnosima u državiim organima, Zakona o buietskom sistemu, Zakona o platama državnih službeiika i nameštenika. Primebdi i žalbi na zapisnik nije bilo.
U budžetskoj 2019. godini budžetski inspektor nije učestvovao u zajedničkoj inspekcijskoj kontroli.

Interesantno je da je budžetski inspektor tokom ove godine pohađao dve obuke, a da je jedna bila obuka Crvenog krsta i to za prvu pomoć.

Praksa u opštini Bečej je bila da budžetski inspektor daje mišljenje na svaki pojedinačni akt vezano za finansije pre nego što se stavi u skupštinsku proceduru.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име